Mẫu Thư Xác Nhận Thu Nhập 20/TXN-TNCN - Mới Nhất 2024

Mẫu Thư Xác Nhận Thu Nhập 20/TXN-TNCN

Bởi EasyInvoice.vn - 26/02/2024 12602 lượt xem
Đánh giá bài viết

Thư xác nhận thu nhập năm số 20/TXN-TNCN là văn bản ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, sử dụng trong các trường hợp khai, hoàn, miễn, giảm thuế Thu nhập cá nhân.Vậy mẫu thư xác nhận thu nhập 20/TXN-TNCN gồm những gì? Cùng Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice tìm hiểu qua bài viết sau đây.

mau-thu-xac-nhan-thu-nhap-20-txn-tncn

1. Thu nhập là gì?

Thu nhập được hiểu là một khái niệm quan trọng trong kinh tế và được tính bằng giá trị tiền mà một cá nhân, một doanh nghiệp hoặc một nền kinh tế nhận được trong một khoảng thời gian nhất định từ các hoạt động như lao động, dịch vụ hoặc kinh doanh. Thu nhập có thể bao gồm nhiều loại, chẳng hạn như tiền lương, tiền công , tiền thuê tài sản hoặc lợi nhuận kinh doanh. Thu nhập được tạo ra từ nhiều nguồn khác nhau bao gồm việc lao động, sở hữu tài sản, thừa kế hoặc nhận tặng cho

Theo Hiến pháp năm 2013, công dân có quyền sở hữu thu nhập hợp pháp và những thu nhập bất hợp pháp sẽ không được công nhận. Tính đến nay, thu nhập vẫn luôn là một vấn đề được xã hội quan tâm lớn từ cá nhân đến gia đình và các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh. Trong quá trình lao động, sản xuất và kinh doanh, con người tạo ra một lượng tài sản nhất định và được phân phối lại cho các bên liên quan theo cách thích hợp. Các phương thức sản xuất và sở hữu khác nhau có thể  có cách phân phối thu nhập cá nhân phù hợp, và có thể tạo động lực mạnh mẽ để khai thác tiềm năng của xã hội và góp phần thúc đẩy sự phát triển sản xuất.

Thu nhập quốc dân được định nghĩa là toàn bộ giá trị của các tài sản và lợi nhuận mà nền kinh tế của một quốc gia tạo ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. Đây là khái niệm quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế của một quốc gia và thường được sử dụng để so sánh giữa các nền kinh tế khác nhau.

>>>>> Tìm hiểu ngay  Hướng Dẫn Tính Thuế TNCN Cho Cộng Tác Viên Mới Nhất Năm 2024?

Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định rõ các loại thu nhập phải chịu thuế, bao gồm:

– Thu nhập từ kinh doanh: gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và từ hoạt động ngành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, thu nhập từ kinh doanh của cá nhân có doanh thu từ 100 triệu đồng/ năm trở xuống được miễn thuế

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công: bao gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công cùng với các khoản phụ cấp, trợ cấp trừ một số trường hợp được quy định theo pháp luật

– Thu nhập từ đầu tư vốn: gồm tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần và thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác trừ trường hợp thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn: gồm thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và vốn dưới các hình thức khác

– Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: gồm thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước cùng các khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng bất động sản

– Thu nhập từ trúng thưởng: gồm trúng thưởng xổ số, các hình thức khuyến mãi, cá cược, các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác

– Thu nhập từ bản quyền: gồm thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

– Thu nhập từ nhượng quyền thương mại

– Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán. Việc áp dụng thuế theo quy định sẽ giúp đảm bảo tính công bằng, đồng thời là nguồn ngân sách quan trọng để phát triển đất nước.

thu-nhap-la-gi

2. Thư xác nhận thu nhập là gì?

Thư xác nhận thu nhập hay còn được gọi là giấy xác nhận thu nhập là một văn bản do cá nhân tổ chức trả thu nhập cung cấp cho người lao động để xác nhận mức thu nhập trong một thời gian nhất định.

Hiện nay, giấy xác nhận thu nhập được dùng vào các trường hợp như:

 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Xin visa đi nước ngoài
 • Vay vốn ngân hàng.
 • Mở thẻ tín dụng tại ngân hàng

3. Mẫu thư xác nhận thu nhập (Mẫu 20/TXN-TNCN) và Nội dung mẫu thư xác nhận thu nhập

3.1 Mẫu thư xác nhận thu nhập (Mẫu 20/TXN-TNCN):

Mẫu thư xác nhận thu nhập (Mẫu 20/TXN-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC đã hết hiệu lực nhưng chưa có văn bản pháp luật nào thay thế có quy định về Mẫu thư xác nhận thu nhập thế nên vẫn có thể áp dụng mẫu 20/TXN-TNCN để soạn thảo thư xác nhận thu nhập).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP

Năm….

Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)……

Tôi xin xác nhận về việc ông/bà:

 1. Họ và tên:…..
 2. Chức vụ (nếu có):….

Được bổ nhiệm tới công tác tại Việt Nam với các chi tiết sau:…..

 1. Ngày đến Việt Nam: ngày….tháng……năm….
 2. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm…….

Số tiền là…..đồng

Trong đó:

 1. Tại Việt nam:…..đồng
 2. Tại nước ngoài:…..đồng
 3. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có):….

– Thuế thu nhập cá nhân:……

– Bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự:…

– Các khoản bị khấu trừ khác:…

 1. Tiền thuê nhà cho ông/bà ….tại Việt Nam là do…….(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là:…..đồng.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Gửi kèm:

Hợp đồng lao động số…ngày…….tháng……năm…….

….,ngày….tháng….năm….

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu  có))

>>>>> TẢI NGAY : Mẫu thư xác nhận thu nhập 20/TXN-TNCN TẠI ĐÂY

3.2  Nội dung của mẫu thư xác nhận thu nhập (Mẫu 20/TXN-TNCN):

Mẫu thư xác nhận thu nhập (Mẫu 20/TXN-TNCN) mới nhất gồm có những nội dung sau: 

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên thư: Thư xác nhận thu nhập;

– Thông tin của tổ chức/ cá nhân trả thu nhập;

– Thông tin của người xin xác nhận thu nhập: họ tên, chức vụ (nếu có), thời gian được bổ nhiệm công tác tại Việt Nam (từ ngày…. tháng…. năm ….đến ngày…..tháng…..năm…); mức thu nhập trong giai đoạn từ được bổ nhiệm;

– Thông tin của các khoản bị khấu trừ (nếu có);

– Tiền thuê nhà;

– Lời cam đoan của tổ chức/cá nhân trả thu nhập;

– Chữ ký của người đại diện hợp pháp của tổ chức/ cá nhân trả thu nhập (ký, đóng dấu).

>>>>> Có thể bạn quan tâm Hàng Xuất Khẩu Tại Chỗ Có Cần Lập Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng Không?

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu thư xác nhận thu nhập (Mẫu 20/TXN-TNCN)

– Về hình thức: có thể sử dụng đúng chuẩn mẫu thư xác nhận thu nhập (Mẫu 20/TXN-TNCN) theo quy định của pháp luật, nhưng không bắt buộc, bởi Thông tư 156/2013/TT-BTC đã hết hiệu lực nhưng chưa có văn bản pháp luật nào thay thế có quy định về Mẫu thư xác nhận thu nhập thế nên hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định bắt buộc phải sử dụng mẫu 20/TXN-TNCN để soạn thảo mẫu thư xác nhận thu nhập.

– Về nội dung:

+ Tại mục “1. Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)”: điền tên của cá nhân, tổ chức trả thu nhập. 

+ Tại mục “2. Chức vụ”: điền chức vụ của cá nhân thay mặt tổ chức chi trả thu nhập (nếu có).

+ Tại mục “3. Ngày đến Việt Nam”: điền ngày mà người được chi trả thu nhập đến Việt Nam công tác.

+ Tại mục “4. Thu nhập trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm ..…đến ngày 31 tháng 12 năm……”: điền tổng số thu nhập mà người được chi trả nhận được trong thời gian làm việc tại Việt Nam, trong đó nêu rõ: thu nhập tại Việt Nam là bao nhiêu, thu nhập tại nước ngoài là bao nhiêu. 

+ Tại mục “5. Các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có)”: nêu các khoản bị khấu trừ ngoài Việt Nam (nếu có) như: thuế thu nhập cá nhân; bảo hiểm xã hội hoặc các loại bảo hiểm bắt buộc tương tự; Các khoản bị khấu trừ khác (nếu có).

+ Tại mục “6. Tiền thuê nhà cho ông/bà …………tại Việt Nam là do………………..(ghi rõ tên tổ chức/cá nhân) trả, số tiền là”: ghi rõ về số tiền thuê nhà mà tổ chức/cá nhân chi trả cho người làm cam kết thu nhập.

+ Kèm theo  mẫu thư xác nhận này cần gửi thêm Hợp đồng lao động của cá nhân đó. 

– Chữ ký của người đại diện hợp pháp của tổ chức/ cá nhân trả thu nhập (ký, đóng dấu).

huong-dan-soan-thao-mau-thu-xac-nhan-thu-nhap-mau-20-txn-tncn

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Mẫu thư xác nhận thu nhập 20/TXN-TNCN. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369