Biểu Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2024 - Cập Nhật Mới Nhất

Biểu Thuế Thu Nhập Cá Nhân Năm 2024

Bởi EasyInvoice.vn - 06/04/2024 1170 lượt xem
Đánh giá bài viết

Biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2024 có thay đổi gì không? Hãy cùng Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice tìm hiểu qua bài viết sau đây để biết thêm thông tin chi tiết.

bieu-thue-thu-nhap-ca-nhan-nam-2024

1. Biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2024

Biểu thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú sẽ gồm: Biểu thuế lũy tiến từng phần và biểu thuế toàn phần.

1.1 Biểu thuế lũy tiến từng phần

Thuế lũy tiến từng phần là phương pháp tính thuế TNCN trong đó người có thu nhập tính thuế sẽ phải nộp thuế theo mức thu nhập cá nhân tương ứng. Mức thu nhập thấp sẽ nộp thuế thấp, mức thuế sẽ nộp dần tăng theo từng bậc thuế.
Nghĩa là, thuế lũy tiến là mức thuế suất tăng dần từ thấp đến cao (tăng từ 5% đến 35% tương ứng với từng mức thu nhập tính thuế tăng dần từ thấp đến cao).

Căn cứ theo Điều 22, Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2024 như sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm

(triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 > 60 – 120 > 5 – 10 10
3 > 120 – 216 > 10 – 18 15
4 > 216 – 384 > 18 – 32 20
5 > 384 – 624 > 32 – 52 25
6 > 624 – 960 > 32 – 52 30
7 > 960 > 80 35

bieu-thue-luy-tien-tung-phan

1.2 Biểu thuế lũy tiến toàn phần

 Biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2024 – Biểu thuế toàn phần

– Biểu thuế toàn phần được quy định như sau:

Thu nhập tính thuế Thuế suất (%)
a) Thu nhập từ đầu tư vốn 5
b) Thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại 5
c) Thu nhập từ trúng thưởng  10
d) Thu nhập từ thừa kế, quà tặng 10
đ) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 20
Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 0,1
e) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 2

– Biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2024 – Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế quy định tại các Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi 2014).

Căn cứ pháp lý: Điều 23 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, được sửa đổi 2014

>>>>> Tìm hiểu ngay 7 Bậc Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2023

2.Hướng dẫn tính thuế theo biểu thuế TNCN năm 2024

2.1. Cách tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần

Theo Phụ lục 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân tính theo phương pháp lũy tiến áp dụng công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ. [1]
 • Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế. [2]

Theo công thức này, để tính thu nhập tính thuế, bạn thực hiện theo các bước:

– Bước 1: Tính tổng thu nhập

– Bước 2: Tính các khoản thu nhập miễn thuế

Các khoản thu nhập được miễn thuế từ tiền công, tiền lương gồm:

 • Phần tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc vào ban ngày hoặc làm trong giờ theo quy định.
 • Phần thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với đối tượng thuyền viên là người Việt Nam đang làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

– Bước 3: Tính thu nhập chịu thuế theo công thức [2].

– Bước 4: Xác định các khoản giảm trừ

Mức giảm trừ quy định theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14:

 • Đối với người nộp thuế: 11 triệu đồng/tháng, tương ứng 132 triệu đồng/năm.
 • Đối với mỗi người phụ thuộc: Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

– Bước 5: Tính thu nhập tính thuế theo công thức [1].

Sau khi đã tính được thu nhập tính thuế, bạn áp dụng phương pháp lũy tiến từng phần để tính số thuế phải nộp theo mỗi bậc thuế (như bảng đã nêu ở phần thuế lũy tiến từng phần phía trên).

>>>>> Tìm hiểu thêm Cách Tính Thuế TNCN Cho Người Làm 2 Công Ty Trong 1 Năm

2.2. Cách tính thuế theo biểu thuế toàn phần

Thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập tính thuế theo biểu thuế toàn phần áp dụng công thức sau:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Trong đó, thu nhập tính thuế tùy theo loại thu nhập mà có cách tính khác nhau.
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản:

Thuế TNCN = 2% Giá chuyển nhượng.

– Thu nhập từ trúng thưởng:

Thuế TNCN = 10% (Trị giá trúng thưởng – 10 triệu đồng).

– Thu nhập từ nhận thừa kế:

Thuế TNCN = 10% (Giá trị tài sản nhận thừa kế – 10 triệu đồng).

3. Các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân năm 2024

cac-khoan-thu-nhap-chiu-thue-thu-nhap-ca-nhan-2024

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007:

(1) Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

– Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

– Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.

(2) Thu nhập từ tiền lương, tiền công, bao gồm:

– Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

– Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

(3) Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm:

– Tiền lãi cho vay;

– Lợi tức cổ phần;

– Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

(4) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế;

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán;

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

(5) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

– Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước;

– Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

(6) Thu nhập từ trúng thưởng, bao gồm:

– Trúng thưởng xổ số;

– Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mại;

– Trúng thưởng trong các hình thức cá cược;

– Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác.

(7) Thu nhập từ bản quyền, bao gồm:

– Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ;

– Thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

(8) Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

(9) Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

(10) Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

(Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, được sửa đổi 2012, 2014)

>>>>> Có thể bạn quan tâm Những Loại Hóa Đơn Trong Năm 2024 Mà Doanh Nghiệp Cần Biết

Trên đây Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2024. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc. Nếu còn câu hỏi khác cần được tư vấn, hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0981 772 388 – 1900 33 69 đội ngũ của chúng tôi sẽ giải đáp nhanh chóng và chi tiết nhất.

==========

Theo quy định tại Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Điều 11 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị định số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có mã của cơ quan thuế 

SoftDreams ra mắt Phần mềm quản lý bán hàng EasyPos hỗ trợ Quý khách hàng trong nghiệp vụ sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Nếu Quý khách hàng cần được tư vấn và hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay cho đội ngũ chuyên nghiệp của SoftDreams, chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng kịp thời 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

EASYPOS – Phần mềm Quản lý bán hàng đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ như:

 • Liên kết trực tiếp với cơ quan thuế
 • Tự động đồng bộ đơn hàng thành hoá đơn, chuyển dữ liệu lên cơ quan thuế theo thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật sớm nhất những chính sách mới của cơ quan thuế
 • Tạo và in đơn hàng ngay cả khi có hoặc không có kết nối mạng. 
 • Thiết lập mẫu vé in theo mong muốn của DN & HKD.
 • Tích hợp hệ sinh thái đa kênh như: Hóa đơn điện tử EasyInvoice, Phần mềm kế toán EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động thống kê báo cáo chi tiết về doanh thu, lợi nhuận, chi phí… mỗi ngày
 • Tự động hóa nghiệp vụ nhập liệu và lưu trữ thông tin đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 – 1900 33 69

Website: https://easyinvoice.vn/

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369