Đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định

Đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định

Bởi EasyInvoice.vn - 11/10/2019 172 lượt xem

Nghị định 119 của Chính phủ ban hành đã có một số quy định về đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Điều này khiến nhiều tổ chức kinh tế hoang mang, không rõ doanh nghiệp mình có nằm trong diện đối tượng phải sử dụng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử hay không.

Bài viết này, EasyInvoice sẽ đưa ra danh sách các đối tượng tổ chức, doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng doanh nghiệp nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử?
Các đối tượng doanh nghiệp nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Theo Nghị định 119 có hiệu lực từ 1/11/2018 sẽ bắt buộc một số đối tượng doanh nghiệp phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử, các nhóm đối tượng cụ thể như sau:

Nhóm bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử thông thường

Thứ nhất, nhóm các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc lĩnh vực điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, thương mại và kinh doanh siêu thị.

Thứ hai, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khi mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Thứ ba, là các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế có rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị mỗi lần.

Thứ tư, là hộ và cá nhân kinh doanh đã thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, công nghiệp và xây dựng hoặc doanh thu 10 tỷ trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Các hộ và cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, nếu có nhu cầu thì vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế.

Thứ năm, là hộ và cá nhân kinh doanh thuộc lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, thuốc bán lẻ, hàng tiêu dùng bán lẻ, có cung cấp các dịch vụ trực tiếp đến người dùng thuộc địa bàn có điều kiện thuận lợi thì cần phải triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế được khởi tạo từ các máy tính tiền có kết nói chuyển dữ liệu điện với Cơ quan thuế từ năm 2018.

Dựa theo kết quả triển khai thí điểm sẽ có thể triển khai trên toàn quốc.

Thứ sáu, là các hộ và cá nhân kinh doanh không đáp ứng được điều kiện thứ tư nhưng vẫn cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Hoặc các tổ chức, doanh nghiệp được Cơ quan thuế chấp nhận cấp hóa đơn điệnt ử để giao cho khách hàng thì sẽ được Cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã với từng lần phát sinh và cần phải khai và nộp thuế trước khi Cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử dựa theo Mẫu số 6 Phụ lục Nghị định 119/2018.

Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế
Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế là một trong những nhóm phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế

Nhóm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử được miễn phí

Các cá nhân, hộ, tổ chức kinh tế và doanh nghiệp thuộc nhóm sau sẽ được Tổng cục Thuế cung cấp miễn phí dịch vụ hóa đơn điện tử, bao gồm:

1. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ, cá nhân kinh doanh và hợp tác xã thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hay đặc biệt khó khăn.

2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật hoặc các hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp trong khoảng 12 tháng kể từ ngày thành lập doanh nghiệp.

3. Các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trước từ 3 tỷ trở nên thuộc lĩnh vực nông – lâm – thủy sản, công nghiệp và xây dựng hoặc 10 tỷ đối với lĩnh vực thương mại và dịch vụ theo quy định như nhóm thứ 4 ở trên trong thời gian 12 tháng kể từ ngày áp dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế theo quy định.

4. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo giới thiệu của Ủy ban nhân dân tỉnh các thành phố trực thuộc trung ương cùng quy định của Bộ tài chính, trừ các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu công nghệ cao.

5. Một số trường hợp doanh nghiệp cần khuyến khích khác theo quy định của Bộ Tài chính.

Trên đây là toàn bộ các nhóm đối tượng tổ chức, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018 của Chính phủ.

Bạn có thể xem thêm về lộ trình chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử của Bộ Tài chính và Chính phủ để nắm rõ các mốc thời gian quan trọng về việc chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử nhé.

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388 0919 510 089

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 56 56 53 0961 949 588
0981 772 388