NHỮNG LƯU Ý KHI DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG SONG SONG HÓA ĐƠN GIẤY VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

02-07-2019

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 7 Thông Tư 32/2011/TT-BTC, doanh nghiệp có thể khởi tạo đồng thời nhiều hình thức hóa đơn khác nhau và cần đảm bảo thực hiện đúng quy định về thông báo phát hành của từng hóa đơn. Vì vậy, khi sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử doanh nghiệp phải lưu ý những điểm dưới đây.

 

Doanh nghiệp được phép sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy

 

 Sử dụng hóa đơn giấy đến hết tháng 10/2020

Để giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử, tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ có quy định trong thời hạn 2 năm (1/11/2018 – 31/10//2020) các doanh nghiệp vẫn được phép sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in.

Theo đó, các doanh nghiệp – tổ chức kinh tế - các nhân kinh doanh đã thực hiện phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018 (ngày Nghị định 119 có hiệu lực) thì được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đó đến hết 31/10/2020.

Hơn nữa, trong thời gian từ 1/11/2018 – 31/10/2020 trường hợp cơ sở kinh doanh nhận được thông báo của cơ quan thuế về việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã số thuế chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Đối với những cơ sở kinh doanh thành lập trong thời gian 1/11/2018 – 31/1/2020 thực hiện theo thông báo hướng dẫn của cơ quan thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử hoặc tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này.

Bên cạnh đó, với các tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Tóm lại, dù muốn hay không muốn đến 31/10/2020 toàn bộ các doanh nghiệp phải hủy bỏ toàn bộ hóa đơn giấy còn tồn để chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

 

Sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy doanh nghiệp cần có những lưu ý nhất định

 

Lưu ý khi sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử

Khi doanh nghiệp sử dụng song song hai hình thức hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, doanh nghiệp cần có những lưu ý nhất định sau đây:

- Kế toán không thực hiện xuất 2 hình thức hóa đơn với 1 đơn hàng. Chẳn hạn, nếu 1 đơn hàng đã sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và ngược lại.

- Có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử với các đơn hàng, dịch vụ khác nhau. Chẳng hạn, mặt hàng A doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì mặt hàng B có thể sử dụng hóa đơn giấy.

- Doanh nghiệp có thể dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy nhưng cũng cần có một số lưu ý nhất định về mặt thời gian và quy định nhằm tránh những vi phạm không đáng có.

Tóm lại, doanh nghiệp có thể dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy tuy nhiên cần có một số lưu ý nhất định nhằm tránh những vi phạm không đáng có.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn