[INFOGRAPHIC] TIỀN LƯƠNG SẼ THAY ĐỔI THẾ NÀO THEO NGHỊ QUYẾT 27-NQ/TW

29-05-2018

Dưới đây là những thay đổi về tiền lương trong Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã được ban hành ngày 21/5/2018 và được công bố toàn văn ngày 22/5.

 

Theo Pháp luật TP.HCM

 

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/