Hướng Dẫn Nộp Bổ Sung Quyết Toán Thuế TNCN Năm 2023

Hướng Dẫn Nộp Bổ Sung Quyết Toán Thuế TNCN Năm 2023

Bởi EasyInvoice.vn - 06/04/2023 24275 lượt xem
Đánh giá bài viết

Trong quá trình nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN sẽ không tránh khỏi một số trường hợp kê khai thiếu, kê khai sai sót thuế TNCN, người nộp thuế cần nộp lại hồ sơ khai thuế TNCN. Bài viết sau đây của Phần mềm Hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2023.

huong-dan-nop-bo-sung-quyet-toan-thue-tncn-nam-2023

1. Thuế TNCN là gì? 

Thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax) là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp trong một phần tiền lương, hoặc từ các nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế thu nhập cá nhân không đánh vào những cá nhân có thu nhập thấp, do đó, khoản thu này sẽ công bằng với mọi đối tượng trong, góp phần làm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội.

Có 2 đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế. Cụ thể:

 • Với cá nhân cư trú: Thu nhập chịu thuế là khoản phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam (không phân biệt nơi trả thu nhập)
 • Với cá nhân không cư trú: Thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập).

>>>> Tìm hiểu ngay Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Giao Dịch Thuế Điện Tử Cá Nhân

>>>> Xem thêm: Cách Lập Tờ Khai Quyết Toán Thuế TNCN. Tại dây!

2. Quy định nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN

Căn cứ theo Điều 47, Luật Quản lý thuế năm 2019, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

2.1. Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế sai sót

Trường hợp này, người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm bắt đầu tính từ ngày hết thời hạn hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

2.2. Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra

Theo Khoản 2, Điều 47 của Luật Quản lý thuế năm 2019, nếu cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế, người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Tuy nhiên, người nộp thuế sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định xử phạt tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

2.3. Trường hợp sau khi cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền đã công bố kết luận thanh tra, kiểm tra

Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận, quyết định xử phạt của công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, người nộp thuế sẽ khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

 • Người nộp thuế được nộp bổ sung hồ sơ khai thuế trong trường hợp làm giảm số tiền thuế khấu trừ, tăng số tiền thuế phải nộp hoặc làm giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định xử phạt tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.
 • Nếu người nộp thuế phát hiện sai sót trên hồ sơ khai thuế, khi nộp bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hay tăng tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo các quy định giải quyết khiếu nại về thuế.

3. Các hồ sơ nộp bổ sung khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

cac-ho-so-nop-bo-sung-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan

Căn cứ theo khoản 4 Điều 47 Luật quản lý thuế 2019, hồ sơ nộp bổ sung khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nói chung bao gồm những giấy tờ sau đây:

 • Tờ khai bổ sung (Mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC);
 • Bản giải trình khai bổ sung (Mẫu số 01-1/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC);
 • Các tài liệu khác có liên quan.

Tuy nhiên, cần lưu ý về các trường hợp nộp bổ sung khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân được quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

 • Trường hợp tổ chức, cá nhân khai bổ sung không làm thay đổi nghĩa vụ thuế thì người nộp thuế chỉ phải nộp Bản giải trình khai bổ sung theo Mẫu số 01-1/KHBS và Hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, không phải nộp Tờ khai bổ sung theo Mẫu số 01-1/KHBS;
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của tháng, quý có sai, sót, đồng thời tổng hợp số liệu khai bổ sung vào hồ sơ khai quyết toán thuế năm;
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì:
 • Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế, trực tiếp quyết toán thuế chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm;
 • Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì đồng thời phải khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm và tờ khai tháng, quý có sai, sót tương ứng.

>>>>> Tải mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC Tại đây

4. Hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định và theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

4.1. Trường hợp 1: Phát hiện kê khai sai khi chưa hết hạn nộp tờ khai

Khi phát hiện sai sót, dù là sai tiền thuế hay sai sót không ảnh hưởng đến tiền thuế mà còn trong thời hạn nộp tờ khai thuế thì không lập tờ khai bổ sung mà chỉ cần lập tờ khai mới (tờ khai lần đầu). Sau đó điều chỉnh số liệu cho đúng rồi nộp lại.

