TỔNG CỤC THUẾ - HƯỚNG DẪN CÁCH XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

07-08-2019

Như đã đề cập ở các bài viết trước về sự "hoang mang" trong cách xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp, đến nay Tổng cục thuế đã có câu trả lời chính thức về vấn đề này. Hãy cùng EasyInvoice tìm hiểu chi tiết ở bài viết sau.

 

Trả lời của Tổng cục thuế về cách xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử

“Lúng túng” xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử

Theo quy định, thời điểm lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Nhận được phản ánh của Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu răng trong quá trình thực hiện tư vấn thuế cho doanh nghiệp, một số đơn vị nhận được các HĐĐT mua vào, tại chỉ tiêu được ký bởi Công ty có dấu tích nhưng không có chỉ tiêu ngày ký, các tiêu thức bắt buộc khác vẫn đủ theo quy định.

Công ty TNHH Đại lý thuế Vũng Tàu hỏi: “Đối với các trường hợp này, đơn vị nhận được các HĐĐT mua vào có được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng và được tính vào chi phí được trừ khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm hay không”.

Tổng cục thuế trả lời về cách xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử

Căn cứ Điều 7, Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định hóa đơn điện tử và lập hóa đơn; Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập hóa đơn; Điều 6, Điều 8 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung của hóa đơn điện tử và lập hóa đơn điện tử; Điều 6, Điều 7 và Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, về nguyên tắc, trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

Theo đó, đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền; đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Khi lập HĐĐT phải có đầy đủ các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng HĐĐT thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Doanh nghiệp cần có những văn bản chính thức hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Dự thảo hướng dẫn thực hiện nghị định 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn về cách xác định thời điểm lập HĐĐT

Mặc dù chưa có Thông tư chính thức hướng dẫn thực hiện Nghị định 119, nhưng trên tinh thần Dự thảo thông tư hướng dẫn Bộ tài chính trình Chính phủ trước đó, có quy định chi tiết và cụ thể về cách xác xác định thời điểm như sau:

- Đối với HĐĐT không có mã của cơ quan thuế, thời điểm lập hóa đơn được xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn. Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện lập HĐĐT có đầy đủ nội dung của hóa đơn điện tử quy định tại Điều 6 Thông tư này sau đó thực hiện ký số, ký điện tử trên hóa đơn và gửi đến người mua (đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế), gửi đến cơ quan thuế để được cấp mã (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) sau đó gửi cho người mua hóa đơn điện tử đã được cơ quan thuế cấp mã.

- Đối với bán hàng hóa, thời điểm lập HĐĐT là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Đối với cung cấp dịch vụ, thời điểm lập HĐĐT là thời điểm người cung cấp dịch vụ hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc là thời điểm người cung cấp dịch vụ lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập HĐĐT cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.

- Thời điểm lập HĐĐT đối với hoạt động cung cấp điện sinh hoạt, nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, dịch vụ truyền hình thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp kể từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình. Kỳ quy ước để làm căn cứ tính lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp căn cứ thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình với người mua.

- Thời điểm lập HĐĐT đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

- Đối với tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng (chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng) có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm lập HĐĐT là ngày thu tiền.

-  Thời điểm lập HĐĐT đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

- Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý và quy định tại Thông tư này, Cục trưởng Cục thuế hướng dẫn cụ thể thời điểm lập hóa đơn đối với trường hợp cung cấp hàng hóa, dịch vụ mang tính đặc thù mà có sự chênh lệch thời điểm người bán ký số, ký điện tử với thời điểm cung cấp dịch vụ, chuyển giao hàng hóa.

Là dự thảo nên những thông tin trên doanh nghiệp có thể tham khảo. Về cách xác định thời điểm lập hóa đơn đã được Tổng cục thuế trả lời chi tiết ở trên. Tuy nhiên, để thực đúng, chuẩn theo quy định thì doanh nghiệp cần có những công văn gửi trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý.

(Bài viết có tham khảo thông tin từ trang báo điện tử baochinhphu,vn và Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP)

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/