Cách xử lý khi lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Cách xử lý khi lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang

Bởi EasyInvoice.vn - 30/09/2019 239 lượt xem

Nhiều doanh nghiệp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ với số lượng lớn và nhiều mã sản phẩm. Do vậy, khi thực hiện tạo lập – xuất hóa đơn, kế toán của doanh nghiệp sẽ gặp phải tình huống nội dung thể hiện số lượng hàng hóa nhiều hơn số dòng trên một trang hóa đơn điện tử.

Vậy, cách xử lý khi lập hóa đơn có số dòng nhiều hơn một trang thế nào cho hợp lệ thì hãy cũng chúng tôi tìm hiểu ngay bài viết dưới đây.

Xử lý hóa đơn điện tử lập nhiều hơn một trang

I. Vấn đề phát sinh khi lập hóa đơn nhiều hơn một trang

Trước đây khi dụng hóa đơn giấy, danh mục hàng hóa trên hóa đơn quá dài doanh nghiệp được phép đính kèm bảng kê. Tuy nhiên, khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì có được lập hóa đơn đính kèm bảng kê không. Và dưới đây sẽ là câu trả lời cho bạn được rõ.

Căn cứ Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC,

Khi doanh nghiệp tiến hành lập hóa đơn mà các danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một hóa đơn thì người bán được phép lập nhiều hóa đơn hoặc sử dụng hình thức đính kèm bảng kê để liệt kê số lượng hàng hóa, dịch vụ.

Dù vậy nhưng khi doanh nghiệp áp dụng hình thức xuất hóa đơn kèm bảng kê thì không phải Cơ quan thuế nào cũng sẽ chấp nhận.

Cụ thể, Cục thuế Hà Nội có công văn số 78552/CT-TTHT ngày 28/11/2018 rằng: “Khi lập hóa đơn điện tử, doanh nghiệp không được lập bảng kê kèm theo”.

Chính vì vậy, nếu không muốn thực hiện hóa đơn xuất kèm bảng kê thì cần có công văn trực tiếp đến Cơ quan thuế đang quản lý doanh nghiệp để có thông tin với tính chính xác nhất xem doanh nghiệp mình có đang nằm trong đối tượng được xuất hóa đơn kèm bảng kê hay không.

Và nhiều doanh nghiệp hiện nay lựa chọn hình thức lập hóa đơn điện tử nhiều trang để đối phó với những khó khăn và phức tạp do xuất hóa đơn kèm bảng kê.

Công văn số 78552/CT-TTHT trả lời doanh nghiệp về việc lập hóa đơn điện tử có nhiều trang

II. Quy định về cách thể hiện hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang

Với mọi hoạt động như khởi tạo, phát hành và lưu trữ hóa đơn điện tử đều phải tuân theo quy định ngành thuế để đảm bảo tính hợp pháp, minh bạch và rõ ràng trong quá trình sử dụng hóa đơn của mỗi doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, nếu lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang cũng cần phải có những căn cứ pháp lý, cụ thể:

1. Căn cứ theo Thông tư số 34/2014/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC

Theo khoản 1 và 3 của Điều 3 Thông tư 34/2014/TT-BTC thì hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý khi đáp ứng được các điều kiện sau:

– Đảm bảo đầy đủ tính toàn vẹn thông tin trên nội dung hóa đơn điện tử khi những thông tin và nội dung được tạo ra ở dạng cuối cùng của hóa đơn điện tử.

– Những nội dung và thông tin trên hóa đơn điện tử đều có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Dựa vào Khoản 1 Điều 19 trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC có đề cập đến cách xử lý hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang, cụ thể:

“Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: Cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiếp theo trang trước – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó”.

Do vậy, căn cứ theo quy định của Thông tư 32/2011/TT-BTC và để phù hợp với đặc thù, tính chất cũng như điều kiện để hóa đơn điện tử hợp lệ thì nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra của doanh nghiệp có số dòng nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp bạn thực hiện tương tự như hóa đơn tự in.

Đồng thời, việc lập và in hóa đơn sẽ thực hiện lập và in hóa đơn trực tiếp trên phần mềm hóa đơn điện tử.

hoadon
Lập hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang cần căn cứ theo quy định

Cụ thể, doanh nghiệp bạn sẽ được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thi như sau:

– Cùng số hóa đơn như trang đầu (số hóa đơn này do hệ thống máy tính cấp tự động)

– Cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu

– Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu

– Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang, Y là tổng số trang của hóa đơn đó)

2. Lập hóa đơn điện tử nhiều trang theo Công văn 820/TCT-DNL

Trong Công văn 820/TCT-DNL của Tổng cục thuế trả lời doanh nghiệp, hướng dẫn về sử dụng hóa đơn điện tử có quy định như sau:

“Để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn”.

Với những hướng dẫn cụ thể từ Tổng Cục thuế, chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể dễ dàng thực hiện nghiệp vụ của mình một cách chính xác, hợp pháp.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 56 56 53

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388 0919 510 089

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 56 56 53 0961 949 588
0981 772 388