Hướng Dẫn Giải Quyết Khi Có 2 Mã Số Thuế Cá Nhân

Hướng Dẫn Giải Quyết Khi Có 2 Mã Số Thuế Cá Nhân

Bởi EasyInvoice.vn - 09/03/2023 19805 lượt xem
Đánh giá bài viết

Mã số thuế cá nhân là mã số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người lao động nhằm thực hiện các nghĩa vụ thuế phát sinh. Vậy trường hợp người lao động có 2 mã số thuế cá nhân thì hướng giải quyết sẽ như thế nào? Cùng Hóa đơn điện tử EasyInvoice cách hướng dẫn giải quyết khi có 2 mã số thuế cá nhân qua bài viết sau đây.

huong-dan-giai-quyet-khi-co-2-ma-so-thue-ca-nhan

1. Quy định của pháp luật về việc cấp mã số thuế

Nội dung được quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về việc đăng ký thuế và cấp mã số thuế cá nhân, cụ thể như sau:

1.Cấp mã số thuế

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21 của Luật quản lý thuế. Cụ thể:…

 1. b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

Như vậy có thể hiểu rằng mỗi công dân chỉ được cấp duy nhất 01 mã số thuế cho tất cả các nghĩa vụ liên quan đến thuế.Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được phép bỏ hoặc thay đổi mã số thuế cá nhân. Mã số thuế cá nhân được cấp để khai thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các khoản thuế phải nộp.

>> Xem ngay: Đăng Ký Mã Số Thuế Người Phụ Thuộc

>>>>> Cách Khôi Phục Mã Số Thuế Của Doanh Nghiệp

2. Nguyên nhân dẫn đến phát sinh hai mã số thuế trên cùng một cá nhân

 • Vì trong quá trình thực hiện, có thể phát sinh các trường hợp một cá nhân có hai mã số thuế, và nguyên nhân này thông thường là do cá nhân có hai số chứng minh nhân dân,
 • Do mất chứng minh nhân dân cũ.
 • Hoặc chứng minh nhân dân cũ hết hạn.
 • Hoặc thay đổi nơi cư trú khác địa bàn cấp tỉnh được cấp lại số chứng minh nhân dân mới.
 • Hoặc đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước.
 • Vì chứng minh nhân dân là thông tin đăng ký thuế, nên khi thay đổi số chứng minh nhân dân phải thông báo cho cơ quan thuế về sự thay đổi này.

3. Cách xử lý khi cá nhân có 2 mã số thuế cá nhân

Tại Công văn 896/TCT-KK ban hành ngày 08/03/2016, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn cụ thể về việc giải quyết trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế, cụ thể như sau:

 • Cá nhân đã được cấp MST thu nhập cá nhân, sau đó thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú sang tỉnh thành khác và tại đây cá nhân được cấp CMND/CCCD mới (9 số hoặc 12 số), hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân, thì cá nhân này phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Không được đăng ký cấp MST cá nhân mới theo CMND mới hoặc số định danh cá nhân mới;
 • Nếu cơ quan thuế tại tỉnh thành nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế cá nhân mới cho người nộp thuế theo số CMND mới hoặc số định danh cá nhân mới thì phải có trách nhiệm thu hồi (hủy) mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc này. Đồng thời, cơ quan thuế phải hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế sử dụng MST đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

Như vậy: Đối với trường hợp có 2 mã số thuế, cá nhân chỉ được sử dụng mã số thuế đầu tiên được cấp để thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNCN. Cơ quan thuế có trách nhiệm thu hồi (hủy) mã số thuế được cấp sau theo quy định.

Theo đó, khi cá nhân người có trách nhiệm nộp thuế. Nếu phát hiện mình có 2 mã số thuế cá nhân thì phải thông báo đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp nhằm mục đích  thu hồi mã số thuế đã cấp không không trùng với mã số thuế đã cấp ban đầu.

 • Trường hợp cá nhân được cấp mã số thuế, ngay sau đó cá nhân có thay đổi về thông tin cư trú ngoài phạm vi tỉnh thành đã đăng ký trước đó. Và được cấp mới CMND/CCCD thì CMND/CCCD thì cần thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế.
 • Còn đối với trường hợp cơ quan địa phương nơi có người nộp thuế mới chuyển đến đã được cấp mã số thuế vào trước đó. Thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc, quy định.

>>>>> Có thể bạn quan tâm Hướng Dẫn Nộp Tờ Khai Thuế GTGT

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm nộp thuế phải đối chiếu các thông tin đã thay đổi trong mã số thuế cá nhân cũ để khai và hoàn thiện hồ sơ thuế TNCN.

Người nộp thuế phải điền tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế và nộp trực tiếp cho cơ quan thuế. Một bộ hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu 08/MST ban hành kèm thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Bản sao không công chứng của CCCD/CMND, hộ chiếu còn hiệu lực hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

cach-xu-ly-khi-ca-nhan-co-hai-ma-so-thue-ca-nhan

4. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế quy định việc cấp và sử dụng mã số thuế:

“1. Cấp mã số thuế

Người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo quy định tại Điều 21 của Luật quản lý thuế. Cụ thể:…

 1. b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước”.

Tại Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC quy định trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế:

“Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật quản lý thuế, cụ thể:…

 1. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có thay đổi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi…
 2. b) Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác có thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế thì khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ khai thuế của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện cập nhật các thông tin thay đổi cho người nộp thuế.
 3. c) Đối với người nộp thuế là cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm”.

Và Khoản 1, Điều 13 Thông tư số 95/2016/TT-BTC có quy định về hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định cụ thể về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Công văn số 896/TCT-KK ngày 8/3/2016 của Tổng cục Thuế có hướng dẫn về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân.

Về việc xác định thời điểm phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ gia đình, cá nhân; ngày 30/9/2016 Tổng cục Thuế có Công văn số 4534/TCT-KK. Theo đó: “… trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác có phát sinh thay đổi thông tin về Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế thì ngày phát sinh thay đổi để xác định thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp là ngày ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân cộng thêm số ngày cụ thể như sau:

 1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.
 2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.
 3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại”.

Căn cứ các quy định nêu trên, cá nhân đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi có phát sinh thay đổi thông tin về Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế) của cá nhân thì cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

>>>>> Tìm hiểu thêm Triển Khai Thí Điểm Xuất Hóa Đơn Điện Tử Từ Máy Tính Tiền

Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC nêu trên.

Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất, không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó và dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà cá nhân phải nộp.

Trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế (do sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số và Chứng minh nhân dân 12 số/Căn cước công dân để đăng ký) thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

thu-tuc-thay-doi-thong-tin-dang-ky-thue

Trên đây là toàn bộ nội dung về việc có 2 mã số thuế cá nhân thì nên giải quyết như thế nào mà hóa đơn điện tử EasyInvoice gửi đến bạn đọc tham khảo.

Trên đây Hóa đơn điện tử Easyinvoice đã giúp nhiều đơn vị về hướng dẫn giải quyết khi có 2 mã số thuế cá nhân. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 56 56 53 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ 24/7 kể cả ngày lễ tết.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 33 69 – 1900 56 56 53

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Phần mềm hóa đơn điện tử

EASYINVOICE – TOP 1 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBoooks, Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5
Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369