TẢI VỀ FILE EXCEL TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2019

10-01-2019

Nhằm giúp kế toán tính nhanh, chính xác và tiết kiệm được tối đa thời gian trong việc tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019, EasyInvoice đem đến File excel tính thuế thu nhập cá nhân 2019 cho các kế toán doanh nghiệp tham khảo và áp dụng.

 

 

File Excel tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 được xây dựng dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật dưới đây:

- Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2009);

- Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013);

- Luật sửa đổi các Luật về Thuế năm 2014 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015).

* TẢI VỀ TẠI ĐÂY: FILE EXCEL TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2019