Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Cho Cá Nhân - Cập Nhật 2023

Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Cho Cá Nhân

Bởi EasyInvoice.vn - 02/03/2023 45630 lượt xem
4.5/5 - (2 bình chọn)

Khách hàng là cá nhân/khách lẻ khi mua hàng thường rất ít khi lấy hóa đơn điện tử. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp thường không chú ý đến vấn đề này,bài viết dưới đây của Hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ hướng dẫn xuất hóa đơn cho cá nhân.

huong-dan-xuat-hoa-don-cho-ca-nhan

1. Quy định về nội dung trên hóa đơn cho khách lẻ, cá nhân

Theo Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì nội dung của hoá đơn điện tử gồm:

 1. Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn.
 2. Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 3. Số hóa đơn
 4. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
 5. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
 6. Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.
 7. Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua
 8. Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.
 9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.
 10. Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.
 11. Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có) theo hướng dẫn tại điểm e khoản 6 Điều này và các nội dung khác liên quan (nếu có).
 12. Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.
 13. Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn

Tuy nhiên, cũng tại Điều 10, nghị định 123/2020/NĐ-CP, cụ thể tại khoản 14 có quy định 1 số trường hợp hóa đơn điện tử xuất cho khách hàng cá nhân không bắt buộc phải bao gồm đầy đủ nội dung:

Không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử, bao gồm cả trường hợp lập HĐĐT khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài.

 • HĐĐT của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh không bắt buộc phải có chữ ký số của người bán, người mua.
 • HĐĐT bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh thì hóa đơn bắt buộc phải có tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.

Riêng HĐĐT bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh thì không nhất thiết phải có các chỉ tiêu:

 • Tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn;
 • Ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn;
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, chữ ký điện tử của người mua;
 • Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán, thuế suất thuế GTGT.

HĐĐT là tem, vé, thẻ: không nhất thiết phải có các nội dung:

 • Chữ ký số của người bán (trừ trường hợp tem, vé, thẻ là HĐĐT do cơ quan thuế cấp mã);
 • Tiêu thức người mua (tên, địa chỉ, mã số thuế);
 • Tiền thuế, thuế suất thuế GTGT.

Chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là HĐĐT thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có:

 • Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn;
 • Số thứ tự hóa đơn
 • Thuế suất thuế giá trị gia tăng
 • Mã số thuế, địa chỉ người mua
 • Chữ ký số của người bán…

>>>>> Xem ngay Tìm Hiểu Hóa Đơn Đầu Vào Nước Ngoài

2. Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không có mã số thuế thì xử lý như thế nào?

Liên quan đến vấn việc xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng không có mã số thuế, kế toán viên có thể dựa theo quy định tại khoản 5, điều 10, Nghị định 123 về tên, địa chỉ, MST của người mua để áp dụng.

Cụ thể:

“Trường hợp người mua không có mã số thuế thì trên hóa đơn không phải thể hiện mã số thuế người mua. Một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đặc thù cho người tiêu dùng là cá nhân quy định tại khoản 14 Điều này thì trên hóa đơn không phải thể hiện tên, địa chỉ người mua.

Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nước ngoài đến Việt Nam thì thông tin về địa chỉ người mua có thể được thay bằng thông tin về số hộ chiếu hoặc giấy tờ xuất nhập cảnh và quốc tịch của khách hàng nước ngoài.”

Như vậy, căn cứ theo quy định hiện hành, đối với khách hàng cá nhân không có mã số thuế, khi thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho khách, có thể bỏ trống trường thông tin này.

xuat-hoa-don-dien-tu-cho-khach-hang-khong-co-ma-so-thue-thi-xu-ly-the-nao

3. Quy định cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ

Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi bổ sung cho Điều 16, Thông tư 32/2014/TT-BTC quy định cách xuất hóa đơn điện tử cho cá nhân/khách lẻ như sau:

Trường hợp cung ứng hàng hóa dịch vụ có giá trị mỗi lần từ 200.000 VNĐ trở lên nếu khách hàng cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn, hoặc không cung cấp thông tin. Người bán bán vẫn phải lập hóa đơn điện tử và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn “ hoặc “người mua không cung cấp thông tin về  tên, địa chỉ hay mã số thuế”

Các đơn vị bán lẻ xăng dầu cuối ngày đơn vị phải lập một hóa đơn chung cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn trong ngày. 

Quy định Phương thức chuyển dữ liệu điện tử theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (theo Phụ lục 2 Thông tư 68/2019/TT-BTC) cùng thời hạn nộp hồ sơ thuế GTGT áp dụng đối với những trường hợp sau: 

 • Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính viễn thông, tài chính, bảo hiểm, hàng không.
 • Bán hàng hóa là nước sạch, điện nếu có thông tin về mã số thuế khách hàng hoặc mã khách hàng. 
 • Bán hàng hóa dịch vụ cho cá nhân mà trên hóa đơn không nhất thiết cần có thông tin về địa chỉ, tên người mua.  
 • Riêng với bán xăng dầu lẻ cho cá nhân không kinh doanh thì phải tổng hợp toàn bộ hóa đơn bán hàng theo từng mặt hàng thể hiện trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử. 
 • Sau khi người bán lập đầy đủ nội dung cần có trên hóa đơn sẽ gửi hóa đơn cho người mua và cho cơ quan thuế. 

>>>>> Tìm hiểu HD Xử lý hóa đơn đầu ra trên 20 triệu không chuyển khoản

4. Mức xử phạt khi không lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng

Về mức xử phạt đối với hành vi không lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 200.00 đồng trở lên, theo quy định hiện hành, mức phạt cụ thể như sau:

 • Phạt tiền từ 4~8 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê. (Theo Khoản 4, Điều 24, Nghị định 125/2020/NĐ-CP)          
 • Phạt tiền từ 10~20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua.” (Theo Khoản 5, Điều 24, Nghị định 125/2020/NĐ-CP).

muc-xu-phat-khi-khong-lap-hoa-don-ban-hang-hoa-dich-vu-co-gia-tri-thanh-toan-tu-200.000-dong

Trên đây Hóa đơn điện tử Easyinvoice đã giải đáp thắc mắc của nhiều đơn vị về hướng dẫn xuất hóa đơn cho cá nhân. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900 56 56 53 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hỗ trợ 24/7 kể cả ngày lễ tết.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Video giới thiệu Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 33 69 – 1900 56 56 53

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử

EASYINVOICE – TOP 1 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBoooks, Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5
Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369