PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASYINVOICE GIẢI PHÁP CHUYÊN DỤNG CHO VIỆC TẠO LẬP VÀ XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ, QUẢN LÝ HÓA ĐƠN VỚI CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN:

- Hỗ trợ đầy đủ các mẫu hóa đơn: 01GTKT, 02GTTT, 07KPTQ… theo quy chuẩn của Tổng cục Thuế

- Phần mềm cho phép doanh nghiệp tự thiết kế mẫu hoá đơn, chủ động đưa hình ảnh thương hiệu của đơn vị mình lên hóa đơn

- Quản lý hệ thống theo mô hình tập trung và phân tán, hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các chi nhánh với công ty, giữa công ty mẹ và các công ty con

- Quản lý tài khoản truy cập và phân quyền sử dụng theo chức năng cho từng nhân viên

- Xác thực, gửi hóa đơn theo lô nhiều hóa đơn

- Quản lý gửi, nhận hóa đơn cho khách hàng qua Internet, Mail, SMS

- Cung cấp đa dạng kênh tra cứu, quản lý hóa đơn thông qua phiên bản website và phiên bản desktop.

- Hỗ trợ tạo lập, phát hành hóa đơn sử dụng chữ ký số có sẵn của doanh nghiệp

- Công nghệ xác thực hóa đơn trực tuyến chống làm giả hóa đơn

- Tích hợp tính năng cổng ký tiện dụng, 1 chữ ký số có thể sử dụng cho nhiều điểm xuất hóa đơn

- Có khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều phần mềm khác nhau: Phần mềm bán hàng, phần mềm kế toán, ERP; CRM; HTKK…

- Tự động cập nhật phiên bản mới khi có sự thay đổi về nghiệp vụ, chính sánh thuế…

 

Mô hình triển khai phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice

Với chi phí hợp lý, ứng dụng phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice để tạo lập, phát hành và quản lý hóa đơn mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, hóa đơn được lập, chuyển cho khách hàng bằng phương tiện điện tử như internet, email, SMS. Do đó, hóa đơn điện tử giảm nhiều chi phí, thời gian và công sức lập hóa đơn, vận chuyển hóa đơn vì vậy giúp các doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh của mình.