KÊ KHAI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ NGÀY LẬP KHÁC NGÀY KÝ CẬP NHẬT T7/2019

31-07-2019

Có rất nhiều kế toán còn lúng túng và đặt hỏi cho EasyInvoice về việc kê khai hóa đơn điện tử ngày lập hóa đơn khác ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện như thế nào. Chính vì vậy, bài viết này EasyInvoice sẽ làm rõ vấn đề này.

Hóa đơn điện tử ngày lập và ngày ký khác nhau có đủ điều kiện để kê khai Thuế không?

Câu trả lời là không. Bởi căn cứ theo Công văn 5373/CT-TTHT trả lời doanh nghiệp về vấn đề này của Cục thuế Bắc Giang quy định: “Trường hợp ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện sau ngày lập hóa đơn điện tử, thì hóa đơn đó được xác định là không hợp lệ, không đủ điều kiện để kê khai thuế"

 

Công văn 5373/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Giang về HĐĐTcó ngày lập và ngày ký khác nhau

 

Mặt khác, có một số trường hợp hóa đơn điện tử không có ngày ký mà chỉ có ngày lập hoặc phát sinh ngày ký khác với ngày lập, thì lúc này doanh nghiệp phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo đúng quy định của ngành thuế.

Công văn 2199/CT-TTHT trả lời doanh nghiệp kê khai thuế theo ngày lập hay ngày ký hóa đơn điện tử

 

Cục thuế Đà Nẵng trả lời doanh nghiệp" “Trường hợp ngày ký thực hiện sau ngày lập thì doanh nghiệp căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai - nộp thuế và hạch toán". Theo đó, việc xác định nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp dựa trên quy định của mỗi Cục thuế, do vậy doanh nghiệp tham khảo hoặc gửi công văn trực tiếp đến cơ quan Thuế đang quản lý để biết được những thông tin chính xác.

Kê khai thuế hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký như thế nào?

Khi sử dụng hóa đơn điện tử có ngày lập hóa đơn khác với ngày ký hóa đơn, kế toán cần thực hiện chuẩn theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 16 của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.

Cụ thể tại Điểm a khoản 2 Điều 16 có quy định về cách lập "Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn mà kế toán cần tuân thủ như sau:

- Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền...

- Đối với trường hợp kê khai hóa đơn điện tử mà ngày ký hóa đơn điện tử thực hiện sau ngày ngày lập hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải căn cứ vào ngày lập hóa đơn điện tử để xác định nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và hạch toán theo quy định.

- Những trường hợp khác như về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trong việc điều chuyển hàng hóa giữa các kho trong doanh nghiệp để làm chứng từ giao và nhận hàng hóa cũng như chứng từ trong quá trình vận chuyển không thuộc trường hợp hóa đơn điện tử theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Đồng thời, khi lập hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần tuân thủ các Điều 4, Điều 6,7,8 của Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ nhằm thực hiện đúng nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử; đáp ứng hóa đơn điện tử hợp pháp…

Mẫu hóa đơn điện tử hợp lệ trên phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice

 

Dùng hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử kê khai thuế được không?

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử là bản hóa đơn được chuyển đổi từ file gốc, phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc, có chữ ký và họ tên người chuyển đổi. Bên cạnh đó, khi thực hiện cung cấp hóa đơn chuyển đổi cho bên mua cần có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của doanh nghiệp.

Ngoài việc dùng để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa trong quá trình lưu thông, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định thì hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử còn dùng để kê khai thuế. Căn cứ theo Theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư 32/2011/TT-BTC, người mua, người bán được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, nếu đáp ứng đủ các điều kiện:

- Phản ánh toàn vẹn nội dung của hóa đơn điện tử gốc

- Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

- Có chữ ký và họ tên của người thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Ký hiệu riêng trên hóa đơn chuyển đổi bao gồm các thông tin: dòng chữ phân biệt giữa hóa đơn chuyển đổi và hóa đơn điện tử gốc - hóa đơn nguồn (ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”); họ và tên, chữ ký của người được thực hiện chuyển đổi, thời gian thực hiện chuyển đổi.

Theo đó, hóa đơn điện tử hợp pháp hay hóa đơn giấy được chuyển đổi hóa đơn điện tử doanh nghiệp đều có thể sử dụng để hạch toán, kê khai thuế

Kê khai hóa đơn điện tử doanh nghiệp được khấu trừ thuế trong trường hợp nào?

Trong nhiều trường hợp, khi doanh nghiệp thực hiện kê khai hóa đơn điện tử được khấu trừ thuế khi đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC như sau:

- Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, những chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thường là thanh toán qua ngân hàng, thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, bù trừ công nợ như vay mượn tiền, ủy quyền qua bên thứ ba… thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/