Thay Đổi Địa Chỉ Trên Hóa Đơn Điện Tử - Cập Nhật 2023

Thay Đổi Địa Chỉ Trên Hóa Đơn Điện Tử

Bởi EasyInvoice.vn - 15/03/2023 14363 lượt xem
Đánh giá bài viết

Các thông tin như tên, địa chỉ là những thông tin quan trọng, là những tiêu chí bắt buộc thể hiện trên hóa đơn điện tử. Vậy khi muốn thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử thì xử lý như nào.Cùng hóa đơn điện tử EasyInvoice tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

thay-doi-dia-chi-tren-hoa-don-dien-tu

1. Căn cứ pháp lý

 • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử có hiệu lực từ ngày 31/02/2014.
 • Công văn 2010/TCT-TVQT hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 30/05/2014.
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực từ ngày  

Trong quá trình phát triển, nhiều công ty có nhu cầu thay đổi tên công ty hoặc địa chỉ trụ sở để phù hợp với hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc thay đổi này sẽ kéo theo việc doanh nghiệp phải thực hiện nhiều thủ tục pháp lý khác, trong đó có thủ tục xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi tên hoặc địa chỉ công ty.

>>>> Tìm hiểu ngay Triển Khai Thí Điểm Xuất Hóa Đơn Điện Tử Từ Máy Tính Tiền

>>>> Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử

2. Cách xử lý khi thay đổi địa chỉ trong các trường hợp sau

2.1 Trường hợp doanh nghiệp đổi địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế.

Nhiều doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh phải đổi địa điểm, trụ sở kinh doanh, dẫn đến việc phải thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử.

Theo đúng quy định pháp luật, các doanh nghiệp kinh doanh cần phải tiến đăng ký và khai báo địa điểm kinh với cơ quan thuế có thẩm quyền, trường hợp đổi địa điểm kinh doanh cũng cần phải khai báo lại và sửa đổi thông tin trên hóa đơn điện tử mà doanh nghiệp đang sử dụng.

Với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh đổi địa điểm kinh doanh, thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế trực thuộc thì sẽ phải tiến hành nộp Thông báo điều chỉnh thông báo phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.
Cụ thể, các bước tiến hành xử lý như sau:

 • Doanh nghiệp lập Thông báo tình hình sử dụng hóa đơn và lập thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn mới để có thể thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp trên các hóa đơn điện tử sử dụng sau này.
 • Doanh nghiệp thực hiện gửi các file thông báo đã lập tới cơ quan thuế để được chấp thuận việc thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử.

Lưu ý rằng, bạn nên đợi xem cơ quan thuế đã chấp nhận chưa rồi mới sử dụng hóa đơn điện tử đã thay đổi địa chỉ công ty, hoặc cũng có thể liên hệ với Chi cục thuế trực thuộc xem có cần nộp bản cứng nữa không để hoàn tất thủ tục thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử.

cach-xu-ly-khi-thay-doi-dia-chi-trong-cac-truong-hop-sau

2.2 Trường hợp doanh nghiệp đổi địa chỉ dẫn đến đổi cả cơ quan thuế

Đối với trường hợp doanh nghiệp đổi địa điểm kinh doanh, không những phải thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử mà còn phải thay đổi cả cơ quan thuế trực thuộc thì cần phải tiến hành xử lý như sau:

 • Doanh nghiệp lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn rồi gửi đến cơ quan thuế trực thuộc ở địa điểm cũ trước.
 • Tiếp sau đó, doanh nghiệp lập thông báo điều chỉnh thông tin trên Thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới và gửi đến cơ quan thuế trực thuộc tại địa điểm mới chuyển đến.

Riêng đối với các hóa đơn điện tử đã lập trước đó, dù tiêu thức địa chỉ của bên bán không còn giống với giấy chứng nhận đăng ký địa điểm mới của doanh nghiệp nhưng các thông tin khác, tiêu thức khác đảm bảo đầy đủ, chính xác theo quy định pháp luật về HĐĐT thì vẫn sẽ đảm bảo hợp pháp.

>>>>> Có thể bạn quan tâm Hướng Dẫn Giải Quyết Khi Có 2 Mã Số Thuế Cá Nhân

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

– Địa chỉ của doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, mua bán hàng hóa là một trong những thông tin bắt buộc trên hóa đơn điện tử. Địa chỉ trên hóa đơn điện tử vừa là thông tin để cơ quan chức năng có thẩm quyền quản lý được vị trí của doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất, buôn bán hàng hóa; quản lý hoạt động đóng thuế của các cơ sở này thông qua việc xác định mối quan hệ mật thiết với cơ quan thuế phụ trách tại địa phương doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động. Theo đó, khi thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên hóa đơn điện tử, các tổ chức này cần đảm bảo các điều kiện pháp lý của một hóa đơn điện tử.

– Trên thực tế, các doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh tiến hành thay đổi địa chỉ dựa trên 2 trường hợp cụ thể sau đây:

+ Thứ nhất, trên hóa đơn điện tử thay đổi tên (hoặc địa chỉ) công ty nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ sở quản lý.

