Hóa Đơn Có Hợp Lệ Không Khi Chữ Ký Số Không Có Ngày Ký? Mới 2024

Hóa Đơn Có Hợp Lệ Không Khi Chữ Ký Số Không Có Ngày Ký?

Bởi EasyInvoice.vn - 28/02/2024 1038 lượt xem
Đánh giá bài viết

Nội dung trên hóa đơn điện tử có yêu cầu ngày ký hay không? Là một trong nhiều băn khoăn của doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu và sử dụng hóa đơn điện tử liệu Hóa Đơn Có Hợp Lệ Không Khi Chữ Ký Số Không Có Ngày Ký? Hãy cùng Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice tìm hiểu rõ qua bài viết sau đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Hoa-Don-Co-Hop-Le-Khong-Khi-Chu-Ky-So-Khong-Co-Ngay-Ky-1

1. Hóa đơn có hợp lệ không khi chữ ký số không có ngày ký?

Căn cứ vào Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Nội dung của hóa đơn

1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn. Cụ thể như sau:

a) Tên hóa đơn là tên của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 8 Nghị định này được thể hiện trên mỗi hóa đơn, như: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM TỜ KHAI HOÀN THUẾ, HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG KIÊM PHIẾU THU, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG, HÓA ĐƠN BÁN TÀI SẢN CÔNG, TEM, VÉ, THẺ, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA.

b) Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Số hóa đơn

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 01/01 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một hệ thống lập hóa đơn điện tử thì hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

b) Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên thì hệ thống lập hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số

9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

Từ các quy định về nội dung trên hóa đơn điện tử cho thấy, hóa đơn điện tử bắt buộc phải có thời điểm lập hóa đơn điện tử trừ các trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, theo như nhiều băn khoăn từ kế toán thì việc lập hóa đơn điện tử có yêu cầu ngày ký hay không? Trước tiên cần phân biệt rõ ngày ký và thời điểm lập hóa đơn. Ngày ký là ngày mà bên người bán và người mua ký xác nhận vào hóa đơn đã lập. Ngày lập là ngày người bán điền đầy đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.Trong một vài trường hợp ngày lập hóa đơn được hiểu là ngày ký và ngược lại.

Ví dụ trường hợp hóa đơn không có mã của cơ quan thuế thì thời điểm lập hóa đơn được xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn. Như vậy, với loại hóa đơn này phải có ngày ký cũng đồng thời là thời điểm lập hóa đơn điện tử.

Tuy nhiên, theo quy định, trên hóa đơn điện tử chỉ yêu cầu phải có ngày lập, không yêu cầu có ngày ký. Như vậy, hóa đơn điện tử thông thường không yêu cầu ngày ký, nhưng với một số trường hợp ngày lập hóa đơn trên hóa đơn điện tử được hiểu là ngày ký. Thông tin này là căn cứ để kế toán gửi yêu cầu ký số cho doanh nghiệp và người mua để đảm bảo ngày ký đúng với ngày lập hóa đơn như quy định.

>>>>>>Tìm hiểu thêm: Hóa Đơn Điện Tử Không Có Chữ Ký Số Có Hợp Lệ Không?

2. Quy định mới nhất về ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử

Quy-dinh-moi-nhat-ve-ngay-ky-va-ngay-lap-hoa-don-dien-tu

Để tránh nhầm lẫn và sai sót về ngày ký và ngày lập hóa đơn, doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật những thông tư, nghị định mới được ban hành. Dưới đây là tổng hợp những quy định mới nhất về ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC:

2.1. Những nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn điện tử

Những thông tin bắt buộc cần có trên hóa đơn điện tử theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC:

Nội dung của hóa đơn điện tử:

Thông tin của hàng hóa:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn.
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá; thuế suất thuế giá trị gia tăng, thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, tổng từng loại tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tất cả tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng,…

Thông tin của người bán:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế.
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử.

Thông tin của người mua:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu người mua có mã số thuế).
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua.

Thông tin quản lý:

 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử.
 • Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.
 • Phí, lệ phí trong ngân sách nhà nước, phần trăm chiết khấu thương mại, khuyến mại,…

Tương tự như các Nghị định, Thông tư đã ban hành, thông tin thời điểm lập hóa đơn điện tử là nội dung bắt buộc và ngày ký hóa đơn không phải là thông tin bắt buộc trên hóa đơn điện tử.

2.2. Những nội dung không bắt buộc trên hóa đơn điện tử

Hoá đơn điện tử không có ngày ký không bắt buộc? Theo Khoản 3, Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC nội dung thông tin ngày ký hóa đơn không bắt buộc thể hiện trên hóa đơn.

Bên cạnh đó, một số trường hợp không nhất thiết có đầy đủ các nội dung sau:

 • Chữ ký điện tử của người mua: Tùy theo thỏa thuận giữa người mua và người bán dựa trên quy định.
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế: Đối với hóa đơn điện tử bán hàng siêu thị, hóa đơn điện tử bán xăng dầu, hóa đơn điện tử tem, vé, thẻ.
 • Đơn vị tính, số lượng, đơn giá: Không bắt buộc đối với các hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo hợp đồng.
 • Thông tin về tiêu thức người mua: Tuy nhiên cần thông tin tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử.
 • Ký hiệu hóa đơn, tên địa chỉ, mã số thuế người mua, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, chữ ký điện tử người mua: không nhất thiết phải thể hiện trên hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế.

>>>>>Tìm hiểu thêm: Chữ Ký Số Trên Hóa Đơn Điện Tử Và Những Điều Cần Biết

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về “Hóa Đơn Có Hợp Lệ Không Khi Chữ Ký Số Không Có Ngày Ký?. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369