THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ KHÁM CHỮA BỆNH BHYT BẰNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

04-10-2017

Nhằm thuận lợi cho việc áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán khám chữa bệnh BHYT. Vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 3991/BHXH-TCKT hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT.

 

Theo những ý kiến đóng góp và phản ánh của của BHXH tỉnh về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi thực hiện thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT và cung cấp cho người bệnh để thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT. Đồng thời, BHXH Việt Nam căn cứ Công văn số 3878/TCT-DNL ngày 28/8/2017 về việc tham gia ý kiến về sử dụng hóa đơn điện tử và lấy ý kiến của Tổng cục Thuế đồng thuận việc cơ sở y tế có thẻ cung cấp HĐĐT chuyển đổi sang hóa đơn giấy. Nhưng việc chuyển đổi sang hóa đơn giấy trong tương lai cần hạn chế một cách tối đa.

 

su-dung-hoa-don-dien-tu

Sử dụng hóa đơn điện tử thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh BHYT

 

Cụ thể theo hướng dẫn của Công văn 3991/BHXH-TCKT: Cơ quan BHXH đề nghị cơ sở y tế sử dụng hóa đơn điện tử, khi cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi cho cơ quan BHXH hoặc cho người bệnh có thẻ BHYT theo quy định của Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hóa đơn chuyển đến phải đảm bảo có chữ ký của người thực hiện chuyển đổi và đóng dấu của đơn vị (trừ trường hợp Cục Thuế xem xét và có văn bản hướng dẫn hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “dấu của người bán” theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ).

 

Đối với trường hợp thanh toán trực tiếp nhưng người bệnh chưa được cơ sở KCB cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi Cơ quan BHXH tiếp nhận hình ảnh của hóa đơn điện tử do người bệnh cung cấp, khi thực hiện giám định cơ quan BHXH đề nghị cơ sở y tế cung cấp hóa đơn điện tử chuyển đổi cho người bệnh.

 

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sẽ được chuyển và lưu tại nơi phát sinh thanh toán trực tiếp để thanh toán theo quy định.

 

ap-dung-hoa-don-dien-tu

Sử dụng hóa đơn điện tử đem lại nhiều lợi ích cho các ngành và lĩnh vực

 

Đồng thời, việc truyền, nhận, lưu trữ hóa đơn điện tử, thỏa thuận giữa cơ quan BHXH và cơ sở y tế (có ký hợp đồng KCB BHYT) về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi thực hiện thanh quyết toán kinh phí KCB BHYT và cung cấp cho người bệnh để thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT đảm bảo đầy đủ các nội dung về yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hóa đơn điện tử: BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) sẽ có hướng dẫn riêng.

 

Với việc áp dụng hình thức hóa đơn điện tử là một hình thức mới. Do đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan BHXH phải xây dựng giải pháp tối ưu nhất nhằm nhận và lưu trữ hóa đơn điện tử một cách thuận lợi và chính xác tức người dân, cơ sở y tế từ đó hạn chế việc chuyển đối hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy.

 

Mọi chi chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Website: http://easyinvoice.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/