Hạn Chế Sai Sót Trong Ghi Nhận Doanh Thu,Chi Phí - Mới Nhất

Hạn Chế Sai Sót Trong Ghi Nhận Doanh Thu, Chi Phí

Bởi EasyInvoice.vn - 07/06/2023 6600 lượt xem
Đánh giá bài viết

Hạn chế sai sót trong ghi nhận doanh thu, chi phí nhằm giảm thiểu rủi ro khi thanh, kiểm tra thuế TNDN. Vậy hạn chế sai sót trong ghi nhận doanh thu, chi phí bằng cách nào? Quý độc giả cùng hóa đơn điện tử EasyInvoice tìm hiểu qua bài viết sau đây.

han-che-sai-sot-trong-ghi-nhan-doanh-thu-chi-phi

1. Văn bản pháp luật về thuế TNDN cần nắm vững

– Về mặt tổng quan để hạn chế các rủi ro trong quá trình doanh nghiệp thanh kiểm tra thuế TNDN, trước tiên kế toán cần phải thường xuyên thực hiện các công việc sau: 

– Kế toán cần nắm rõ quy định pháp luật về thuế TNDN trong các văn bản pháp luật về thuế sau:  

STT Văn bản Chi tiết văn bản pháp luật Ghi chú
1 Luật Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013
2 Nghị định Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 (Quy định chi tiết một số điều của Luật TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN)
3 Thông tư Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày  18/6/2014 Các thông tư này được hợp nhất bằng Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.

(Gọi tắt là “VBHN số 66”)

Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014
Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/201
Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 
Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018

Bảng 1: Các quy định hiện hành của pháp luật về thuế TNDN kế toán cần nắm vững

>>>>> Tìm hiểu ngay Các Trường Hợp Phải Xuất Hóa Đơn Và Không Phải Xuất Hóa Đơn

2. Các rủi ro, sai sót thường gặp liên quan đến ghi nhận doanh thu

STT Yếu tố Mô tả nghiệp vụ có thể phát sinh rủi ro, sai sót Rủi ro về thuế Cách hạn chế rủi ro
1 Thời điểm ghi nhận doanh thu – Nhầm lẫn và sai sót thời điểm ghi nhận doanh thu.

– Trong một số trường hợp do không nắm rõ quy định, DN điều chỉnh thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế từ năm này sang năm khác và ngược lại. 

Ghi nhận thiếu/thừa doanh thu giữa các năm →Rủi ro phạt tăng thuế TNDN và phạt chậm nộp. Lưu ý thời điểm ghi nhận doanh thu với từng loại doanh  thu: Cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây dựng… tuân thủ theo hướng dẫn của pháp luật thuế. Việc ghi nhận cần phù hợp với thực tế phát sinh và các thông tin trong chứng từ.
2 Giá bán  Giá bán hàng hóa không phù hợp, quá thấp so với giá vốn và so với giá thị trường Cơ quan thuế ấn định giá bán → Tăng doanh thu → Tăng thuế TNDN phải nộp và phạt chậm nộp. Thường xuyên xem xét và rà soát chính sách giá bán.
3 Giá trị khoản doanh thu tính thuế Ghi nhận thiếu, không đầy đủ doanh thu tính thuế TNDN do sai sót hoặc gian lận.   Tăng doanh thu tính thuế → Có thể tăng thuế TNDN phải nộp và phạt chậm nộp. Kiểm tra lại doanh thu ghi nhận trong kỳ và đối chiếu với hồ sơ tương ứng. 

Bảng 2: Một số rủi ro chính liên quan đến doanh thu khi tính thuế TNDN mà kế toán cần lưu ý

cac-ru-ro-sai-sot-thuong-gap-lien-quan-den-ghi-nhan-doanh-thu

3. Các rủi ro liên quan đến ghi nhận chi phí

Để hạn chế rủi ro trong kiểm tra thuế liên quan đến ghi nhận chi phí, kế toán phải nắm rõ các quy định của pháp luật về thuế về chi phí được trừ và chi phí không được trừ. Trước hết doanh nghiệp phải nắm rõ điều kiện chi phí được trừ theo Luật thuế TNDN.  

3.1 Điều kiện chi phí được trừ

Về phần ghi nhận chi phí của doanh nghiệp, rủi ro lớn nhất khi kiểm tra thuế là chi phí không đáp ứng các điều kiện chi phí được trừ theo các quy định pháp luật về thuế. 

Khoản 5, Điều 1 của Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, quy định về chi phí được trừ như sau: 

Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Luật số 32/2013/QH13 Một khoản chi phí là chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ 2 điều kiện

Điều kiện 1: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều kiện 2: Khoản chi có đủ hóa đơn,chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật

Kết luận: Doanh nghiệp cần nắm chắc 2 điều kiện theo Luật thuế, đồng thời khi phát sinh khoản chi có đánh giá có khả năng là chi phí không được trừ, để đảm bảo thận trọng thì nên đối chiếu sang quy định chi tiết trong các nghị định và thông tư hướng dẫn đã trình bày ở mục 1. 