+ Thứ hai, trên hóa đơn điện tử thay đổi tên (hoặc địa chỉ) công ty, doanh nghiệp dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế.

 Trong mỗi trường hợp, thủ tục thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 cũng được tiến hành khác nhau.

3.1 Thủ tục thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 khi thay đổi tên (địa chỉ) công ty nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ sở quản lý:

Trong trường hợp cơ quan thuế yêu cầu thay đổi mẫu hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp mình theo các bước sau đây:

Bước 1: Hủy các số hóa đơn điện tử theo mẫu trước đây nếu doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng.

Bước 2: Liên hệ với đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử đang sử dụng để cập nhập thay đổi địa chỉ doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh. Sau khi thay đổi thành công, doanh nghiệp, công ty sẽ tiến hành cập nhật giấy phép sử dụng hóa đơn điện tử mới vào phần mềm quản lý của cơ quan quản lý thuế.

Bước 3: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu mới.

Bước 4: Tiến hành tra cứu xem thông tin thay đổi địa chỉ đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa. Nếu chưa được chấp nhận thì doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu đã được chấp nhận và đã hoàn tất mọi thủ tục với cơ quan quản lý thuế thì địa chỉ của doanh nghiệp đã được thay đổi trên hóa đơn điện tử. Sau đó, doanh nghiệp có thể phát hành hóa đơn điện tử mới và sử dụng như bình thường.

>>>> Xem thêm Tìm Hiểu Thuế GTGT Đầu Ra

>>>> Hướng dẫn hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 78

3.2. Thủ tục thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 khi thay đổi tên (địa chỉ) công ty nhưng thay đổi mã số thuế và cơ sở quản lý:

Trong trường hợp cơ quan thuế yêu cầu lập thông báo thay đổi, điều chỉ thông tin, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất tiến hành thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Lập thông báo điều chỉnh thay đổi địa chỉ công ty trên hóa đơn điện tử theo mẫu.

Bước 2: Nếu cơ quan thuế chấp nhận, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất tiến hành liên hệ với đơn vị cung cung hóa đơn điện tử đang sử dụng để được cập nhật giấy phép sử dụng mới.

Bước 3: Cơ quan doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tra cứu xem thông tin thay đổi đã được cơ quan thuế chấp nhận hay chưa tại đường dẫn tả cứu hóa đơn điện tử.

Bước 4: Khi thông báo đã được chấp nhận và đã hoàn tất mọi thủ tục với cơ quan thuế, hóa đơn điện tử sẽ có hiệu lực. Tức, thông tin thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp đã được công nhận. Sau khi địa chỉ thay đổi được cập nhật lên cổng thông tin, doanh nghiệp có thể thực hiện phát hành hóa đơn điện tử mới và sử dụng như bình thường. 

thu-tuc-thay-doi-dia-chi-tren-hoa-don-dien-tu-theo-thong-tu-78

4. Hướng dẫn thay đổi thông tin địa chỉ cùng quận trên phần mềm HDDT EasyInvoice

Đối với trường hợp này quý khách hàng không nhất thiết phải nộp lại tờ khai 01

Chỉ cần cập nhật địa chỉ trên mẫu hóa đơn theo hướng dẫn bên dưới

 • Cách 1: Liên hệ nhân viên kinh doanh hỗ trợ
 • Cách 2: Ấn quan tâm và nhắn tin vào Zalo Official tại đây theo mẫu

thay-doi-dia-chi-cung-quan

Ví dụ: 0105987432 – Tầng 03, nhà khách ATS, số 08 Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội – Hỗ trợ cập nhật tên công ty lên mẫu hóa đơn

5. Hướng dẫn thay đổi thông tin địa chỉ khác quận trên phần mềm HDDT EasyInvoice

Bước 1: Tiến hành nộp lại tờ khai 01 với thông tin địa trên tờ khai là địa chỉ mới và chi cục thuế mới

Nộp tờ khai 01/ĐKTĐ-HĐĐT

Bước 2: Sau khi đã hoàn thành việc nộp tờ khai 01 thông báo lại cho EasyInvoice cập nhật địa chỉ mới lên mẫu hóa đơn

 • Cách 1: Liên hệ nhân viên kinh doanh hỗ trợ
 • Cách 2: Ấn quan tâm và nhắn tin vào Zalo Official tại đây theo mẫu “MST + Địa chỉ mới + Hỗ trợ cập nhật địa chỉ mới lên mẫu hóa đơn”

thay-doi-dia-chi-khac-quan

Ví dụ: 0105987432 – Tầng 03, nhà khách ATS, số 08 Phạm Hùng, P. Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội – Hỗ trợ cập nhật tên công ty lên mẫu hóa đơn

Trên đây Hóa đơn điện tử Easyinvoice đã giúp nhiều đơn vị biết cách thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 56 56 53 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

.

Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 33 69 – 1900 56 56 53

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử

EASYINVOICE – TOP 1 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBoooks, Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5
Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369