KẾ TOÁN – XỬ LÝ THẾ NÀO KHI KIỂM KÊ PHÁT HIỆN THỪA, THIẾU HÀNG HÓA

03-08-2018

Kiểm kê hàng hóa, công cụ dụng cụ (CCDC), nguyên vật liệu(NVL) là hoạt động định kỳ của mỗi kế toán. Nếu số liệu thực tế trùng với số lượng đã thống kê trong sổ sách thì không cần xử lý, nhưng nếu số thực tế không trùng với số liệu đã thống kê trong sổ sách thì kế toán cần xử lý như thế nào thì cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Việc sai lệch số lượng kiểm kê hàng hóa, CCDC, NVL sẽ ảnh hưởng đến một số khoản mục trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi phát hiện sai lệch kế toán cần xử lý triệt kể nhằm tránh những ảnh hưởng xấu đến công tác báo cáo tài chính.

 

Kế toán cần nắm được cách hạch toán khi kiểm kê phát hiện thừa, thiếu hàng hóa, CCDC, NVL

 

Xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa

Khi phát hiện thừa hàng hóa, CCDC, NVL nhưng chưa biết nguyên nhân, kế toán sẽ ghi nhận tài sản theo giá trị hợp lý, đồng thời ghi nhận bút đoán:

- Nợ TK 111, 152, 153, 156, 211

+ Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Trường hợp, phát hiện kiểm kê thừa mà biết rõ nguyên nhân, có biên bản ghi nhận có thẩm quyền, kế toán ghi nhận bút toán như sau:

- Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

+ Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Có TK 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

+ Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

+ Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

+ Có TK 711 – Thu nhập khác

Xử lý khi kiểm kê phát hiện thiếu

Khi kiểm hàng hóa, CCDC, NVL nhưng số liệu thiếu so với số liệu trong sổ sách mà chưa rõ nguyên nhân, kế toán ghi nhận bút toán:

- Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

+ Có TK 111, 152, 153, 155, 156

Khi có biên bản xử lý có thẩm quyền đối với tài sản thiếu, ghi nhận bút toán:

- Nợ TK 111 – Tiền mặt

- Nợ TK 1388 – Phải thu khác

- Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

- Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

- Nợ TK 811 – Chi phí khác

+ Có TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý

Khi kiểm kê phát hiện thiếu nhưng biết rõ nguyên nhân, có người chịu trách nhiệm bồi thường thì ghi nhận bút toán như sau:

- Nợ TK 138 – Phải thu khác

- Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

- Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

+ Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

+ Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung

+ Có TK 152, 153, 155, 156

+  Có TK 111, 112

Trên là cách xử lý khi kiểm kê phát hiện số lượng hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu của doanh nghiệp thừa hoặc thiếu so với số liệu trong sổ sách nhằm giúp kế toán ghi nhận bút toán chính xác tránh những sai phạm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính doanh nghiệp.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/