Tải miễn phí 03 biểu mẫu về kế toán áp dụng từ 01/7/2020

Tải miễn phí 03 biểu mẫu về kế toán áp dụng từ 01/7/2020

Bởi EasyInvoice.vn - 01/06/2020 3165 lượt xem
Đánh giá bài viết

Vừa qua, tại thông tư 39/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đã bổ sung và thay thế 03 biểu mẫu về kế toán. Do đó, những cở sở đào tạo và bồi dưỡng những khóa học về kế toán cần cập nhật sớm để thực hiện áp dụng chính xác và đúng thời hạn từ 01/7/2020.

Tải miễn phí 03 biểu mẫu về kế toán được áp dụng 01/7/2020

03 biểu mẫu được thay thế và bổ sung tại Thông tư 39/2020/TT-BTC bao gồm:

– Thứ nhất là, mẫu Báo cáo tình hình sử dụng phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng (Biểu mẫu mới bổ sung);

– Thứ hai là, mẫu Danh sách tham gia lớp học cập nhật kiến thức (dành cho kế toán viên) (Thay thế Phụ lục số 03/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 292/2016/TT-BTC);

– Thứ ba là, mẫu Danh sách tham gia lớp học cập nhật kiến thức (dành cho kiểm toán viên) (Thay thế Phụ lục số 04/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 150/2012/TT-BTC).

Với sự thay đổi này, việc theo dõi – quản lý phôi chứng chỉ được cấp và thực hiện gửi báo cáo tài chính sử dụng phôi chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đến Bộ Tài chính là trách nhiệm của những cơ sở đào tạo và bồi dưỡng những khóa học kế toán trưởng, đặc biệt phải thực hiện theo đúng thời hạn sau:

– Đối với báo cáo 06 tháng đầu năm: hạn cuối ngày 31/7 năm báo cáo

– Đối với báo cáo 06 tháng cuối năm: hạn cuối ngày 31/01 năm sau

>> Tải ngay 03 biểu mẫu về kế toán: TẠI ĐÂY

>> Dùng thử EasyBooks miễn phí

>> Dùng thử EasyInvoice miễn phí

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ NGAY CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VÀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Hotline: 0981 772 388 – 1900 56 56 53

Website: https://easyinvoice.vn

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/

Tags:

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 3369 1900 56 56 53 1900 57 57 54 (Nhánh 2)
1900 3369