QUY TRÌNH LÀM BCTC VÀ SỔ DN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

Những doanh nghiệp thương mại và dịch vụ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, chính vì vậy việc hạch toán - làm báo cáo tài chính cũng ngày càng phức tạp và cần độ chính xác cao. Chính vì vậy, EasyInvoice cung cấp đến kế toán các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ quy trình BCTC và sổ doanh nghiệp, bao gồm:

1. Quy trình làm bctc và sổ sách DN TM và DV (bảng word hướng dẫn)
2. Mẫu bctc DN TM và DV trên excel
3. Bảng phân bổ CCDC, TSCĐ
4. Bảng lương
5. Bảng tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
6. Sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi
7. Bảng nhập kho, xuất kho và Nhập xuất tồn kho
8. Mẫu in phiếu thu, phiếu chi tự động
* Lưu ý: Mẫu mang tính tham khảo

Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để có thể tải tài liệu hoàn toàn miễn phí!