Lưu trữ Bạn hỏi - Easyinvoice trả lời | Page 3 of 5 | Phần mềm Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Nếu chậm gửi hóa đơn điện tử không có mã đến cơ quan thuế có bị phạt không? Mức phí phạt như thế nào? 

28/12/21 - 4818 lượt xem
Bạn hỏi: Nếu chậm gửi hóa đơn điện tử không có mã đến cơ quan thuế có bị phạt không? Mức phí phạt như thế nào? EasyInvoice trả lời:  Theo khoản 1, Điều 6, [...]

Phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót thì gửi mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế vào thời điểm nào?

28/12/21 - 37061 lượt xem
Bạn hỏi: Phát hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78 có sai sót thì gửi mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế vào thời điểm nào? EasyInvoice trả lời: [...]

Phát hiện hóa đơn theo Thông tư cũ có sai sót khi đã dùng HĐĐT theo Thông tư 78, xử lý thế nào?

20/12/21 - 4941 lượt xem
Bạn hỏi: Doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78 nhưng phát hiện hóa đơn đã lập trước đó theo Thông tư 32 có sai [...]

Quy định mới về số hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

15/12/21 - 10557 lượt xem
Bạn hỏi: Số hóa đơn điện tử 1 hay 0000001, số nào hợp lệ? Khi chuyển đổi hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh cần lưu [...]

Xử lý sai sót khi lập hóa đơn điện tử theo Thông tư mới

15/12/21 - 4974 lượt xem
Bạn hỏi: Sai sót khi lập hóa đơn điện tử, tôi phải xử lý như thế nào? EasyInvoice trả lời: Cách xử lý sai sót khi lập hóa đơn điện tử dựa trên các [...]

Các bước lập hóa đơn có mã của cơ quan thuế trên phần mềm EasyInvoice

13/12/21 - 2572 lượt xem
Bạn hỏi: Quy trình lập hóa đơn có mã của cơ quan thuế trên phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice? EasyInvoice trả lời: Sau khi nhận được thông báo “chấp nhận” đăng ký [...]

Xác định thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

10/12/21 - 2471 lượt xem
Bạn hỏi: Thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ là khi nào? EasyInvoice trả lời: Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản [...]

Thay đổi thông tin sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công

04/12/21 - 3515 lượt xem
Ban hỏi: Doanh nghiệp tôi đã đăng ký thành công hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế qua hệ thống phần mềm EasyInvoice nhưng giờ muốn thay đổi thông tin thì [...]

Làm sao để biết được doanh nghiệp mình sử dụng hóa đơn điện tử có mã hay không có mã?

04/12/21 - 1581 lượt xem
Bạn hỏi: Làm sao để biết được doanh nghiệp mình sử dụng hóa đơn điện tử có mã hay không có mã? EasyInvoice trả lời: Căn cứ điều Điều 91 Luật 38/2019/QH14, Điều 5 [...]

Ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn có được khác nhau không? 

26/11/21 - 34501 lượt xem
Bạn hỏi: Ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn có được khác nhau không?  EasyInvoice trả lời: Căn cứ khoản 9 điều 10 Nghị định 123: Thời điểm ký số trên HĐĐT [...]

Khi nào doanh nghiệp phải chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78

26/11/21 - 1805 lượt xem
Bạn hỏi: Khi nào doanh nghiệp phải chuyển đổi hóa đơn điện tử theo thông tư 78? EasyInvoice trả lời:  Tại Khoản 1, Điều 11 về hiệu lực thi hành của Thông tư 78/2021/TT-BTC [...]

Có được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử không? Thủ tục ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử?

30/05/21 - 1947 lượt xem
Bạn hỏi: Khi áp dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 78, có được ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử không? Nếu được ủy nhiệm thì thực hiện thủ tục ủy nhiệm [...]
1 2 3 4 5

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369