Hướng Dẫn Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Sót Nhiều Lần - Cập Nhật 2024

Hướng Dẫn Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Sót Nhiều Lần

Bởi EasyInvoice.vn - 16/04/2024 1601 lượt xem
Đánh giá bài viết

Khi kinh doanh, việc gặp phải những sai sót trong hóa đơn có thể là một trở ngại đáng kể, đặc biệt khi những sai sót này xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần, rất mất thời gian. Vậy điều chỉnh hóa đơn sai sót nhiều lần như nào? Hãy cùng Phần mềm hóa đơn điện tử Easyinvoice tìm hiểu qua bài viết hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn sai sót nhiều lần.

huong-dan-dieu-chinh-hoa-don-sai-sot-nhieu-lan

1. Cách điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót?

Theo Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về xử lý hóa đơn có sai sót như sau:

Đối với hóa đơn có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua:

– Người bán sẽ thông báo với cơ quan thuế để hủy hóa đơn có sai sót và lập hóa đơn mới và ký số gửi cho cơ quan thuế để được cấp mã hóa đơn mới thay thế

– Cơ quan thuế sẽ hủy hóa đơn có sai sót đã lưu trên hệ thống

Đối với hóa đơn điện tử (không phân biệt có hay không có mã của cơ quan thuế) đã gửi cho người mua:

[1] Trường hợp chỉ sai tên và địa chỉ người mua, không sai mã số thếu và các nội dung khác:

– Thông báo với người mua về hóa đơn có sai sót

– Không cần lập hóa đơn mới

– Gửi thông báo về cơ quan thuế về hóa đơn có sai sót (trừ trường hợp hóa đơn sai sót à hóa đơn không có mã của cơ quan thuế chưa gửi dữ liệu về cơ quan thuế)

[2] Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Cách 1:

– Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận về việc hóa đơn có sai sót (nếu có thỏa thuận)

– Người bán lập hóa đơn điều chỉnh hóa đơn có sai sót và trên hóa đơn điều chỉnh cần phải ghi rõ “Điều chỉnh cho hóa đơn mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”

Cách 2:

– Người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận về việc hóa đơn có sai sót (nếu có thỏa thuận)

– Người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử có sai sót

– Người bán ký số trên hóa đơn điện tử mới điều chỉnh hoặc thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó gửi cho người mua nếu hóa đơn không có mã của cơ quan thuế

Đối với trường hợp hóa đơn có mã của cơ quan thuế thì người bán gửi hóa đơn cho cơ quan thuế để cơ quan thuế cấp mã cho hóa đơn điện tử mới để gửi cho người mua

– Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

[3] Riêng đối với ngành hàng không thì các hóa đơn đổi, hoàn chứng từ vận chuyển hàng không được coi là hóa đơn điều chỉnh

Doanh nghiệp vận chuyển hàng không được phép xuất hóa đơn của mình cho các trường hợp hoàn, đổi chứng từ vận chuyển do đại lý xuất.

cach-dieu-chinh-hoa-don-dien-tu-da-lap-co-sai-sot

>>>> Tìm hiểu ngay Xuất Hóa Đơn Trước Khi Giao Hàng Được Không?

2. Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót nhiều lần

Theo điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì có thể lựa chọn:

– Lập hóa đơn điều chỉnh; hoặc

– Lập hóa đơn thay thế.

Đồng thời, tại điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định nêu trên, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu;

Bên cạnh đó, điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC cũng quy định, đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

Tại Công văn 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn hóa đơn điện tử cũng nêu rõ: 

– Trong trường hợp người bán lựa chọn hình thức xử lý hoá đơn đã lập bằng cách lập hóa đơn điều chỉnh thì người bán thực hiện điều chỉnh giảm toàn bộ thông tin dòng hàng hóa bị sai và điều chỉnh tăng tương ứng dòng hàng hóa đúng (bao gồm: tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất, thành tiền chưa thuế).

– Trong trường hợp người bán lựa chọn hình thức xử lý hoá đơn đã lập bằng cách lập hóa đơn thay thế thì người bán lập lại hóa đơn mới với số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn và đầy đủ toàn bộ nội dung của hóa đơn cần thay thế.

Đối với cả 2 trường hợp nêu trên, hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế đều cần ghi thông tin: “Điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm…” và trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

– Trường hợp doanh nghiệp lập hóa đơn điện tử bị sai (gọi là hóa đơn F0), sau đó doanh nghiệp lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế (gọi là hóa đơn F1 điều chỉnh/thay thế cho hóa đơn F0) và phát hiện hóa đơn F1 vẫn bị sai thì:

+ Nếu lựa chọn phương pháp điều chỉnh: Doanh nghiệp lập hóa đơn F2 điều chỉnh cho hóa đơn F0 (lúc này hóa đơn F0 đã bị điều chỉnh bởi hóa đơn F1).

+ Nếu lựa chọn phương pháp thay thế: Doanh nghiệp lập hóa đơn F2 thay thế cho hóa đơn F1 (lúc này hóa đơn F0 đã bị thay thế bởi hóa đơn F1).

Ngoài ra, Công văn 9914/CTBDU-TTHT ngày 05/4/2024 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương cũng quy định:

Căn cứ các trích dẫn nêu trên, theo nội dung trình bày tại văn bản, Cục Thuế trả lời nguyên tắc cho Công ty như sau:

Trường hợp Công ty nộp hóa đơn điện tử bị sai (gọi là hóa đơn F0), sau đó Công ty lập hóa đơn điều chỉnh (gọi là hóa đơn F1 điều chỉnh cho hóa đơn F0) và phát hiện hóa đơn F1 tiếp tục bị sai thì Công ty lập hóa đơn F2 điều chỉnh cho hóa đơn F0 (lúc này hóa đơn F0 đã bị điều chỉnh bởi hóa đơn F1).

Trường hợp Công ty có điều chỉnh cho hóa đơn điện tử có sai sót thì đảm bảo tổng giá trị của các hóa đơn F0, F1, F2 là giá trị đúng với thực tế phát sinh.

Như vậy, Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và đã xử lý theo hình thức điều chỉnh, sau đó lại phát hiện hóa đơn điều chỉnh tiếp tục có sai sót thì tiếp tục lập hóa đơn điều chỉnh cho đến khi đúng.

>>>>> Có thể bạn quan tâm Mức Phạt Chậm Nộp Mẫu 04/SS-HĐĐT Là Bao Nhiêu?

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót:

– Cơ quan thuế sẽ thông báo với người bán về hóa đơn có sai sót

– Người bán kiểm tra hóa đơn có sai sót theo thông báo của cơ quan thuế và thông báo lại với cơ quan thuế.

4. Hóa đơn điều chỉnh có hủy được không?

Theo điểm c khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn, trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu.

Theo đó, trường hợp hóa đơn điều chỉnh có sai sót thì không được hủy hóa đơn mà phải tiếp tục thực hiện điều chỉnh hóa đơn cho đến khi đúng, cũng không được lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn điều chỉnh có sai sót.

hoa-don-dieu-chinh-co-huy-duoc-khong

>>>> Tìm hiểu thêm Những Trường Hợp Ngừng Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử Trong Năm 2024

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Hướng Dẫn Điều Chỉnh Hóa Đơn Sai Sót Nhiều Lần. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

  • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
  • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
  • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
  • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
  • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
  • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
  • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
  • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

 

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369