BHXH Cho Người Nước Ngoài - Cập Nhật Mới 2023

BHXH Cho Người Nước Ngoài 2022

Bởi EasyInvoice.vn - 24/10/2022 10027 lượt xem
Đánh giá bài viết

Bảo hiểm xã hội (BHXH) có ý nghĩa rất quan trọng đối với người lao động, trong đó bao gồm cả lao động nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Vậy mức đóng BHXH cho người nước ngoài hiện nay như thế nào? Cùng Hóa đơn điện tử Easyinvoice tìm hiểu các thông tin liên quan đến BHXH cho người nước ngoài trong bài viết dưới đây nhé.

bhxh-cho-nguoi-nuoc-ngoai

1. Đối tượng lao động nước ngoài phải đóng BHXH

Không phải người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam nào cũng thuộc đối tượng đóng BHXH. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định số 143/2018/NĐ-CP quy định đối tượng đóng BHXH đảm bảo điều kiện sau:

 • NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
 • NLĐ có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài thỏa mãn điều kiện nêu trên không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại Nghị định này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

 • NLĐ di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
 • Người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động.

>>>>>>>>> Tìm hiểu thêm: Báo Tăng BHXH Trước Ngày Nào Trong Tháng?

2. Mức đóng BHXH cho người nước ngoài là bao nhiêu?

Theo Điều 12 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 16 Nghị định 58/2020/NĐ-CP) mức đóng BHXH đối với các chế độ BHXH cho người nước ngoài được quy định như sau:

“Điều 13. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

Người sử dụng lao động quy định tại khoản 3 Điều 2 của Nghị định này, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động như sau:

a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Người sử dụng lao động không phải đóng BHXH cho người lao động quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định này.

Căn cứ vào khả năng cân đối quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng tại điểm b khoản 1 Điều này từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng BHXH đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.”

Như vậy, người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đóng mức BHXH là 3% vào quỹ ốm đau và thai sản và 14% quỹ hưu trí tử tuất.

>>>>>>>>> Tìm hiểu thêm: Báo Mất Sổ BHXH

muc-dong-bhxh-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định về mức đóng BHYT như sau:

 • Người sử dụng lao động: 3% mức tiền lương tháng;
 • NLĐ: 1,5% mức tiền lương tháng.

Như vậy, kết hợp các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2022, mức đóng các loại bảo hiểm của NLĐ nước ngoài như sau:

Từ ngày 01/01/2022 – 30/6/2022:

Người lao động:

 • Chế độ hưu trí và tử tuất: 8%
 • BHYT: 1,5%

Tổng mức đóng BHXH: 9,5%

Người sử dụng lao động:

 • Chế độ hưu trí và tử tuất: 14%
 • Chế độ ốm đau và thai sản: 3%
 • BHYT: 3%

Tổng mức đóng cho người sử dụng lao động: 20%

Tuy nhiên, căn cứ Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021, doanh nghiệp được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (từ 01/07/2021 đến hết 30/06/2022) cho NLĐ thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, NLĐ trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Như vậy, mức đóng BHXH cho người nước ngoài từ 01/07/2022:

Người lao động:

 • Chế độ hưu trí và tử tuất: 8%
 • BHYT: 1,5%

Tổng mức đóng BHXH: 9,5%

Người sử dụng lao động:

 • Chế độ hưu trí và tử tuất: 14%
 • Qũy tai nạn lao động: 0,5%
 • Chế độ ốm đau và thai sản: 3%
 • BHYT: 3%

Tổng mức đóng cho người sử dụng lao động: 20,5%.

>>>>>>>>> Xem thêm: Rút BHXH 1 Lần Rồi Có Đóng Lại Được Không?

3. Thủ tục hồ sơ tham gia

thu-tuc-ho-so-tham-gia-bhxh-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Đối với người lao động:

Làm Mẫu TK1-TS (ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH) – Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (chỉ lập đối với trường hợp người tham gia chưa được cấp mã số BHXH hoặc khi có thay đổi thông tin.)

Khi kê khai mẫu TK1-TS cần lưu ý:

 • Đối với người lao động đăng ký tham gia BHXH bắt buộc lần đầu, chưa được cấp mã số BHXH thì kê khai các nội dung, thông tin tại các điểm: [01], [02], [03], [04], [07.1], [07.2], [07.3], [07.4], [0.8], [0.9], [13], mục I;
 • Đối với người lao động đã được cấp mã số BHXH: Kê khai các nội dung từ [01] đến [05], mục II;
 • Khi có thay đổi thông tin (về tên, họ, mã số BHXH, giới tính, quốc tịch,…): Kê khai các nội dung [01], [02], [03], [04] và [05] , mục II.

Việc ghi họ, tên, giới tính, quốc tịch vào các mẫu biểu theo chữ viết phiên âm quốc tế. Trường hợp có hồ sơ kèm theo để thay đổi thông tin mà hồ sơ do cơ quan nước ngoài cấp thì phải được dịch ra Tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ các biểu mẫu bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh có thể tham khảo tại Công văn số 679/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu BHXH bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Đối với đơn vị (doanh nghiệp) cần làm:

 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH).
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH.

Đối với lao động người nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHYT, cơ quan BHXH cấp mã đơn vị tham gia là mã IC. Ngoài ra, đơn vị có lao động người nước ngoài chỉ thuộc đối tượng tham gia BHYT, vẫn thực hiện quản lý theo mã đơn vị cũ là BW. Trường hợp đơn vị lập một chứng từ nộp tiền cho nhiều mã (như YN, IC, BW) thì phải ghi rõ số tiền nộp cho từng mã đơn vị trong nội dung ủy nhiệm chi nộp tiền.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn của chúng tôi về BHXH cho người nước ngoài. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm các bài viết của Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 56 56 53 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ 24/7 kể cả ngày lễ tết.

Video giới thiệu Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 33 69 – 1900 56 56 53

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử

EASYINVOICE – TOP 1 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBoooks, Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5
Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369