Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp là bao nhiêu? | Phần mềm Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp là bao nhiêu?

Bởi EasyInvoice.vn - 07/10/2019 5253 lượt xem
Đánh giá bài viết

Thực tế, có rất nhiều doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang còn thắc mắc về số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử được sử dụng. Nếu bạn đang quan tâm về giới hạn số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử của mỗi doanh nghiệp là bao nhiêu thì bài viết này sẽ giúp bạn nắm rõ được.

Kế toán cần biết về số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử

Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp là bao nhiêu?

Theo Khoản 1, điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC, số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử chính là số lượng hóa đơn ít nhất mà doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được phép sử dụng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và hóa đơn điện tử.

Quy định về số lượng tối thiểu hóa đơn doanh nghiệp được sử dụng

Thông tư 32 cũng hướng dẫn về số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử doanh nghiệp sử dụng như sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị triển khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo sự cấp phép của cơ quan nhà nước.

2. Số lượng tói thiểu hóa đơn điện tử doanh nghiệp sử dụng phải tuân thủ theo số lượng hàng hóa, dịch vụ cung ứng ra thị trường hoặc dựa trên tổng số giao dịch điện tử mà doanh nghiệp đăng ký sử dụng.

3. Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử phải tuân theo con số báo cáo và truy xuất hóa đơn về giao dịch điện tử và bằng với 2% tổng lượng nhu cầu hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng trong thời gian đó.

Như vậy, theo quy định thì không có một con số cụ thể nào quy định cho số lượng tối thiểu hóa đơn của doanh nghiệp mà nó sẽ phụ thuộc vào sự cấp phép và số lượng hàng hóa bán ra cũng như truy xuất giao dịch.

Chính vì vậy, khi doanh nghiệp đăng ký triển khai hóa đơn điện tử có thể gửi văn bản thắc mắc trực tiếp đến cơ quan quản lý thuế để được giải đáp chính xác nhất.

Ngoài ra, doanh nghiệp nên tìm một đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử có đa dạng các gói cước hóa đơn điện tử để sử dụng.

 

Số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử được quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC

Hóa đơn điện tử có giới hạn số trang, số dòng không?

Nằm trong bộ câu hỏi thắc mắc về số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử,một vấn đề được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là  về giới hạn số trang, số dòng. Nhân đây chúng tôi cũng sẽ làm rõ luôn vấn đề này.

Theo tinh thần hướng dẫn của Bộ Tài chính về trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“… Cục thuế xem xét từng trường hợp cụ thể để chấp thuận cho cơ sở kinh doanh được sử dụng hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu của trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Hóa đơn điện tử không giới hạn số dòng, số trang

Căn cứ quy định nêu trên, để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì doanh nghiệp thực hiện tương tự trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

Doanh nghiệp được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Theo đó, hóa đơn điện tử sẽ không giới hạn số trang doanh nghiệp có thể thực hiện theo hướng dẫn của EasyInvoice nêu trên để đảm bảo tính hợp pháp của hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử cần tuân thủ tuyệt đối những quy định của pháp luật nhằm tránh những sai phạm. Trên là bài viết đề cập đến số lượng tối thiểu hóa đơn điện tử doanh nghiệp theo quy định theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và giới hạn số dòng số trang Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

 

DÙNG THỬ: PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ EASYINVOICE

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 56 56 53

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369