Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68/2019 về hóa đơn điện tử | Phần mềm Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68/2019 về hóa đơn điện tử

Bởi EasyInvoice.vn - 17/11/2020 2078 lượt xem
Đánh giá bài viết

Nghị định 123/2020/NĐ-CP bãi bỏ và thay đổi một số điều tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, do đó để thống nhất các quy định về hóa đơn điện tử Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa dổi Thông từ 68/2019/TT-BTC.

>> Tải về: Thông tư 88/2020/TT-BTC

06 văn bản còn hiệu lực đến 30/6/2022

Nếu theo quy định của Thông tư 68 trước đây, 06 văn bản này sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/11/2020. Tuy nhiên, từ nay đến hết ngày 30/6/2022 chúng vẫn còn hiệu lực dựa trên căn cứ của Thông tư 88/2020/TT-BTC ban hành ngày 30/10/2020.

1/ Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

2/ Thông tư 191/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

3/ Thông tư 39/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

4/ Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

5/ Quyết định 2660/QĐ-BTC về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

6/ Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính).

Theo đó, từ nay đến hết ngày 30/6/2022 doanh nghiệp vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định của các văn bản nêu trên.

Bãi bỏ nội dung tại Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC

“Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử” là nội dung Thông tư 88 bác bỏ tại Điều 28 Thông tư 69/2019/TT-BTC.

Bởi lẽ Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã quy định chi tiết về thời hạn chuyển đổi hóa đơn điện tử là ngày 01/7/2020.

Thông tư 88/2020/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020, trong quá trình thực hiện nếu doanh nghiệp có bất kỳ những vướng mắc nào hãy phản ánh kịp thời đến Bộ Tài Chính để thực hiện nghiên cứu và xử lý.

Thực hiện đồng hành với doanh nghiệp trong quá trình chuyển dổi hóa đơn điện tử, Softdreams hỗ trợ doanh nghiệp:

– Hỗ trợ toàn bộ thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử online với Cơ quan Thuế

– MIỄN PHÍ hơn 100 mẫu hóa đơn

– MIỄN PHÍ tra cứu hóa đơn cho doanh nghiệp

– MIỄN PHÍ tích hợp với phần mềm kế toán EasyBooks

– MIỄN PHÍ lưu trữ hóa đơn đã phát hành 10 năm trên hệ thống và trên điện toán đám mây

– KHÔNG GIỚI HẠN thời gian sử dụng hóa đơn

– KHÔNG GIỚI HẠN địa điểm và số máy truy cập

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASYINVOICE

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 56 56 53

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

 

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369