NỘP CHẬM – LẬP SAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỊ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

17-12-2018

Thực hiện báo cáo tài chính (BCTC) luôn là “nỗi ám ảnh” của mỗi kế toán, bởi việc thực hiện BCTC đòi hỏi người thực hiện có chuyên môn cao. Vậy khi nộp chậm, lập sai, không đúng mẫu BCTC sẽ có mức phạt như thế nào thì mời kế toán doanh nghiệp cùng EasyInvoice tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhằm thuận lợi hơn cho quá trình thực hiện lập BCTC năm 2018.

1. Vi phạm về tài khoản kế toán

Đối với các trường hợp:

-  Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán

- Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính chấp thuận mà chưa được chấp thuận.

- Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận.

Sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, đối với 2 trường hợp đầu tiên là mức phạt đối với cá nhân, đối với tập thể có 2 hành vi trên sẽ bị phạt tiền gấp đôi so với cá nhân.

2. Vi phạm về lập và trình bày báo cáo tài chính

* Phạt từ 5 đến 10 triệu đồng:

- Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định;
- Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.. (Đây là mức phạt đối vố cá nhân, tập thể sẽ bị phạt tiền gấp đôi so với cá nhân)

* Phạt từ 10 đến 20 triệu đồng:

- Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định
- Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

* Phạt từ 20 đến 30 triệu đồng:

- Không lập báo cáo tài chính theo quy định;
- Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;
- Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

* Phạt từ 30 đến 40 triệu đồng:

- Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Mức phạt nộp chậm, làm sai BCTC từ 5 đến 30 triệu đồng

 

3. Nộp chậm về hồ sơ khai thuế bao gồm: tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN…

* Phạt từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng

- Không lập báo cáo tài chính hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

- Lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán theo quy định;

- Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định;

- Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định, gồm: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các Khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của người lao động;

- Công khai báo cáo tài chính chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định.

- Hạch toán không theo đúng nội dung quy định của tài Khoản kế toán;

- Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài Khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc mở thêm tài Khoản kế toán trong hệ thống tài Khoản kế toán cấp I đã lựa chọn mà không được Bộ Tài chính chấp nhận.

* Phạt từ 10.000.000 - 20.000.000

- Không áp dụng đúng hệ thống tài Khoản kế toán quy định cho ngành và lĩnh vực hoạt động của đơn vị;

- Không thực hiện đúng hệ thống tài Khoản đã được Bộ Tài chính chấp thuận

* Phạt từ 20.000.000 - 30.000.000

- Nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;

- Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán;

- Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;

- Thoả thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính;

- Cố ý, thoả thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật;

- Thực hiện việc công khai báo cáo tài chính chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định;

- Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

- Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.

 Theo đó, với những mức phạt khá nặng về tài chính kế toán cần đặc biệt chú ý nhằm tránh những tổn thất không đáng có xảy ra.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/