Mẫu Giấy Đề Nghị Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh - 2023

Mẫu Giấy Đề Nghị Cấp Lại Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh

Bởi EasyInvoice.vn - 01/11/2023 2218 lượt xem
4/5 - (1 bình chọn)

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là một tài liệu quan trọng cho mỗi doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, có thời điểm trong quá trình hoạt động, bạn có thể đối mặt với tình huống cần cấp lại giấy chứng nhận này. Lý do có thể là do mất mát, hỏng hóc, hoặc thay đổi thông tin liên quan đến doanh nghiệp. Trong bài viết này, Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ giới thiệu mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cùng với hướng dẫn chi tiết để giúp bạn thực hiện thủ tục này một cách dễ dàng.

mau-giay-de-nghi-cap-lai-chung-nhan-dang-ky-ho-kinh-doanh

1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

Luật doanh nghiệp không có định nghĩa cụ thể về khái niệm “giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh“. Tuy nhiên, ta có thể hiểu như sau:” Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản bằng bản giấy; ghi lại những thông tin về đăng ký hộ kinh doanh mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh”.

>>>>> Tìm hiểu ngay Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Hộ Kinh Doanh Là Gì?

2. Hộ kinh doanh cần phải đáp ứng điều kiện nào để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh?

Căn cứ theo quy định tại Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:

“Điều 82. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định này. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

b) Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này;

c) Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

d) Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

Hộ kinh doanh có quyền yêu cầu Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và nộp phí theo quy định.”

Như vậy, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định như trên.

ho-kinh-doanh-can-dap-ung-dieu-kien-nao-de-duoc-cap-giay-chung-nhan-dang-ky-ho-kinh-doan

>>>>>> Tìm hiểu thêm Hướng Dẫn Cách Viết Hóa Đơn Bán Hàng Cho Hộ Kinh Doanh

3. Các trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ vào Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 94. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
 2. Việc xử lý đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo tới hộ kinh doanh, đồng thời thực hiện lại việc cấp theo đúng quy định về trình tự, thủ tục;

b) Trường hợp cấp đăng ký thành lập hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ theo quy định là không có hiệu lực, yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới;

c) Trường hợp cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ không đúng theo quy định là không có hiệu lực, đồng thời cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

 1. Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.”

Theo đó, việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ căn cứ theo từng trường hợp thuộc quy định trên để xác định hồ sơ, trình tự và thủ tục thực hiện.

cac-truong-hop-duoc-cap-lai-giay-chung-nhan-dang-ky-ho-kinh-doanh

>>>>> Có thể bạn quan tâm Mẫu Thông Báo Thay Đổi Chủ Hộ Kinh Doanh Được Quy Định Như Thế Nào?

4. Nội dung mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép hộ kinh doanh

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III-6 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT. Dưới đây là hình ảnh Mẫu Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là một tài liệu quan trọng cho mỗi doanh nghiệp hoặc cá nhân tham gia kinh doanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, có thời điểm trong quá trình hoạt động, bạn có thể đối mặt với tình huống cần cấp lại giấy chứng nhận này. Lý do có thể là do mất mát, hỏng hóc, hoặc thay đổi thông tin liên quan đến doanh nghiệp. Trong bài viết này, hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ giới thiệu mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, cùng với hướng dẫn chi tiết để giúp bạn thực hiện thủ tục này một cách dễ dàng. 1.Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì? Luật doanh nghiệp không có định nghĩa cụ thể về khái niệm “giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh“. Tuy nhiên, ta có thể hiểu như sau: ” Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản bằng bản giấy; ghi lại những thông tin về đăng ký hộ kinh doanh mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp cho hộ kinh doanh” 2.Hộ kinh doanh cần phải đáp ứng điều kiện nào để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh? Căn cứ theo quy định tại Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau: "Điều 82. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định này. Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh; b) Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này; c) Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ; d) Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. 2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm. 3. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp hộ kinh doanh đăng ký ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh sau ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh được quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 4. Hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện. 5. Hộ kinh doanh có quyền yêu cầu Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và nộp phí theo quy định." Như vậy, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định như trên. 3.Các trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Căn cứ vào Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau: “Điều 94. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. 2. Việc xử lý đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định được thực hiện theo quy định sau đây: a) Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng trình tự, thủ tục theo quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo tới hộ kinh doanh, đồng thời thực hiện lại việc cấp theo đúng quy định về trình tự, thủ tục; b) Trường hợp cấp đăng ký thành lập hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không đúng hồ sơ theo quy định là không có hiệu lực, yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới; c) Trường hợp cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh không đúng hồ sơ theo quy định, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ không đúng theo quy định là không có hiệu lực, đồng thời cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới. ... 4. Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.” Theo đó, việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ căn cứ theo từng trường hợp thuộc quy định trên để xác định hồ sơ, trình tự và thủ tục thực hiện. 4.Nội dung mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép hộ kinh doanh Mẫu Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Phụ lục III-6 ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT. Dưới đây là hình ảnh Mẫu Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: >>>>> Tải ngay Mẫu Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh TẠI Đ Y

>>>> Tải ngay Mẫu Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh TẠI ĐÂY

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về “Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Phần mềm hóa đơn điện tử

EASYINVOICE – TOP 1 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBoooks, Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5
Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369