THÔNG BÁO NÂNG CẤP ỨNG DỤNG HTKK 3.8.3 VÀ 4.0.2 NGÀY 21/4/2018

23-04-2018

Ngày 21/4/2018, Tổng cục Thuế đã nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng lên phiên bản mới nhất HTKK 3.8.3 và 4.0.2 nhằm hỗ trợ báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC.

 

Tổng cục Thuế đã nâng cấp phần mềm hỗ trợ kế khai thuế qua mạng lên phiên bản mới nhất HTKK 3.8.3

 

Để thực hiện nội dung của Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK ngày 9/4/2018 về việc hướng dẫn thực hiện hệ thống mục lục ngân sách nhà nước theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC; bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Tổng cục Thuế hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.3; ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3; ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3 và Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.4.5.

1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax
– Nâng cấp các ứng dụng iHTKK, eTax, HTKK cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên, biểu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) và biểu phí, lệ phí tương ứng với các tiểu mục mới theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC và Công văn số 1225/TCT-KK.
– Nâng cấp các ứng dụng iHTKK, eTax bổ sung tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho tổ chức mẫu 02/TK-SDDPNN.
2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer
– Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.5 đáp ứng các nội dung nâng cấp của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.3, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.3, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.3.
Theo đó, bắt đầu từ ngày 22/04/2018, khi lập tờ khai có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.3, iHTKK 3.6.3, eTax 1.4.3, iTaxViewer 1.4.5 thay cho các phiên bản trước đây.

3. Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.0.2 

Đây là, nội dung thông báo về việc Triển khai thí điểm ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.0.2 áp dụng cho cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Thái Bình và các chi cục thuế trực thuộc quản lý.

Với phiên bản ứng dụng HTKK 4.0.2 đảm bảo những tính năng cụ thể như sau:

- Cập nhật danh mục biểu thuế tài nguyên, biểu thuế bảo vệ môi trường và biểu phí, lệ phí tương ứng với các tiểu mục mới theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC và công văn số 1225/TCT-KK ngày 09/4/2018 của Tổng cục Thuế.

- Bổ sung chức năng kê khai và tra cứu Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/ĐNHT – dành cho hoàn thuế GTGT - ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013).

Theo đó, từ ngày 22/4/2018, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế do Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Thái Bình và các Chi cục Thuế trực thuộc quản lý sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.0.2 thay cho các phiên bản trước đây.

- Tải về bộ cài đặt HTKK phiên bản 3.8.3 tại: https://easyinvoice.vn/file-tai-htkk-phien-ban-3-8-3

Tải về bộ cài đặt HTKK phiên bản 4.0.2 tại: https://easyinvoice.vn/file-tai-htkk-phien-ban-4-0-2

Xem chi tiết văn bản thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.3 và 4.0.2 tại:

-  Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.3: http://nhantokhai.gdt.gov.vn

 - Nâng cấp ứng dụng HTKK 4.0.2: http://www.gdt.gov.vn