Mức Phạt Chậm Nộp Mẫu 04/SS-HĐĐT Là Bao Nhiêu?

Mức Phạt Chậm Nộp Mẫu 04/SS-HĐĐT Là Bao Nhiêu?

Bởi EasyInvoice.vn - 27/03/2024 947 lượt xem
Đánh giá bài viết

Mức phạt chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT là bao nhiêu? Hãy cùng Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice tìm hiểu qua bài viết sau đây để biết thêm các thông tin chi tiết liên quan.

muc-phat-cham-nop-mau-04-ss-hddt-la-bao-nhieu

1. Mẫu 04/SS-HĐĐT là gì?

Mẫu 04/SS-HĐĐT là mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót được quy định tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022.

Mẫu 04/SS-HĐĐT giúp Cơ quan Thuế nhận biết được đơn vị đã xử lý hóa đơn sai sót nào và cập nhật trên hệ thống cơ quan thuế.

>>>>> Tìm hiểu ngay Khi Nào Phải Gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT Thông Báo Hóa Đơn Sai Sót Lên Cơ Quan Thuế

2. Thời hạn gửi mẫu 04/SS-HĐĐT là khi nào?

Thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT – mẫu Thông báo hóa đơn có sai sót sẽ tùy thuộc vào 02 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Bên bán tự phát hiện ra sai sót và gửi thông báo

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC có nêu như sau:

Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót trong một số trường hợp

1.Đối với hóa đơn điện tử:

a) Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì người bán được lựa chọn sử dụng Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc thông báo việc điều chỉnh cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế bất cứ thời gian nào nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh;

Theo đó, thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp lập hóa đơn vào tháng 4/2023 mà đến tháng 5/2023 phát hiện sai sót phải điều chỉnh thì tương ứng hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT chậm nhất là ngày 31/5 (theo tháng) hoặc 30/6/2023 (theo quý).

Trường hợp 2: Theo yêu cầu của cơ quan thuế

Nếu cơ quan thuế phát hiện hóa đơn có sai sót thì cơ quan thuế sẽ thông báo cho người bán theo mẫu số 01/TB-RSĐT để người bán rà soát lại hóa đơn. Doanh nghiệp phải kiểm tra lại và gửi thông báo sai sót hóa đơn điện tử 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế theo thời hạn nêu trong Thông báo 01/TB-RSĐT.

thoi-han-gui-mau-04-ss-hddt-la-khi-nao

>>> Tìm hiểu thêm Những Loại Hóa Đơn Trong Năm 2024 Mà Doanh Nghiệp Cần Biết

3. Khi nào bị xử phạt chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT?

Căn cứ tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định về thời hạn nộp mẫu 04/SS-HĐĐT và xác định hành vi chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT như sau:

Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập đã lập có sai sót phải cấp lại mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử có sai sót cần xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì:

– Người bán sử dụng Mẫu 04/SS-HĐĐT để thông báo việc điều chỉnh cho từng hóa đơn có sai sót hoặc cho nhiều hóa đơn điện tử có sai sót và gửi thông báo theo Mẫu 04/SS-HĐĐT đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế GTGT phát sinh hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Quá thời hạn quy định mà người bán không nộp thì bị xử phạt theo quy định.

Ngoài ra, đối với quy định về trường hợp phải lập Mẫu 04/SS-HĐĐT tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và hình thức lập lại hóa đơn thì:

Khi cơ quan thuế đã ra thông báo theo Mẫu 01/TB-RSĐT yêu cầu doanh nghiệp phải kiểm tra hóa đơn điện tử có sai sót, sau đó doanh nghiệp đã lập lại hóa đơn điều chỉnh nhưng gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT không đúng thời gian quy định trên Thông báo 01/TB-RSĐT thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

4. Mức phạt chậm nộp mẫu Thông báo hóa đơn có sai sót thế nào?

Căn cứ tại Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP (được đính chính bởi khoản 2 Công văn 29/CP-KTTH năm 2021) quy định như sau:

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn

1.Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ.

2.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị xử phạt.

3.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

4.Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

5.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, kể từ ngày hết thời hạn theo quy định;

b) Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.

6.Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này thì không áp dụng Điều này khi xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, khi chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT – Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt như sau:

Số ngày chậm nộp Mức phạt
Quá thời hạn quy định từ 01 – 05 ngày, có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
Quá thời hạn quy định từ 01 – 10 ngày, không có tình tiết giảm nhẹ Phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng
Quá thời hạn quy định từ 11 – 20 ngày Phạt tiền từ 02 – 04 triệu đồng
Quá thời hạn quy định từ 21 – 90 ngày Phạt tiền từ 04 – 08 triệu đồng
Quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên Phạt tiền từ 05 – 15 triệu đồng

Lưu ý: Các hành vi vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cáo về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định 125/2020/NĐ-CP thì không áp dụng Điều 29 Nghị định 125/2020/NĐ-CP khi xử phạt vi phạm hành chính

Mức phạt tiền nêu trên áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân vi phạm thì mức phạt tiền bằng 1/2 tổ chức.

muc-phat-cham-nop-mau-thong-bao-hoa-don-co-sai-sot-the-nao

>>>>> Có thể bạn quan tâm Lưu ý Về Lập Hóa Đơn 2024 Đối Với Trường Hợp Bị Trả Lại Hàng Hóa

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Mức phạt chậm nộp mẫu 04/SS-HĐĐT là bao nhiêu?. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

  • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
  • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
  • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
  • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
  • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
  • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
  • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
  • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369