KẾ TOÁN BẮT BUỘC PHẢI BIẾT: 21 LỖI VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

18-07-2018

Dưới đây sẽ là 21 lỗi về báo cáo tài chính bắt buộc các bạn làm kế toán phải biết nhằm tránh những vi phạm không đáng có. Những lỗi vi phạm về báo cáo tài chính này khiến kế toán có thể bị phạt lên đến 50 triệu đồng.

 

Kế toán cần lưu ý 21 lỗi về báo cáo tài chính

 

Lỗi phạt từ 5 – 10 triệu

- Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định

- Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

- Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

- Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

Lỗi phạt từ 10 – 20 triệu

- Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định

- Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

- Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định

- Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính

- Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định

- Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính

- Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

 

Thực hiện báo cáo tài chính kế toán dễ mắc phải lỗi không đáng có

 

Có thể bạn quan tâm

07 công việc – Kế toán, nhân sự phải làm trong tháng 7/2018

11 lỗi về “chữ ký” và mức phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Kế toán cần biết – Những thay đổi quan trọng về hóa đơn, chứng từ năm 2018

Lỗi phạt từ 20 – 30 triệu

- Không lập báo cáo tài chính theo quy định

- Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán

- Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán

- Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật

- Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán

Lỗi phạt từ 40 – 50 triệu

- Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

- Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

- Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Không công khai báo cáo tài chính theo quy định

Trên là 21 lỗi kế toán có thể bị mắc phải và bị phạt với số tiền lên đến 50 triệu. Theo đó, kế toán cần có những giải pháp nhất định như:

- Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đối với lỗi vi phạm số 12; 13 và 14

- Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man đối với lỗi vi phạm số 17; 18 và 19

- Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với lỗi vi phạm số 8 và 10.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/