>>>>> Có thể bạn quan tâm Khôi Phục Hóa Đơn Điện Tử Đã Hủy

3.2 Bảng tổng hợp một số rủi ro trong ghi nhận chi phí doanh nghiệp cần lưu ý 

STT Yếu tố  Mô tả sai sót có thể phát sinh rủi ro Cách hạn chế rủi ro
1 Thời điểm ghi nhận chi phí Doanh nghiệp xác định sai thời điểm ghi nhận các khoản chi phí dẫn đến chi phí được trừ của các năm sai, thuế TNDN phải nộp sai. Rà soát các khoản chi phí thường vào cuối năm trước và đầu năm sau để hạn chế rủi ro sai thời điểm.
2 Giá vốn hàng bán
 • Không có quy trình tính giá thành/tính giá thành không chính xác/tính giá thành chênh lệch giữa các lô hàng không hợp lý.
 • Phần chi vượt định mức tiêu hao nguyên vật liệu đã được Nhà nước ban hành định mức.
 • Các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho không có đủ hồ sơ và cơ sở trích lập, chứng minh.
Xây dựng cách tính giá thành rõ ràng và rà soát các phần giá thành bất thường.Nắm rõ quy định chi phí được trừ tại  VBHN số 66.
3 Chi phí nhân công
 • Hồ sơ lao động không đầy đủ, không có tài liệu chứng minh lao động thực làm việc tại doanh nghiệp.
 • Không có chứng từ liên quan đến đã thực chi lương tới người lao động (trừ trích lập quỹ dự phòng tiền lương theo điểm c, mục 2.6, điều 6, VBHN số 66) .
 • Các khoản phụ cấp, thưởng… không được ghi tại các hồ sơ hợp lệ.
 • Chi phí lương nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề.
Nắm rõ các khoản chi phí nhân công được trừ và không được trừ theo quy định của pháp luật thuế.
4 Chi phí khấu hao
 • Xác định sai thời điểm khấu hao, thời gian khấu hao.
 • Chi phí khấu hao không đáp ứng điều kiện chi phí được trừ: máy móc hoạt động dưới công suất, máy móc không phục vụ sản xuất kinh doanh…
 • Chi khấu hao đối với tài sản cố định không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (trừ tài sản cố định thuê mua tài chính)
Nắm rõ CP khấu hao không được trừ tại mục 2.2, Điều 6 của VBHN số 26.Tuân thủ các nội dung theo Thông tư số 45/2023
5 Chi phí hoạt động
 • Chi phí không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (trị giá 20 triệu đồng bao gồm thuế).
 • Phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 05 (năm) triệu đồng/người/năm.
 • Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động.
 • Hóa đơn mua từ các nhà cung cấp rủi ro: bỏ trốn, dừng hoạt động…
 • Chi phí không đủ hồ sơ chứng minh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
 • Các khoản trích lập dự phòng không đúng quy định theo hướng dẫn của Thông tư số 48/2019/TT-BTC.
Nắm rõ điều kiện chi phí được trừ và các trường hợp không được trừ.Nắm rõ các văn bản thuế quy định liên quan: Thông tư 48/2019/TT-BTC về dự phòng,…
6 Chi phí lãi vay
 • Chi phí lãi vay không được trừ trong trường hợp doanh nghiệp chưa góp đủ vốn điều lệ.
 • Chi phí lãi vay thuần: Chi phí lãi vay – lãi tiền gửi => Vượt quá 30% EBITDA của doanh nghiệp là chi phí không được trừ.
Nắm rõ lãi vay được trừ và không được trừ để hạn chế rủi ro.

Bảng 3: Tổng hợp một số rủi ro trong ghi nhận chi phí doanh nghiệp cần lưu ý

 

Lưu ý: Trên đây là liệt kê một số khoản chi phí thường gặp, tùy vào thực tế phát sinh doanh nghiệp cần lưu ý rà soát để tránh rủi ro thuế, chi tiết quy định liên quan đến chi phí được trừ, chi phí không được trừ, kế toán phải tham chiếu sang các văn bản pháp luật về thuế đã trình bày ở mục 1 Văn bản pháp luật về thuế TNDN cần nắm vững.

Như vậy cách hạn chế rủi ro, sai sót trong thanh kiểm tra thuế TNDN là kế toán phải nắm rõ các văn bản quy định của pháp luật về kế toán và thuế, trên cơ sở đó đối chiếu với đặc trưng doanh thu và chi phí của doanh nghiệp để chủ động rà soát. Hoạt động rà soát phải thực hiện thường xuyên, không đợi đến khi có quyết định kiểm tra thuế mới bắt đầu thực hiện để hạn chế rủi ro trong thanh kiểm tra thuế TNDN. Chúc các bạn thành công!

cac-rui-ro-lien-quan-den-ghi-nhan-chi-phi

Trên đây Hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về hạn chế sai sót trong ghi nhận doanh thu, chi phí. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Video hướng dẫn sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Phần Mềm Hóa Đơn Điện Tử

EASYINVOICE – TOP 1 PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KẾT NỐI THÀNH CÔNG VỚI TỔNG CỤC THUẾ

Product SKU: GTIN - Global Trade Item Number

Product Brand: Phần mềm kế toán EasyBoooks, Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Product Currency: vnd

Product In-Stock: InStock

Editor's Rating:
5
Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369