QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUY TRÌNH BÁN LẺ, CẤP LẺ HÓA ĐƠN MỚI NĂM 2018

26-04-2018

Ngày 16/4/2018, Tổng cục thuế ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn mới nhằm nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước.

 

Tổng cục thuế ban hành Quyết định 829/QĐ-TCT về việc ban hành quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn

 

Đứng trước tình trạng một số tổ chức, hộ, cá nhân lợi dụng việc bán, cấp hóa đơn lẻ để hợp thức hóa chứng từ mua và, bán ra dễ dàng dẫn đến tình trạng thất thu ngân sách Nhà nước. Chính vì vậy, để giải quyết triệt để tình trạng này, Tổng cục thuế vừa ban hành quy trình bán lẻ, cấp lẻ hoá đơn.

Căn cứ quy trình của Tổng cục Thuế ban hành thì việc tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, hướng dẫn kê khai, xác định các khoản thuế phí (nếu có) đều phải nộp theo quy định.

Cùng với đó, các bước nhận hồ sơ, chuyển hồ sơ giữa các bộ phận trong cơ quan thuế sẽ được giải quyết theo quy trình một cách triệt để. Đồng thời, lãnh đạo của cơ quan Thuế sẽ có thẩm quyền kiểm tra thông tin, phê duyệt hồ sơ, nếu hồ sơ đúng và đủ sẽ chuyển ngay cho bộ phận tiếp nhận, sau đó trả kết quả cho người nộp thuế.

Với quy trình mới này của Tổng Cục Thuế sẽ nâng cao được chất lượng công tác quản lý và giám sát chặt chẽ giữa các bộ phận tham gia quy trình bán lẻ, cấp lẻ hóa đơn. Hơn nữa, quy trình mới sẽ giúp cho tổ chức, hộ, cá nhân nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về thuế, chế độ kế toán khi tham gia giao dịch, mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

Xem chi tiết văn bản tại: Quyết định 829/QĐ-TCT

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn