Chi Nhánh Hạch Toán Độc Lập Có Được Vay Vốn - Mới Nhất 2023

Chi Nhánh Hạch Toán Độc Lập Có Được Vay Vốn

Bởi EasyInvoice.vn - 12/05/2023 4726 lượt xem
3/5 - (1 bình chọn)

Chi nhánh hạch toán độc lập có được vay vốn? Cùng hóa đơn điện tử EasyInvoice tìm hiểu qua bài viết sau đây để biết thêm thông tin chi tiết.

chi-nhanh-hach-toan-doc-lap-co-duoc-vay-von

1. Chi nhánh hạch toán độc lập là gì?

Chi nhánh hạch toán độc lập là đơn vị phụ thuộc của một doanh nghiệp, chi nhánh hạch toán độc lập có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của công ty. Sau khi thành lập chi nhánh hạch toán độc lập, và bạn cảm thấy việc duy trì hoạt động chi nhánh là không cần thiết thì nên tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh càng sớm càng tốt để tránh những vướng mắc phát sinh về thuế và pháp lý sau này. 

>>>>> Tìm hiểu ngay Thu Nhập Dưới 2 Triệu Có Phải Nộp Thuế TNCN Không

2. Đặc điểm của chi nhánh hạch toán độc lập

Chï nhánh hạch toán độc lập có các đặc điểm như sau:

 • Có bộ máy kế toán.
 • Kê khai thuế Môn bài, Thuế GTGT, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế chủ quản của chi nhánh đó
 • Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính cho năm tài chính tại cơ quan thuế chủ quản của chi nhánh đó
 • Đăng ký sử dụng hóa đơn riêng.
 • Có con dấu riêng
 • Có tài khoản ngân hàng riêng
 • Có mã số thuế 13 số

“Chi nhánh hạch toán độc lập về hạch toán giống như một công ty riêng rẽ với đầy đủ các loại báo cáo.

Doanh nghiệp chủ quản sẽ làm báo cáo hợp nhất

Nhưng vẫn chịu sự điều phối của doanh nghiệp chủ quản; doanh nghiệp có thể thay đổi người đứng đầu chi nhánh mà không cần thông qua người đứng đầu chi nhánh.

dac-diem-cua-chi-nhanh-hach-toan-doc-lap

3. Những quy định của pháp luật về việc vay vốn

3.1 Nguyên tắc vay vốn

Tại Quyết định Số: 20/VBHN-NHNN về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Điều 6. Nguyên tắc vay vốn quy định như sau:

Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải đảm bảo:

 1. Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.
 2. Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng.

Điều 7. Điều kiện vay vốn quy định

Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau:

 1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật:
 2. a) Đối với khách hàng vay là tổ chức và cá nhân Việt Nam:

– Tổ chức phải có năng lực pháp luật dân sự;

– Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

– Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

– Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

– Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;

 1. b) Đối với khách hàng vay là tổ chức và cá nhân nước ngoài phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà tổ chức đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ Luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định.
 2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
 3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
 4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.
 5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, việc vay vốn đã được ngân hàng nhà nước quy định, và Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện theo quy định nếu Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật, Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp, Có khả năng tài chính, Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả và thực hiện các quy định khác của pháp luật về việc cho vay. Lưu ý về quy định của pháp luật về các chủ thể được vay vốn theo quy định.

3.2. Thể loại cho vay vốn

– Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho khách hàng vay theo các thể loại ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất và kinh doanh, dịch vụ, đời sống và các dự án đầu tư phát triển như sau:

+ Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay đến 12 tháng

+ Cho vay trung hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 12 tháng đến 60 tháng

+ Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên

3.3. Những nhu cầu vốn không được cho vay

– Tổ chức tín dụng không được cho vay các nhu cầu vốn như sau:

+ Để mua sắm các tài sản và các chi phí hình thành nên tài sản mà pháp luật cấm mua bán và chuyển nhượng, chuyển đổi

+ Để thanh toán các chi phí cho việc thực hiện các giao dịch mà pháp luật cấm quy định

+ Để đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch mà pháp luật cấm

+  Để mua vàng và trừ trường hợp được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho phép vay vốn mua vàng để sản xuất vàng miếng, sản xuất, gia công vàng trang sức mỹ nghệ và cho vay để nhập khẩu vàng nguyên liệu theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước theo quy định

–  Việc đảo nợ và các tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định riêng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3.4 Thời hạn cho vay vốn

Tổ chức tín dụng và khách hàng căn cứ vào chu kỳ sản xuất, kinh doanh và thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư, với khả năng trả nợ của khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng để thỏa thuận về thời hạn cho vay. Đối với các tổ chức Việt Nam và nước ngoài, trong thời hạn cho vay không quá thời hạn hoạt động còn lại theo quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam, đối với cá nhân nước ngoài, thời hạn cho vay không vượt quá thời hạn được phép sinh sống, hoạt động tại Việt Nam theo quy định.

nhung-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-viec-vay-von

>>>>> Có thể bạn quan tâm Tìm Hiểu Về Xây Dựng Thang Bảng Lương

4. Chi nhánh hạch toán độc lập có được vay vốn?

Hợp đồng vay tài sản là một giao dịch dân sự, mà căn cứ theo Điều 117 BLDS 2015 thì một trong những điều kiện để cho một giao dịch dân sự có hiệu lực là: “a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập.”Chủ thể của một quan hệ dân sự thì phải là cá nhân hoặc pháp nhân, trong trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác không có tư cách pháp nhân trong quan hệ dân sự thì các tổ chức trên khi tham gia quan hệ dân sự, các thành viên sẽ tham gia với tư cách cá nhân, nếu không thì các tổ chức này phải ủy quyền bằng văn bản cho một người đại diện để tham gia quan hệ dân sự (khoản 1 Điều 101 BLDS 2015). Vì vậy, để kí kết hợp đồng vay với ngân hàng thì chủ thể bắt buộc phải là cá nhân hoặc pháp nhân.

Theo Điều 84 BLDS 2015: “1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân…. 5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.”

Thêm vào đó, theo Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về điều kiện vay vốn như sau:

 “Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

 1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật
 2. Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 3. Có phương án sử dụng vốn khả thi.
 4. Có khả năng tài chính để trả nợ.[…]

Như vậy, bởi vì chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân nên chi nhánh công ty không thể trở thành một bên chủ thể trong hợp đồng vay với ngân hàng. Chi nhánh cũng không có tài sản độc lập nên không thể tự chịu trách nhiệm với khoản vay của mình.

Trên đây Hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về chi nhánh hạch toán độc lập có được vay vốn. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Phần mềm hóa đơn điện tử

EASYINVOICE – TOP 1 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBoooks, Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5
Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369