biên bản | Phần mềm Hóa đơn điện tử EasyInvoice

Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử mới nhất

17/10/19 - 15841 lượt xem
Biên bản hủy hóa đơn điện tử là một trong những loại biên bản quan trọng trong sử dụng hóa đơn, thường được các kế toán lập trong một số trường hợp khi phát [...]

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử mới nhất cập nhật 2020

17/10/19 - 25350 lượt xem
Biên bản thu hồi hóa đơn loại biên bản được lập cùng với biên bản hủy hóa đơn khi hóa đơn đã lập bị sai thông tin và chưa được kê khai thuế. Cần [...]

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử mới nhất 2020

08/10/19 - 26339 lượt xem
Trong rất nhiều trường hợp hóa đơn điện tử được lập có những sai sót về sai ngày, sai số tiền, sai tên hàng, sai địa chỉ hoặc viết sai về nội dung, kế [...]

Sử dụng ngay
Hóa đơn điện tử Easyinvoice

Tư vấn hóa đơn điện tử

0981 772 388 0919 510 089

Hỗ trợ kỹ thuật & CSKH

1900 56 56 53 0961 949 5881900 57 57 54 (Nhánh 2)
0981 772 388