MẪU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ĐẸP, HỢP PHÁP CHO DOANH NGHIỆP

17-07-2019

Mẫu hóa đơn điện tử cần thực hiện đầy đủ những nội dung, ký hiệu theo đúng quy định của cơ quan thuế nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ. Vậy, mẫu hóa đơn điện tử để làm gì, thế nào là mẫu hóa đơn điện tử hợp pháp? Hãy cùng chúng tôi tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Mẫu hóa đơn để làm gì?

Mẫu hóa đơn điện tử chính là điều kiện cần có để doanh nghiệp thực tiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Bởi khi đăng ký sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi đến cơ quan thuế. Cụ thể, hồ sơ bao gồm:

- Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

- Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu (Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC)

- Mẫu hóa đơn điện tử (đây là mẫu được đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử tạo lập theo yêu cầu của doanh nghiệp)

Mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ gồm những nội dung gì?

Căn cứ Điều 6 Nghị định 119/NĐ-CP, mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ phải đảm bảo đầy đủ những nội dung sau:

- Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, số hóa đơn;

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

- Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu người mua có mã số thuế);

-  Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng;

- Tổng số tiền thanh toán;

- Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán;

- Chữ ký số, chữ ký điện tử của người mua (nếu có);

- Thời điểm lập hóa đơn điện tử;

- Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

- Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

Ngoài ra, doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý, những nội dung trên mẫu hóa đơn điện tử được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, đúng chính tả. Nếu hóa đơn ở dạng song ngữ, ngôn ngữ thứ 2 cần đặt trong ngoặc đơn hoặc đặt dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ hơn tiếng Việt.

Những mẫu hóa đơn điện tử có sẵn trên phần mềm hóa điện tử EasyInvoice

Hóa đơn điện tử EasyInvoice là phần mềm được đầu tư nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, vì vậy EasyInvoice sở hữu những tính năng vượt trội đáp ứng được toàn bộ yêu cầu của người dùng. Đồng thời, trên hệ thống phần mềm luôn có sẵn kho mẫu hóa đơn cho doanh nghiệp lựa chọn hoặc yêu cầu thiết kế theo mẫu riêng của doanh nghiệp.

Dưới đây là một số mẫu hóa đơn điện tử có sẵn tại trên phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice:

- Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng

 

- Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng song ngữ

 

- Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng

 

- Mẫu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng song ngữ

 

- Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng nhiều thuế suất

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/