Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất 2020

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất 2020

Bởi EasyInvoice.vn - 08/10/2019 33259 lượt xem
Đánh giá bài viết

Trong rất nhiều trường hợp hóa đơn điện tử được lập có những sai sót về sai ngày, sai số tiền, sai tên hàng, sai địa chỉ hoặc viết sai về nội dung, kế toán cần phải cân nhắc lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là biên bản được lập cùng với hóa đơn điều chỉnh để sử dụng khi hóa đơn có những sai sót về ngày, số tiền hàng, địa chỉ, nội dung hóa đơn.

Dưới đây là mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất năm 2020 dựa theo thông tư 39/2014/TT-BTC được sử dụng trong các trường hợp thông tin trên hóa đơn GTGT bị viết sai ngày, tên, hàng hóa hoặc nội dung, địa chỉ…

Xem thêm bài viết cách xử lý hóa đơn viết sai để nắm rõ hơn về các trường hợp sử dụng biên bản điều chỉnh hóa đơn

Biên bản điều chỉnh hóa đơn sai số tiền (giá trị hàng hóa)

Loại biên bản này được sử dụng cho các hóa đơn sai giá trị liên quan đến tiền hàng và thuế.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        Hà Nội, ngày   tháng   năm

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

 

Hôm nay, ngày 10/1/2019 tại …….., đại diện hai bên gồm có:

Bên A: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): ………………………….; Chức vụ:……………

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email: ……………….

Mã số thuế: …………………..

Bên B: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………; Chức vụ: ………………

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email:…………………………

Mã số thuế…………………….

 

Hai bên thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

  • Mẫu số: ……………..
  • Ký hiệu: … số…. ngày …./…/20..
  • Giá trị hóa đơn: ……………….
  • Tên dịch vụ: …………………..

 

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: Máy X

Nội dung trước khi điều chỉnh:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị SL Đơn giá Thành tiền
1 Máy X Bộ 1 8.888.888 8.888.888

 

Hai bên thống nhất điều chỉnh lại đơn giá như sau:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị SL Đơn giá Thành tiền
1 Máy X Bộ 1 9.999.999 9.999.999

 

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Biên bản lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                          ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên hoặc địa chỉ công ty

Khi hóa đơn bạn lập sai tên hay địa chỉ công ty thì lập biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử dựa theo mẫu dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               Hà Nội, ngày   tháng   năm

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Căn cứ theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính.

 

Hôm nay, ngày 10/1/2020 tại …….., đại diện hai bên gồm có:

Bên A: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): ………………………….; Chức vụ:……………

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email: ……………….

Mã số thuế: …………………..

Bên B: Công ty……………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………; Chức vụ: ………………

Địa chỉ: ………………………….

Điện thoại: ……………………; Email:…………………………

Mã số thuế…………………….

 

Hai bên thống nhất lập biên bản này để điều chỉnh hóa đơn (GTGT) sau:

  • Mẫu số: ……………..
  • Ký hiệu: … số…. ngày …./…/20..
  • Giá trị hóa đơn: ……………….
  • Tên dịch vụ: …………………..

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ / tên công ty

Nội dung trước khi điều chỉnh:

Công ty Softdream

Địa chỉ: Số 10 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nay điều chỉnh lại là:

Công ty Softdreams

Địa chỉ: Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh hóa đơn này.

Bên bản này lập thành 2 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Lưu ý khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn

Khi lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, các kế toán cần lưu ý một số điều sau đây:

– Khi phát hiện hóa đơn viết sai đã kê khai thuế, phải lập cả biên bản điều chỉnh hóa đơn với hóa đơn điều chỉnh.

– Nếu hóa đơn sai tên, địa chỉ trong khi mã số thuế của người mua đúng thì các bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn.

– Chỉ sử dụng biên bản thu hồi hóa đơn viết sai khi hóa đơn lập sai đó chưa được kê khai thuế.

– Nếu đã kê khai thuế thì cần phải viết hóa đơn điều chỉnh, không được hủy hóa đơn mà phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho biên bản hủy hóa đơn.

– Thời gian trên biên bản điều chỉnh hóa đơn phải trùng với thời gian trên hóa đơn điều chỉnh.

– Cần phải có chữ ký (ghi rõ họ và tên) cùng với dấu của người đại diện 2 bên.

– Nội dung trên biên bản điều chỉnh hóa đơn cần có: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày…tháng… ký hiệu của hóa đơn…, xuất hóa đơn điều chỉnh số…ngày…tháng…ký hiệu… nội dung điều chỉnh.

Download ngay mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn file Word được sử dụng cho cả hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy.

 

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369