Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Thông tin mới nhất 2023

Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Bởi EasyInvoice.vn - 30/12/2022 1668 lượt xem
Đánh giá bài viết

Chuẩn mực kiểm toán đối với hoạt động kiểm toán là rất quan trọng là một định hướng giúp cho kiểm toán hiệu quả nhất. Vậy chuẩn mực kiểm toán là gì? Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam gồm những chuẩn mực nào? Hãy cùng Hóa đơn điện tử Easyinvoice tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

chuan-muc-kiem-toan-viet-nam

1. Chuẩn mực kiểm toán là gì?

Chuẩn mực là những nguyên tắc, tiêu chuẩn để mọi người thực hiện theo, làm cơ sở đánh giá chất lượng công việc.

Kiểm toán là việc kiểm tra báo cáo tài chính của tổ chức/doanh nghiệp  bởi nhân viên của tổ chức/công ty kiểm toán độc lập. Trong đó, báo cáo tài chính bao gồm: Bảng cân đối kế toán, cáo thu nhập, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các chính sách kế toán quan trọng và các thuyết minh báo cáo tài chính khác.

Chuẩn mực kiểm toán là những quy phạm, tiêu chuẩn, thước đo chung về chất lượng công việc kiểm toán và cơ sở để các kiểm toán viên, thành viên kiểm toán và các bên liên quan tuân thủ, thực hiện để đưa ra được ý kiến về kiểm toán.

>>> Tìm hiểu ngay Hướng dẫn kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền

2. Ý nghĩa chuẩn mực kiểm toán 

Hệ thống chuẩn mực kiểm toán là những quy định và hướng dẫn về yêu cầu, nguyên tắc, thủ tục kiểm toán và xử lý các mối quan hệ phát sinh trong hoạt động kiểm toán, mà kiểm toán viên nhà nước phải tuân thủ khi tiến hành hoạt động kiểm toán.

Do đó, tuân thủ đầy đủ các quy định và hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán sẽ đảm bảo và góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán, nâng cao giá trị và tính hữu ích của các ý kiến kiểm toán, các báo cáo kiểm toán. Từ đó sẽ góp phần minh bạch hóa, công khai và làm lành mạnh nền kinh tế, tài chính quốc gia, ngăn chặn và phát hiện sai sót, gian lận trong quản lý và sử dụng tài chính, nguồn lực của Nhà nước.

chuan-muc-kiem-toan-viet-nam

>>>>> Có thể bạn quan tâm Nên thành lập hộ kinh doanh hay công ty 

3. Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam

Hiện nay có tất cả 39 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam được ban hành từ năm 2012 tới năm 2015 qua 03 thông tư bao gồm các thông tư sau: Thông tư 214/2012/TT – BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 ban hành 37 chuẩn mực; Ngày 08 tháng 05 năm 2015 ban hành Thông tư số 67/2015/TT – BTC về chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và Thông tư số 70/2015/TT – BTC về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.  Bao gồm:

39 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
STT Chuẩn mực Tên chuẩn mực
1 Chuẩn mực kiểm soát chất lượng

số 1

Kiểm soát chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác (VSQC1)
2 Chuẩn mực

số 200

Mục tiêu tổng thể của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khi thực hiện kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
3 Chuẩn mực số 210 Hợp đồng kiểm toán
4 Chuẩn mực số 220 Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC
5 Chuẩn mực số 230 Tài liệu, hồ sơ kiểm toán
6 Chuẩn mực số 240 Trách nhiệm của kiểm toán viên liên quan đến gian lận trong quá trình kiểm toán BCTC
7 Chuẩn mực số 250 Xem xét tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán BCTC
8 Chuẩn mực số 260 Trao đổi các vấn đề với Ban quản trị đơn vị được kiểm toán
9 Chuẩn mực số 265 Trao đổi về những khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ với Ban quản trị và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán
10 Chuẩn mực số 300 Lập kế hoạch kiểm toán BCTC
11 Chuẩn mực số 315 Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường của đơn vị
12 Chuẩn mực số 320 Mức trọng yếu trong lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán
13 Chuẩn mực số 330 Biện pháp xử lý của kiểm toán viên đối với rủi ro đã đánh giá
14 Chuẩn mực số 402 Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài
15 Chuẩn mực số 450 Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán
16 Chuẩn mực số 500 Bằng chứng kiểm toán
17 Chuẩn mực số 501 Bằng chứng kiểm toán đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt
18 Chuẩn mực số 505 Thông tin xác nhận từ bên ngoài
19 Chuẩn mực số 510 Kiểm toán năm đầu tiên – Số dư đầu kỳ
20 Chuẩn mực số 520 Thủ tục phân tích
21 Chuẩn mực số 530 Lấy mẫu kiểm toán
22 Chuẩn mực số 540 Kiểm toán các ước tính kế toán
23 Chuẩn mực số 550 Các bên liên quan
24 Chuẩn mực số 560 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán
25 Chuẩn mực số 570 Hoạt động liên tục
26 Chuẩn mực số 580 Giải trình bằng văn bản
27 Chuẩn mực số 600 Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn
28 Chuẩn mực số 610 Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ
29 Chuẩn mực số 620 Sử dụng công việc của chuyên gia
30 Chuẩn mực số 700 Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán về BCTC
31 Chuẩn mực số 705 Ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần
32 Chuẩn mực số 706 Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính
33 Chuẩn mực số 710 Thông tin so sánh – Dữ liệu tương ứng và BCTC so sánh
34 Chuẩn mực số 720 Các thông tin khác trong tài liệu có BCTC đã được kiểm toán
35 Chuẩn mực số 800 Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày BCTC cho mục đích đặc biệt
36 Chuẩn mực số 805 Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của BCTC
37 Chuẩn mực số 810 Dịch vụ báo cáo về báo cáo tài chính tóm tắt
38 Chuẩn mực số 1000 Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
39   Công bố chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam

chuan-muc-kiem-toan-viet-nam

Trên đây Hóa đơn điện tử Easyinvoice đã giải đáp thắc mắc của nhiều đơn vị về chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 56 56 53 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

  • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
  • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
  • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
  • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
  • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
  • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
  • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
  • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ 24/7 kể cả ngày lễ tết.

Video giới thiệu Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 33 69 – 1900 56 56 53

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369