4 quy định mới ảnh hưởng đến kế toán từ năm 2020

4 quy định mới ảnh hưởng đến kế toán từ năm 2020

Bởi EasyInvoice.vn - 04/02/2020 4375 lượt xem
Đánh giá bài viết

Cập nhật nhanh những thay đổi trong chính sách, thông tư hiện hành là điều kiện tất yếu để giúp kế toán tránh gặp phải những sai phạm không đáng có. Bước sang năm 2020, EasyInvoice xin cập nhật 04 quy định mới có liên quan đến bộ phận kế toán doanh nghiệp.

STT  THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CHI TIẾT
1 Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi với điểm đáng chú ý:

+ Kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề

Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020  với một điểm rất chú ý cho dân kế toán. Đó là, những người làm nghề không phải thực hiện gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề.

Trước đó, thông tư quy định: Kế toán phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm cho Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 31/8 hàng năm.

 2 Thông tư 77/2019/TT-BTC quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương với các ngạch công chức ngành kế toán

+ Sẽ không tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp

Đối với những chức danh như công chức đối với ngach kế toán viên cao đẳng (06a.031) và ngạch kế toán viên sơ cấp (06.033) không còn quy định tại Thông tư này.

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 24 của Thông tư đã nhấn mạnh:“Các cơ quan quản lý, sử dụng công chức không thực hiện việc tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp, không thực hiện chuyển ngạch công chức sang ngạch kế toán viên sơ cấp kể từ ngày 01/01/2020”.

3 Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

+ Thực hiện chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã mới

 Tại thông tư có quy định nhiều về những chế độ ngân sách và tài chính xã mới, cụ thể:

– Xã phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh của xã.

– Xã chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết

– Khi thực hiện lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán; phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do…

4 Thông tư 76/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

+ Có những hướng dẫn mới về kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Cụ thể là thông tư này quy định về những chứng từ kế toán và sổ kế toán được dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý.

– Phạm vi áp dụng của thông tư là:

+ Những doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi (không tính tài sản thuộc thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp)

+ Những cơ quan được thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi theo quy định…

 

Hóa đơn điện tử EasyInvoice luôn cập nhật nhanh chóng những thay đổi về chính sách thuế, thông tư liên quan đến kế toán và hóa đơn điện tử nhằm giúp các bạn thuận lợi hơn trong quá trình làm việc. Đồng thời, hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice luôn được cập nhật – nâng cấp theo sự thay đổi của Nhà nước, nhu cầu người dùng nhằm đáp ứng tối ưu tính hợp pháp và sự hài lòng của khách hàng.

DÙNG THỬ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASYINVOICE

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NGAY CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Hotline: 0981 772 388 – 1900 56 56 53

Website: https://easyinvoice.vn

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369