LỖI NHỎ - NHƯNG KẾ TOÁN DỄ BỊ MẤT VIỆC!

20-06-2018

Khi làm kế toán việc bạn mắc phải những sai lầm là không thể tránh khỏi. Những lỗi này có thể nhỏ hoặc lớn nhưng đều ảnh hưởng đến doanh nghiệp và cả cá nhân người kế toán. Tài bài viết này, hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ giúp các bạn kế tìm hiểu rõ những lỗi vi phạm thường gặp, thậm chí khiến kế toán mất việc.

 

Những lỗi vi phạm kế toán cần biết nhằm tránh gặp những rắc rối

 

Thứ nhất, lỗi về đăng ký thuế

Không thực hiện làm mẫu thay đổi kế toán trưởng với ngành thuế khi thay đổi kế toán trưởng, địa chỉ buôn bán, tài khoản, fax, email….

Thứ hai, lỗi về hồ sơ báo cáo quyết toán thuế

- Thực hiện thiếu bảng kê tài liệu quyết toán thuế. Khi đó, kế toán cần liệt kê danh sách tài liệu đính kèm theo nhằm tránh bị thất lạc

- Doanh nghiệp được thụ hưởng chế độ miễn giảm do ưu đãi đầu tư nhưng quên hoặc không biết cách hạch toán và báo cáo quyết toán với ngành thuế; hoặc chờ ngành thuế đến điều tra để xác định số thuế được miễn giảm.

- Kế toán không thiết lập đầy đủ tài liệu về tài sản cố định hoặc mua sắm tài sản cố định không có hoá đơn hợp lệ.

- Thực hiện thiếu bảng ghi tên tiền lương; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thiếu hợp đồng lao động; bảng lương không có người ký nhận.

Thứ ba, lỗi về nộp thuế

- Khi đi nộp phạt kế toán ghi nhầm tên cá nhân người đi nộp (Phải ghi tên pháp nhân doanh nghiệp).

- Không chủ động nộp thuế đúng thời hạn, dẫn đến bị ngành thuế nhắc nộp và bị phạt do nộp muộn.

- Không ghi rõ tài khoản của ngành thuế, không ghi đúng các mã hiệu mục lục ngân sách nhà nước như cấp, chương, loại, khoản, muc, tiểu mục

- Không lập tờ khai nộp cho ngành thuế Khi nảy sinh khoản phải nộp (không thuộc các loại thuế thông thường)

Thứ tư, lỗi về hoàn thuế GTGT

- Không thuyết minh rõ ràng về sự sai biệt giữa hóa đơn và tờ khai hải quan, giữa hóa đơn và chứng từ thanh toán.

- Thiếu chứng từ thanh toán hợp pháp đối với hàng xuất khẩu.

- Tờ khai Hải quan không có sự xác nhận của Hải quan tại ô 47

- Văn thư đề nghị hoàn thuế (mẫu 10/GTGT) không xác định mình thuộc đối tượng cụ thể nào được hoàn thuế.

- Bảng kê khai tổng hợp số thuế nảy sinh đề nghị hoàn lại không khớp với số thuế giá trị gia tăng đã kê khai ở hàng tháng Văn thư đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng do Phó giám đốc hoặc người được uỷ quyền ký tên không được xem là hợp lệ.

- Số hiệu tài khoản và tên ngân hàng đã ghi danh thuế không đúng với tài khoản dùng để đề nghị chuyển số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn.

Thứ năm, lỗi về hạch toán kế toán

- Doanh nghiệp đã không hạch toán phụ trách giảm số dư nợ, không hạch toán đồng thời vào tài khoản phải thu phải trả ngay sau khi lập đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng mà vẫn để số thuế này được tiếp tục khấu trừ cho kỳ sau.

- Ngay sau khi nhận được quyết định xử lý, phạt… của ngành thuế, doanh nghiệp không thực hiện hạch toán ngay vào sổ sách kế toán hiện hành, phụ trách số dư các tài khoản thanh toán với ngân sách khác biệt với số liệu của ngành thuế.

- Sổ sách kế toán áp dụng máy vi tính : Định kỳ hàng tháng không in ra toàn bộ sổ sách nảy sinh hoặc sổ đã in ra không được đánh số trang, không có giám đốc và kế toán trưởng ký; không tự đóng dấu giáp lai.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/