Mẫu Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200 - EasyInvoice 2023

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Bởi EasyInvoice.vn - 13/08/2022 7586 lượt xem
Đánh giá bài viết

Theo pháp luật, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) năm. Đối với các công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm thì phải BCTC tổng hợp vào cuối kỳ kế toán năm, dựa trên BCTC của đơn vị trực thuộc. Trong bài viết dưới đây Hóa đơn điện tử Easyinvoice sẽ hướng dẫn mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200.

mau-bao-cao-tai-chinh-theo-thong-tu-200

1. Báo cáo tài chính là gì? Đối tượng phải lập báo cáo tài chính?

Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13 quy định, báo cáo tài chính “là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu biểu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.”

Báo cáo tài chính giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Theo pháp luật, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) năm. Đối với các công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm thì phải BCTC tổng hợp (hợp nhất) vào cuối kỳ kế toán năm, dựa trên BCTC của đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước và doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán bên cạnh làm BCTC năm thì phải lập BCTC giữa niên độ (báo cáo quý -trừ quý IV). 

Đối tượng lập BCTC năm:

Hệ thống BCTC năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. BCTC năm phải lập theo dạng đầy đủ.

Đối tượng lập BCTC giữa niên độ (BCTC quý và BCTC bán niên):

 • Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng phải lập BCTC giữa niên độ;
 • Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng nêu trên được khuyến khích lập BCTC giữa niên độ (nhưng không bắt buộc).

BCTC giữa niên độ được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược.

>>>>>>> Tìm hiểu ngay: Chi phí tài chính là gì?

2. Kỳ lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

ky-lap-bao-cao-tai-chinh-theo-thong-tu-200

Kỳ lập mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 được quy định tại điều 98 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:

(1) Kỳ lập Báo cáo tài chính năm: Các doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của Luật kế toán.

(2) Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ: Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm Báo cáo tài chính quý (bao gồm cả quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.

(3) Kỳ lập Báo cáo tài chính khác

 • Các doanh nghiệp có thể lập Báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.
 • Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập Báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

(4) Xác định niên độ tổng hợp Báo cáo tài chính của cơ quan tài chính, thống kê

Khi tổng hợp thống kê, trường hợp nhận được Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện theo nguyên tắc:

 • Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/4, kết thúc vào 31/3 hàng năm thì số liệu trên Báo cáo tài chính được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm trước liền kề;
 • Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu tư 1/7, kết thúc vào 30/6 hàng năm, Báo cáo tài chính dùng để tổng hợp thống kê là Báo cáo tài chính bán niên;
 • Trường hợp Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp bắt đầu từ 1/10, kết thúc vào 30/9 hàng năm thì số liệu trên Báo cáo tài chính được tổng hợp thống kê vào số liệu của năm sau.

>>>>>>>> Tìm hiểu ngay: Các loại báo cáo thuế phải nộp năm 2022

>>>>>>> Xem thêm: Biên bản giao nhận hàng hóa

3. Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200

Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 được ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính được cụ thể hóa trên Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.

Biểu mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục (Mẫu số B01 – DN)
 • Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu số B01/CDHĐ – DNKLT)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm (Mẫu số B02 – DN)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm (Mẫu số B03 – DN)
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp hoạt động liên tục (Mẫu số B09 – DN)
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục (Mẫu số B09/CDHĐ – DNKLT)
 • Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) – Mẫu số B01a – DN
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) – Mẫu số B02a – DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ) – Mẫu số B03a – DN
 • Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược) – Mẫu số B01b– DN
 • Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược) – Mẫu số B02b – DN
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược) – Mẫu số B03b – DN
 • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc (Thực hiện theo Mẫu số B09a-DN) 

TẢI NGAY Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200 đầy đủ TẠI ĐÂY

>>>>>>>> Bài viết liên quan: Lưu ý khi lập báo cáo tài chính không phát sinh doanh thu

4. Thời gian nộp báo cáo tài chính

thoi-gian-nop-bao-cao-tai-chinh

4.1. Thời hạn nộp mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 đối với doanh nghiệp nhà nước

Thời hạn nộp BCTC quý:

 • Đơn vị kế toán phải nộp BCTC quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày.
 • Các Đơn vị kế toán trực thuộc DN, Tổng công ty Nhà nước nộp BCTC quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

Thời hạn nộp BCTC năm:

 • Đơn vị kế toán phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày.
 • Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp BCTC năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

>>>>>>> Khẩu trừ thuế tại nguồn và những điều cần biết. Xem tại đây.

>>>>>>> Đoàn phí công đoàn có được trừ khi tính thuế TNCN không? Xem ngay.

4.2. Đối với các loại doanh nghiệp khác

Đơn vị kế toán là DN tư nhân và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp BCTC năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Đơn vị kế toán trực thuộc nộp BCTC năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Trên đây Hóa đơn điện tử Easyinvoice đã chia sẻ những thông tin quan trọng liên quan đến Mẫu báo cáo tài chính theo Thông tư 200. Hy vọng kế toán và các đơn vị kinh doanh có thêm kiến thức bổ ích để thực hiệp lập báo cáo tài chính đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 56 56 53 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Từ ngày 01/07/2022 theo Nghị định 123, Thông tư 78.các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chính thức ngừng việc sử dụng chứng từ khấu trừ giấy do cơ quan Thuế cấp và chứng từ tự in theo quy định tại Thông tư 37 và chuyển đổi sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 

SoftDreams ra mắt Phần mềm kê khai EASYPIT Hỗ trợ nghiệp vụ kê khai Thuế TNCN theo quy định bắt buộc của pháp luật. Nếu bạn cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên môn của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPIT – Phần mềm kê khai đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ lập Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Đáp ứng đầy đủ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC và Thông tư 37/2010/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tiết kiệm 80% thời gian nhập liệu, đảm bảo việc nộp chứng từ đúng hạn
 • Tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice, phần mềm kế toán Easybooks và chữ ký số EasyCA
 • Hỗ trợ báo cáo theo yêu cầu riêng của khách hàng
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ chứng từ
 • Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ 24/7 kể cả ngày lễ tết.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ: PHẦN MỀM KÊ KHAI EASYPIT

Video giới thiệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN EASYPIT

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 33 69 – 1900 56 56 53

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

 

Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử

EASYINVOICE – TOP 1 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBoooks, Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5
Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369