4.2. Trường hợp 2: Phát hiện kê khai sai khi đã hết hạn nộp tờ khai

Trong trường hợp, sau khi nộp tờ khai mà phát hiện sai sót nhưng đã hết hạn nộp thì người nộp thuế thực hiện những công việc sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống để chọn tờ khai bổ sung

Đầu tiên, bạn vào phần mềm Hệ thống kê khai, bấm chọn Kỳ kê khai sai.

Chọn tờ khai bổ sung. Lập được tờ khai bổ sung thì phải có dữ liệu của tờ khai lần đầu trong Hệ thống kê khai. Các nguyên tắc lấy dữ liệu kê khai bổ sung. Sau đó bấm chọn Đồng ý.

Bước 2: Ở bước này, hướng dẫn kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân điều chỉnh các số liệu trên tờ khai.

 • Trường hợp 1: Kê sai hóa đơn đầu vào: Kê khai điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 3 chỉ tiêu là 23, 24, 25
 • Trường hợp 2: Nếu sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu là [29], [30], [31], [32], [33] theo các mức thuế suất trên hóa đơn.

Bước 3: Sau khi điều chỉnh bấm chọn “Ghi” để phần mềm tổng hợp dữ liệu.

Sẽ hiện lên 1 thống báo đã ghi dữ liệu thành công.

Bước 4: Bước tiếp theo, bạn mở tờ giải trình khai bổ sung điều chỉnh bằng cách ấn chọn sheet KHBS phía dưới, cạnh tờ khai điều chỉnh.

Các bạn chỉ cần quan tâm đến kết quả giá trị chênh lệch giữa số liệu điều chỉnh. Và số đã kê khai điều chỉnh ở chỉ tiêu [40] và [43] như sau:

Nếu [40] > 0: Khi đó tăng số tiền giá trị gia tăng phải nộp (không có dấu ngoặc đơn),

 • Mang số tiền đó đi nộp, kèm theo số tiền phạt chậm nộp phần mềm đã tính cho phần B. Tính số tiền chậm nộp.
 • Ngoài ra, bạn cần nhớ rằng không phải kê khai chỉ tiêu 37, 38 ở kỳ thuế phát hiện sai.

Nếu [40] < 0: Trường hợp này giảm tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp (số tiền nằm trong ngoặc đơn).

Điều này có nghĩa là số tiền thuế của bạn đang nộp thừa thuế giá trị gia tăng được bù trừ với số tiền thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo. Tự theo dõi bên ngoài nếu kỳ sau phát sinh số tiền thuế phải nộp thì trừ đi.

Lưu ý: Không được cho vào chỉ tiêu 38 ở kỳ hiện tại. Lý do là chỉ tiêu này chỉ dành cho số thuế được khấu trừ.

 • Nếu [43] > 0 : Ở đây tăng số tiền thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Lúc này, bạn nhập vào chỉ tiêu 38 của hiện tại.
 • Nếu [43] < 0: Khi đó giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ. Lúc này, bạn chỉ cần nhập vào chỉ tiêu 37 của kỳ hiện tại.

Bước 5: Kế toán giải trình vào phần lý do khác, cuối tờ KHBS lý do mà các bạn làm sai.

Sau khi thực hiện xong, các bạn kết xuất file XML và nộp lên cơ quan thuế quan mạng điện tử.

>>>>> Xem thêm Hướng Dẫn Tính Thuế TNCN Chuyển Nhượng Vốn Góp, Cổ Phần

5. Thời hạn nộp bổ sung hồ sơ khai thuế

thoi-han-nop-bo-sung-ho-so-khai-thue

Thời hạn nộp bổ sung hồ sơ khai thuế là trong vòng 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế xảy ra sai sót và phải trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế từ cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền.

Tuy thời hạn khai bổ sung hồ sơ khai thuế khá dài là 10 năm nhưng doanh nghiệp cần lưu ý đây chỉ là thời gian cho doanh nghiệp được quyền điều chỉnh, bổ sung, doanh nghiệp vẫn có khả năng bị xử phạt.

Vì vậy, ngay khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp nên lập tức bổ sung, điều chỉnh kịp thời, đảm bảo trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

>>>>> Tìm hiểu thêm Hướng Dẫn Giải Quyết Khi Có 2 Mã Số Thuế Cá Nhân

Trên đây Hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2023. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 56 56 53 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 33 69 – 1900 56 56 53

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

 

Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử

EASYINVOICE – TOP 1 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBoooks, Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5
Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369