CÁCH LẬP MẪU HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH MST, TĂNG GIẢM GIÁ TRỊ

09-07-2019

Hóa đơn điều chỉnh là gì? Hóa đơn điều chỉnh là loại hóa đơn thường được lập cùng biên bản điều chỉnh hóa đơn khi xảy ra những sai sót về số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất thuế GTGT…

Một số lưu ý trước khi lập hóa đơn điều chỉnh

- Theo như điều 20 Thông tư 39/2014/TT- BTC thì hóa đơn điều chỉnh cần phải thể hiện rõ “Điều chỉnh (tăng/giảm) số lượng hàng hóa, giá thành, thuế suất, thuế GTGT, tiền thuế GTGT cho hóa đơn, ký hiệu…”

- Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)

- Đối với các trường hợp hóa đơn có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng MST người mua thì chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn mà không cần phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Trên đây là một số lưu ý trước khi lập hóa đơn điều chỉnh. Tiếp theo, hãy cùng EasyInvoice tham khảo một số mẫu lập hóa đơn điều chỉnh phổ biến dưới đây.

1. Lập hóa đơn điều chỉnh Mã số thuế

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: .. / ..

Số: ……..

Liên 1: Lưu

Ngày .. tháng .. năm 20..

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY …………………………….

Mã số thuế: …………………….

Địa chỉ: …………………………

Điện thoại: ……………….. Số tài khoản: ……………….

Họ tên người mua hàng: ………………………………….

Tên đơn vị: ……………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………. (ghi mã số thuế đúng)

Địa chỉ: …………………………………

Hình thức thanh toán:… Chuyển khoản…. Số tài khoản: ………………………...

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

    01

Điều chỉnh Mã số thuế công ty mua hàng từ ………… thành ………….. của hóa đơn số ……….. ký hiệu: ……., ngày: ../../20.. do ghi sai.

/

          /

          /

            /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                          /

Thuế suất GTGT: / %   , Tiền thuế:                        /

Tổng cộng tiền thanh toán:                                     /

Số tiền thành chữ:                                                   /

* Lưu ý về hóa đơn điều chỉnh mã số thuế: Những hóa đơn điều chỉnh không ảnh hưởng đến số tiền, tiền thuế thì không cần phải kê khai trên Tờ khai 01/GTGT mà chỉ cần lưu cùng với Hóa đơn sai và biên bản điều chỉnh hóa đơn để sau này có thể giải trình.

2. Lập hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm giá trị doanh thu hàng hóa

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: ../ ..

Số: …….

Liên 1: Lưu

Ngày .. tháng .. năm 20..

Đơn vị bán hàng: Công ty……………………………

Mã số thuế: ……………......

Địa chỉ: ………………………………….

Điện thoại: …………………….. Số tài khoản: ……………….

Họ tên người mua hàng: …………………………….

Tên đơn vị: ……………………..

Mã số thuế: ……………………..

Địa chỉ: ………………………………….

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Số tài khoản: ………………………….

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

01

Điều chỉnh tăng/giảm đơn giá, thành tiền và tiền thuế của máy…….. của HĐ số ……….., ký hiệu: ../…, ngày ../../20..

…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng: ……………………………

Thuế suất GTGT: 10%

Tiền thuế GTGT: …………………….

Tổng tiền thanh toán: ……………………………

Số tiền viết bằng chữ: …………………………….

        

       Người mua hàng

      (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

        Người mua hàng

       (Ký, ghi rõ họ tên)

 

          Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi đã lập hóa đơn điều chỉnh tăng hoặc hóa đơn điều chỉnh giảm doanh thu, thuế thì cần kê khai thuế theo “Công văn số 3430/TCT-KK ngày 21 tháng 8 năm 2014 của Tổng cục thuế, cụ thể:

- Đối với bên bán hàng thì thực hiện kê khai hóa đơn điều chỉnh giảm vào Bảng kê mẫu 01-1/GTGT và ghi giá trị âm.

- Đối với bên mua hàng thì thực hiện kê khai mẫu 01-2/GTGT và ghi giá trị âm”

*Lưu ý: Các bạn làm kế toán kê khai vào kỳ lập hóa đơn điều chỉnh nhé, ví dụ hóa đơn tháng 5 sẽ kê khai vào quý 2 trong năm đó nhé.

3. Lập hóa đơn điều chỉnh sai số tiền bằng chữ

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: .. / ..

Số: ……..

Liên 1: Lưu

Ngày .. tháng .. năm 20..

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY …………………………….

Mã số thuế: …………………….

Địa chỉ: …………………………

Điện thoại: ……………….. Số tài khoản: ……………….

Họ tên người mua hàng: ………………………………….

Tên đơn vị: ……………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………. (ghi mã số thuế đúng)

Địa chỉ: …………………………………

Hình thức thanh toán:… Chuyển khoản…. Số tài khoản: ………………………...

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6

01

Điều chỉnh dòng số tiền viết bằng chữ trên hóa đơn số ....... , ký hiệu: ../..., ngày ../../20.. từ .............. thành ......................

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:                          /

Thuế suất GTGT: / %   , Tiền thuế:                        /

Tổng cộng tiền thanh toán:                                     /

Số tiền thành chữ: ….................................................

 

Trên đây là một số mẫu hóa đơn điều chỉnh phổ biến mà người làm kế toán nên biết, giúp thực hiện đúng và đủ theo quy định của cơ quan thuế về hóa đơn điều chỉnh nhằm tránh những sai sót liên quan đến pháp lý không đáng có.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn