Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất 2020

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất cập nhật 2020

Bởi EasyInvoice.vn - 17/10/2019 29143 lượt xem
Đánh giá bài viết

Biên bản thu hồi hóa đơn loại biên bản được lập cùng với biên bản hủy hóa đơn khi hóa đơn đã lập bị sai thông tin và chưa được kê khai thuế.

Cần phải tiến hành hủy bỏ hóa đơn sai chưa kê khai thuế sau khi phát hiện. Bên cạnh đó, bên bán và bên mua cần thực hiện lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai.

biên bản thu hồi hóa đơn
Tham khảo ngay mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất 2020 theo Bộ Tài chính

Bạn đang cần tìm một mẫu biên bản thu hồi hóa đơn chuẩn nhất từ Bộ Tài chính? Dưới đây là những chi tiết về biên bản thu hồi dành cho bạn.

Tham khảo thêm bài viết: Xử lý hóa đơn viết sai để nắm được cách sử dụng biên bản thu hồi hóa đơn.

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn chuẩn theo Bộ Tài chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP SAI

Số …/BBTHHĐ

Căn cứ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 về sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ/

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Hôm nay, ngày ../../2020, đại diện hai bên gồm có:

BÊN A: Công ty……………………………………………………………………

Địa chỉ:

Điện thoại:……………………………….. MST: ………………………………….

Do Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ………….…………………..

BÊN B: Công ty……………………………………………………………………

Địa chỉ:

Điện thoại:……………………………….. MST: ………………………………….

Do Ông (Bà): ……………………………. Chức vụ: ………….…………………..

Hai bên thông nhất lập biên bản thu hồi (liên…) hóa đơn………. đã lập, có ký hiệu: ……. số ….. ngày ../../…. để xóa bỏ theo quy định, và sẽ xuất thay thế bằng hóa đơn số …………., ký hiệu: ………. số …………………. ngày ../../….

Lý do thu hồi: ………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN B

 

*Lưu ý: Biên bản thu hồi cần thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn và người bán sẽ gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

> Download ngay: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn mới nhất

Ngoài ra, khi hóa đơn có sai sót, người ta cũng sử dụng một loại biên bản được gọi là biên bản điều chỉnh hóa đơn nếu rơi vào một số trường hợp. Tham khảo ngay bài viết về biên bản điều chỉnh hóa đơn để nắm rõ được những trường hợp nào cần sử dụng biên bản này nhé.

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369