Xử lý thế nào khi bên bán tự hủy hóa đơn đã kê khai thuế mà chưa có sự đồng ý của bên mua? | Phần mềm Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Xử lý thế nào khi bên bán tự hủy hóa đơn đã kê khai thuế mà chưa có sự đồng ý của bên mua?

Bởi EasyInvoice.vn - 26/01/2021 17762 lượt xem
Đánh giá bài viết

Bạn hỏi: Bên bán tự hủy hóa đơn đã xuất cho bên mua mà chưa có sự đồng ý của bên mua (hai bên đã kê khai thuế) thì bên mua xử lý sao?

EasyInvoice trả lời: Trong trường hợp này, bên mua sẽ vẫn được khấu trừ tờ hóa đơn đó bình thường. Bởi vì bên mua đã kê khai thuế thì không được tự hủy, việc bên bán làm thế là sai quy định khi chưa có sự đồng ý cũng như văn bản thỏa thuận của hai bên.

Bên bán cần thu hồi lại/ hủy hóa đơn xuất lần 2, muốn chỉnh sửa thì bên bán và bên mua cần xử lý như sau:

– Thứ nhất, lập biên bản điều chỉnh hóa đơn có 1 CHỮ KÝ GIỮA 2 BÊN (tức phải có sự đồng ý của 2 bên thì mới được coi là hợp lệ);

– Thứ hai, nếu hóa đơn đã thưc hiện kê khai thuế (1 trong 2 bên) thì phải viết hóa đơn điều chỉnh chứ KHÔNG ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN THAY THẾ. Trường hợp hai bên chưa kê khai thuế thì mới lập biên bản thu hồi hóa đơn và có chữ ký 2 bên thì bên bán mới xuất hóa đơn thay thế;

Cách xử lý trên được dựa trên căn cứ tại Khoản 1,2 của Điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC, cụ thể:

“1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.  

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Theo đó, nếu gặp trường hợp này bên mua cần yêu cầu bên bán thu hồi và hủy hóa đơn xuất lần 2, sau đó thực hiện xử lý như trên. Hy vọng bài viết này EasyInvoice đã giải đáp được nhiều thắc mắc của bạn đọc.

Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice có thủ tục đăng ký vô cùng đơn giản và nhiều hỗ trợ thiết thực, cụ thể:

– MIỄN PHÍ hơn 100 mẫu hóa đơn;

– MIỄN PHÍ tra cứu hóa đơn cho doanh nghiệp;

– MIỄN PHÍ tích hợp với phần mềm kế toán EasyBooks;

– MIỄN PHÍ lưu trữ hóa đơn đã phát hành 10 năm trên hệ thống và trên điện toán đám mây;

– KHÔNG GIỚI HẠN thời gian sử dụng hóa đơn;

– KHÔNG GIỚI HẠN địa điểm và số máy truy cập;

>> Đăng ký dùng thử để trải nghiệm phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice: http://dangkydemo.easyinvoice.vn/

———————

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NGAY VỀ CÁC SẢN PHẨM

Hotline: 0981 772 388 – 1900 56 56 53

Website: https://easyinvoice.vn

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369