Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất

Bởi EasyInvoice.vn - 17/10/2019 14827 lượt xem

Biên bản hủy hóa đơn điện tử là một trong những loại biên bản quan trọng trong sử dụng hóa đơn, thường được các kế toán lập trong một số trường hợp khi phát sinh một số sai sót trong việc lập hóa đơn.

biên bản hủy hóa đơn

Vậy những trường hợp phải sử dụng biên bản hủy hóa đơn là gì? Cùng tham khảo mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử trong bài viết sau đây của EasyInvoice.

Biên bản hủy hóa đơn điện tử là gì? Lập khi nào?

Biên bản hủy hóa đơn (hoặc hóa đơn điện tử) là biên bản ghi nhận diễn biến các sự việc đã diễn ra trong toàn bộ quá trình hủy hóa đơn (hoặc hóa đơn điện tử) mà đối tượng thực hiện việc hủy cũng là đối tượng đang nắm giữ và sử dụng hóa đơn.

Về các trường hợp được hủy hóa đơn đã được phân tích rõ trong bài viết về hủy hóa đơn điện tử

biên bản hủy hóa đơn mới nhất

Ví dụ về lập biên bản hủy hóa đơn điện tử:

Doanh nghiệp X vừa in và thông báo phát hành hóa đơn GTGT có số lượng là 20 cuốn tương đương với 1000 số. Tính từ lúc thông báo phát hành, doanh nghiệp X đã sử dụng 10 cuốn tương đương với 500 số là thời điểm B năm 2015. Cũng tại thời điểm B này, doanh nghiệp X có thay địa điểm đặt trụ sở kinh doanh và thực hiện xong thủ tục thay đổi để nhận giấy đăng ký kinh doanh mới. Do vậy mà địa chỉ ghi trên hóa đơn đang sử dụng không còn đúng nữa, doanh nghiệp X cũng không có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn còn lại là 10 cuốn (500 số).

Do vậy mà doanh nghiệp A thành lập hội đồng để tiến hành hủy toàn bộ số hóa đơn 500 số theo quy định tại Điều 29, Thông tư 39/2014 của Bộ Tài chính ngày 31/3/2014.

Như vậy trong trường hợp này, biên bản hủy hóa đơn được sử dụng khi người nộp thuế hay người có chức năng in, phát hành hóa đơn gặp sai sót khi in ấn, khởi tạo và không còn nhu cầu sử dụng hóa đơn cũ.

Trong trường hợp người mua, người bán hàng hóa, dịch vụ có phát sinh giao dịch và lập hóa đơn điện tử, phát hiện sai sót sau khi kết thúc giao dịch, 2 bên sẽ lập biên bản ghi nhận sự việc và lập biên bản thu hồi hóa đơn cũng như lập hóa đơn mới thay thế.

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT không sử dụng

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021 dựa theo Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN

Số…/BBTHHĐ

Căn cứ nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Hôm nay, ngày …/../…., chúng tôi bao gồm:

BÊN MUA: Công ty ……………………………………………………………..
Địa chỉ:
Mã số thuế
Người đại diện:……………………………..; Chức vụ: …………………………

BÊN BÁN: Công ty ……………………………………………………………..
Địa chỉ:
Mã số thuế
Người đại diện:……………………………..; Chức vụ: …………………………

Chúng tôi cùng tiến hành lập biên bản về việc xin hủy hóa đơn GTGT như sau:

1. Hủy hóa đơn số: …………. Do………….. phát hành ngày…………………..
2. Hàng hóa ghi trên hóa đơn gồm:

TT Tên hàng hóa / dịch vụ Đơn giá tính SL Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6
Cộng tiền hàng:

 

Thuế xuất GTGT: ………………………… Tiền thuế GTGT: …………………….
Tổng cộng tiền thanh toán: …………………………………………………………

Số tiền viết bằng chữ: ………………………………………………………………

Lý do hủy hóa đơn: ………(viết sai đơn hàng, hai bên không thực hiện hợp đồng, …)

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm cơ sở hủy hóa đơn viết sai trên và cam kết không sử dụng hóa đơn trên để kê khai thuế GTGT.

Biên bản được hai bên nhất trí và lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Chúng tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN                                                   ĐẠI DIỆN BÊN MUA

 

Download ngay file word mẫu biên bản hủy hóa đơn

*Lưu ý: Biên bản hủy hóa đơn chỉ được sử dụng khi hóa đơn đã lập sai trước đó chưa được kê khai thuế. Bên cạnh lập biên bản hủy hóa đơn còn cần lập biên bản thu hồi hóa đơn GTGT viết sai.

Trong trường hợp kế toán đã kê khai thuế thì cần phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn đi kèm với việc viết hóa đơn điều chỉnh.

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388 0919 510 089

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 56 56 53 0961 949 5881900 57 57 54 (Nhánh 2)
0981 772 388