Không Nộp Tờ Khai Lệ Phí Môn Bài Thì Bị Xử Phạt Như Thế Nào? Mới 2024

Không Nộp Tờ Khai Lệ Phí Môn Bài Thì Bị Xử Phạt Như Thế Nào?

Bởi EasyInvoice.vn - 23/10/2023 9374 lượt xem
Đánh giá bài viết

Không nộp tờ khai lệ phí môn bài thì bị xử phạt như thế nào? Hãy cùng Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice tìm hiểu các quy định pháp luật về việc nộp tờ khai lệ phí môn bài và các nội dung liên quan.

khong-nop-to-khai-le-phi-mon-bai-thi-bi-xu-phat-nhu-the-nao

1. Thuế môn bài là gì?

Theo quy định tại Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13, kể từ ngày 01/01/2017, ”Thuế môn bài” sẽ được thay thế bằng ”Lệ phí môn bài”. 

Lệ phí (thuế) môn bài là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp, dựa vào số vốn đầu tư, doanh thu hoặc vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh.

Mức thu được phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký; doanh thu của năm kinh doanh kế trước, giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy quốc gia/địa phương.

Tìm hiểu ngay Công Ty Có Thể Nộp Lệ Phí Môn Bài Thay Cho Chi Nhánh Ở Ngoài Tỉnh Không?

2. Quy định về thời hạn kê khai và nộp Lệ phí môn bài

Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

2.1 Thời hạn kê khai lệ phí môn bài:

 • Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

2.2 Thời hạn nộp lệ phí môn bài:

 • Chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.
 • Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

2.3 Thời hạn kê khai lệ phí môn bài:

-Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về tổng doanh thu của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình để xác định mức thu lệ phí môn bài đối với từng địa điểm sản xuất, kinh doanh.

– Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình cho thuê bất động sản khai lệ phí môn bài một lần theo từng hợp đồng cho thuê bất động sản.

 • Trường hợp hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.
 • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê bất động sản kéo dài trong nhiều năm thì nộp mức lệ phí môn bài của một năm.
 • Trường hợp cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh không trực tiếp khai, nộp thuế với cơ quan thuế mà có tổ chức khai và nộp thay thuế thì tổ chức có trách nhiệm nộp thuế thay có trách nhiệm nộp thay lệ phí môn bài của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh khi cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình này chưa nộp.

2.4 Thời hạn nộp lệ phí môn bài:

 • Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.
 • Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế.

quy-dinh-ve-han-ke-khai-và-nop-le-phi-mon-bai

3. Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023

Theo khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài được quy định như sau:

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. 

Như vậy, chậm nhất đến ngày 30/01/2023, tổ chức, cá nhân phải hoàn tất việc nộp lệ phí môn bài. Trừ các trường hợp sau:

+ Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài (năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp) thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

+ Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đó hoạt động trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • Trường hợp ra hoạt động trong 6 tháng đầu năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.
 • Trường hợp ra hoạt động trong thời gian 6 tháng cuối năm: Chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

 Tìm hiểu thêm Chi Nhánh Của Công Ty Có Được Miễn Phí Lệ Phí Môn Bài Không?

4. Mức phạt chậm nộp, không nộp tờ khai thuế môn bài mới nhất

Căn cứ tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, mức phạt khi chậm nộp, không nộp tờ khai thuế môn bài như sau:

STT Mức phạt Hành vi Biện pháp khắc phục hậu quả
1 Phạt cảnh cáo Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ. Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước
2 Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày (trừ trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.) Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước
3 Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày. Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước
4 Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế
Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch l iên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế
5 Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Trường hợp số tiền phạt được áp dụng lớn hơn số tiền thuế phát sinh  trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của mức phạt này

Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước

Các văn bản pháp luật được sử dụng trong bài viết:

–  Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

– Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài

– Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

– Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, mức phạt.

muc-phat-cham-nop-khong-nop-to-khai-thue-mon-bai-moi-nhat

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về “Không nộp tờ khai lệ phí môn bài thì bị xử phạt như thế nào?. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

 

Phần mềm hóa đơn điện tử

EASYINVOICE – TOP 1 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBoooks, Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5
Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369