Các đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử | EasyInvoice

Đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định

Bởi EasyInvoice.vn - 11/10/2019 5664 lượt xem
Đánh giá bài viết

Nghị định 119 của Chính phủ ban hành đã có một số quy định về đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này khiến nhiều tổ chức kinh tế hoang mang, không rõ doanh nghiệp mình có nằm trong diện đối tượng phải sử dụng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử nào.

Bài viết này, EasyInvoice sẽ đưa ra danh sách các đối tượng tổ chức, doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng doanh nghiệp nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử?
Các đối tượng doanh nghiệp nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Theo Nghị định 119 có hiệu lực từ 1/11/2018 sẽ bắt buộc một số đối tượng doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, các nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Nhóm bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử thông thường

Nhóm 1

Các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh điện, xăng dầu, bưu chính, vận tải đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; kinh doanh nước sạch, tín dụng tài chính, bảo hiểm, y tế, thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị.

Nhóm 2

Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khi mua bán hàng hóa và dịch vụ.

Nhóm 3

Doanh nghiệp và tổ chức kinh tế có rủi ro cao về thuế sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khi bán hàng hóa và dịch vụ, không phân biệt giá trị mỗi lần bán hàng.

Nhóm 4

Các hộ và cá nhân kinh doanh đã thực hiện sổ sách kế toán, thường xuyên sử dụng 10 lao động trở lên với doanh thu hàng năm từ 3 tỷ đồng trở lên các lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, công nghiệp và xây dựng và 10 tỷ đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Các hộ và cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán cũng như có nhu cầu thì vẫn có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với Cơ quan thuế (hóa đơn điện tử có mã).

Nhóm 5

Hộ và cá nhân kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc, bán lẻ hàng tiêu dùng, có cung cấp các dịch vụ trực tiếp đến người dùng thuộc địa bàn có điều kiện thuận lợi thì phải triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế được khởi tạo từ các máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với Cơ quan thuế từ năm 2018.

Dựa vào kết quả triển khai thí điểm sẽ có thể triển khai trên toàn quốc.

Nhóm 6

Hộ và cá nhân kinh doanh không đáp ứng được điều kiện như ở nhóm 4 nhưng vẫn cần hóa đơn để giao cho khách hàng.

Cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử có mã để giao cho khách hàng với từng lần phát sinh và hộ, cá nhân phải khai và nộp thuế trước khi Cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử dựa theo Mẫu số 6 Phụ lục Nghị định 119/2018.

Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế là một trong những nhóm phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế

Nhóm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được miễn phí

Các cá nhân, hộ, tổ chức kinh tế và doanh nghiệp thuộc nhóm sau sẽ được Tổng cục Thuế cung cấp miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử, bao gồm:

1. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ, cá nhân kinh doanh và hợp tác xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn.

2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật hoặc các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong khoảng 12 tháng kể từ ngày thành lập doanh nghiệp.

3. Các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 3 tỷ trở nên thuộc lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, công nghiệp và xây dựng hoặc 10 tỷ đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ theo quy định như nhóm thứ 4 ở trên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày áp dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế theo quy định.

4. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo giới thiệu của Ủy ban nhân dân tỉnh các thành phố trực thuộc trung ương cùng quy định của Bộ tài chính, trừ các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

5. Một số trường hợp doanh nghiệp cần khuyến khích khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Trên đây là toàn bộ các nhóm đối tượng tổ chức, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018 của Chính phủ.

Bạn có thể xem thêm về lộ trình chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính và Chính phủ để nắm rõ các mốc thời gian quan trọng về việc chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử nhé.

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369