HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2019

04-07-2019

Bất kỳ một doanh nghiệp nào khi hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập đều phải có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo quy định. Tuy nhiên, thuế thu nhập doanh nghiệp tính như thế nào thì lại là một vấn đề mà nhiều người nộp thuế còn đang gặp khó khăn.

Người nộp thuế lúng túng trong cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Những điều cần biết về thuế thu nhập doanh nghiệp

Trước khi tìm hiểu về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019, bạn cần hiểu được thuế thu nhập doanh nghiệp là gì, đặc điểm của thuế thu nhập doanh nghiệp hay vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp… Khi đó, bạn mới có thể hiểu rõ bản chất về cách tính cũng như xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được một cách chính xác.

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng anh được dịch là “Business income tax”, thuế thu nhập doanh nghiệp hiểu là loại thuế trực thu, được thu trên kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Theo đó, người chịu thuế (hoặc gọi là người nộp thuế) phải nộp số thuế được dựa trên kết quả của hoạt động sản xuất.

Đặc điểm của thu nhập thuế doanh nghiệp như thế nào?

Có lẽ nhiều người nộp thuế chưa hiểu rõ về đặc điểm của thuế doanh nghiệp như thế nào. Việc không hiểu rõ những đặc điểm của thuế TNDN có thể khiến cho người nộp thuế hiểu nhầm hoặc hiểu sai bản chất, vì vậy bạn cần hiểu rõ 3 đặc điểm sau:

- Thuế TNDN chính là thuế thực thu, do đó đối tượng của thuế này là nhưng doanh nghiệp, nhà đầu tư

- Cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được dựa trên cơ sở thu nhập chịu thuế, do đó doanh nghiệp – nhà đầu tư chỉ phải nộp thuế khi có lợi nhuận.

- Hơn nữa, cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp cũng cần dựa vào các chuẩn mực kế toán, gắn liền với các quy chế quản lý tài chính của từng doanh nghiệp…

Tìm hiểu về vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp?

Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp là không thể phủ nhận, bởi lẽ thuế TNDN giúp khuyến khích đầu tư phát triển nền kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bằng những ưu đãi về thuế, kỹ thuật trong cách tích thuế…

Thuế TNDN giúp đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, phục vụ cho nhu cầu chi tiêu của chính phủ và nhà nước. Đồng thời, thuế thu nhập doanh nghiệp còn có vai trò trong việc rút ngắn khoảng cách đầu tư trong và ngoài nước, giữa doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp tư nhân…

Trên là những vấn đề khá quan trọng mà mỗi kế toán, người nộp thuế phải nắm được. Hy vọng, những nội dung nêu trên đã giúp bạn dễ hiểu - hiểu sâu hơn về thuế TNDN để có thể thực hiện tính thuế thu nhập doanh nghiệp được thuận lợi.

2. Thuế thu nhập nhập doanh nghiệp 2019 tính thế nào?

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 chính xác nhất dựa trên Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật thuế doanh nghiệp.

Theo đó, số thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất.

* Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 phải nộp được xác định theo công thức dưới đây:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ khoa học và CN x Thuế suất thuế TNDN

* Trong đó, thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

* Theo Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác

Lưu ý: Thuế suất TNDN năm 2018 là 20% (Theo Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC).

Đó là cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2019 mới nhất, giúp doanh nghiệp dễ dàng xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

 

Kế toán doanh nghiệp cần nắm rõ cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Cách xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định thu nhập chịu thuế là việc làm hết sức quan trọng trong khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động kinh doanh, sản xuấ và từ các hoạt động khác. Để xác định được thu nhập chịu thuế bạn cần tính được: doanh thu, chi phí được trừ và các khoản thu nhập khác.

* Công thức xác định thu nhập chịu thuế là:

Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu -  Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác – Thu nhập miễn thuế

Trong đó:

* Doanh thu tính thuế bao gồm toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ và các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng

-  Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế là doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT.

-  Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là doanh thu bao gồm cả thuế GTGT.

-  Đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần…

* Thu nhập khác của doanh nghiệp:

Căn cứ theo 2 thông tư nêu trên, thu nhập khác của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập 2018 gồm:

- Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

- Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

- Thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật.

- Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.

- Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ.

- Thu nhập từ chênh lệch tỷ giá…

* Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

Nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau, doanh nghiệp sẽ được trừ mọi khoản chi

- Những khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Những khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Những khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bài viết trên là những vấn đề bạn cần hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp, trả lời câu hỏi về thế thu nhập doanh nghiệp như thế nào, xác định thuế doanh nghiệp phải nộp và thu nhập chịu thuế… Hy vọng, bài viết trên đã cung cấp được cho bạn những thông tin hữu ích.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn