HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ LÀ GÌ - VIỄN CẢNH HDDT CHO DOANH NGHIỆP?

02-03-2018

Khi doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử (hddt) sẽ đem lại lợi ích cho ba đối tượng: người bán, người mua và cơ quan thuế. Cụ thể người bán sẽ tiết kiệm chi phí, người mua tiết kiệm thời gian, cơ quan thuế sẽ xây dựng được hệ thống hóa đơn tập trung để có thể khai thác thông tin trong nghiệp vụ hiện tại. Vậy bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về hóa đơn điện tử.

 

Các phần trong bài viết

1. Hóa đơn điện tử là gì?

2. Thông tư về hóa đơn điện tử

3.Hiện trạng triển khai hóa đơn điện tử của Việt nam

4. Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp  

5. Ưu thế của hóa đơn điện tử

6. Điều kiện doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử

7. Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín

8. Báo giá hóa đơn điện tử

 

Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử (hddt) là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ gồm 2 loại: hóa đơn điện tử của doanh nghiệphóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã xác thực và số xác thực qua hệ thống xác thực hóa đơn của cơ quan thuế hoặc của tổ chức T-Van.  

Số hóa đơn xác thực: là dãy số có cấu trúc theo quy định của Tổng cục Thuế và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế. Mã xác thực: là chuỗi ký tự được mã hóa và được cấp bởi hệ thống cấp mã xác thực hóa đơn của Tổng cục Thuế.

 

Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức kinh doanh đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các Bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Hóa đơn điện tử của doanh nghiệp bảo đảm nguyên tắc: xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất (hiện tại doanh nghiệp ưu tiên sử dụng loại này)

 

phan-mem-hoa-don-dien-tu-easyinvoice

Hóa đơn điện tử doanh nghiệp đang được ưu tiên sử dụng

           

Thông tư về hóa đơn điện tử

Trong thời gian qua, nhằm đưa hóa đơn điện tử vào thực tiễn dễ dàng và hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện theo đúng kế hoạch và lộ trình. Bộ Tài chính đã ban hành 03 Thông tư hướng dẫn gồm:

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 quy định chung về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (Thông tư số 39/2014/TT-BTC thay thế các Thông tư: Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010; Thông tư số 13/2011/TT-BTC ngày 8/2/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 153/2010/TT-BTC; Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013)

- Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành, và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

- Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 1/12/2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ôtô.

 

Hiện trạng triển khai hóa đơn điện tử của doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam

Số lượng tổ chức, cá nhân sử dụng các loại hóa đơn qua các năm được chúng tôi tổng hợp và phân tích như sau:

 

Đối với doanh nghiệp

Bảng 1. Số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử từ năm 2011 - 2016

Năm

Số lượng doanh nghiệp

Mua hóa đơn của cơ quan thuế

Tỷ lệ (%)

Đặt in hóa đơn

Tỷ lệ (%)

Tự in hóa đơn

Tỷ lệ (%)

Sử dụng HĐĐT

Tỷ lệ (%)

TỔNG

2011

158.358

36,588

260.226

60,124

14.199

3,281

30

0,007

432,813

2012

61.100

13,714

372.340

83,575

12.037

2,702

36

0,008

49,918

2013

15.974

3,663

408.768

93,737

11.320

2,592

35

0,008

425,909

2014

28.336

5,886

441.985

91,804

10.996

2,284

125

0,026

481,442

2015

30.677

6,159

457.442

91,841

9.633

1,934

331

0,066

498,083

2016

38.641

7,002

503.024

91,157

9.502

1,722

656

0,119

551,823

 

 

Bảng 2. Số lượng hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử của doanh nghiệp được phát hành từ năm 2011 - 2016

 

Năm

Số lượng hóa đơn sử dụng

Số lượng HĐ mua của CQT

Tỷ lệ (%)

Số lượng HĐ đặt in

Tỷ lệ (%)

Số lượng hóa đơn tự in

Tỷ lệ (%)

Số lượng hóa đơn điện tử

Tỷ lệ (%)

TỔNG

2011

29.047.066

0.467

587.471.637

9.441

5.605.917.031

90.092

9.014

0.0001

 

2012

27.301.663

0.513

901.040.173

16.939

4.390.827.853

82.546

158.141

0.003

 

2013

28.467.323

0.939

759.888.169

25.075

2.241.682.457

73.972

420.775

0.014

 

2014

25.508.011

1.465

962.840.411

55.305

648.230.140

37.234

104.382.615

5.996

 

2015

22.811.566

0.966

1.049.986.826

44.447

1.086.457.645

45.991

203.055.537

8.596

 

2016

16.938.360

0.500

974.278.049

28.777

2.116.453.583

62.513

277.977.559

8.211

 

 

 

Đối với hộ kinh doanh

Bảng 3. Bảng số lượng hóa đơn được hộ kinh doanh mua và phát hành từ năm 2011 - 2016

Năm

Số lượng hộ kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế

Số lượng hóa đơn mua

2011

80.432

14.952.429

2012

157.559

28.896.833

2013

311.460

56.871.498

2014

619.248

113.058.159

2015

1.238.496

226.116.318

2016

135.417

26.496.240

 
 

Số liệu trên cho thấy: Số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in mang tính ổn định qua các năm, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử tăng dần qua các năm, cụ thể: năm 2011 mới chỉ có 30 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì đến năm 2015 con số này đã là 331 và năm 2016 là 656 doanh nghiệp.

Theo đó số lượng hóa đơn điện tử doanh nghiệp sử dụng cũng tăng qua các năm, nếu năm 2011 số lượng hóa đơn điện tử sử dụng mới chỉ là 9.014 hóa đơn thì năm 2016 đã tăng lên hơn 277 triệu hóa đơn.

 

Lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử

Hiện tại, lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử được xác định theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP,  lộ trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử bao gồm 3 giai đoạn. Tuy nhiên, gần đây Bộ tài chính ban hành Dự thảo về sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP thì thay việc khuyến khính sử dụng hóa đơn điện tử như trước mà Bộ Tài chính sẽ bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện từ năm 2018.

 

Theo đó, Dự thảo này có quy định cụ thể từng nhóm đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/7/2018 và có những quy định cụ thể về các nhóm đối tượng đặc biệt như doanh nghiệp đặt in hóa đơn trước ngày 01/01/2018, những người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ mà chưa có chữ ký số, những người có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ nếu đã có chữ ký số... 

 

Hơn nữa, theo Dự thảo này Bộ Tài chính có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn in từ hệ thống máy tính chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp/hóa đơn điện tử có mã xác thực bắt đầu từ ngày 1/7/2018.

Hiện tại, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ, dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2018.

 

lo-trinh-chuyen-doi-hoa-don-dien-tu

Theo Dự thảo của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng 7/2018

 

Ưu thế của hóa đơn điện tử

- Giảm thời gian làm thủ tục hành chính thuế: giúp doanh nghiệp giảm thời gian đăng ký sử dụng hóa đơn, không phải làm thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn rút ngắn thời gian thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, sử dụng ngay hóa đơn khi đăng ký, không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

 

- Giảm chi phí cho doanh nghiệp: Giúp doanh nghiệp giảm chi phí giấy, mực in, vận chuyển và đặc biệt chi phí lưu trữ hóa đơn. Khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực, doanh nghiệp không phải lập báo cáo sử dụng hóa đơn, dữ liệu từ hóa đơn điện tử được kết nối tự động với phần mềm khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) nên doanh nghiệp không mất thời gian lập Tờ khai thuế GTGT. Do đó giảm được thời gian tuân thủ pháp luật thuế.

 

- Khắc phục tình trạng làm giả hóa đơn: Hóa đơn điện tử và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có tính bảo mật cao vì sử dụng chữ ký số của người bán nên khả năng làm giả hóa đơn là khó, vì vậy việc sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy (hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in) sẽ khắc phục được tình trạng làm giả hóa đơn.

 

Điều kiện doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử

 

- Về đối tượng áp dụng:

+ Những doanh nghiệp đã áp dụng Hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC sẽ tiếp tục áp dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

 

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế, hoặc là tổ chức kinh tế có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng có: chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật; phần mềm bán hàng hoá, dịch vụ kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời điểm lập hoá đơn thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có mã số thuế đang sử dụng hóa đơn giấy in từ hệ thống máy tính trước ngày 01/01/2018 nếu có đủ điều kiện nêu trên thì sử dụng hóa đơn điện tử của doanh nghiệp từ ngày 01/01/2018 trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh mới thành lập nếu đủ điều kiện áp dụng HĐĐT của doanh nghiệp, không lựa chọn mua HĐ đặt in của cơ quan thuế, không lựa chọn sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp.

 

điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp cần đảm bảo điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử

 

Có thể bạn quan tâm

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp giảm 50%

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp

Khoảng 3.000 doanh nghiệp đã triển khai hóa đơn điện tử

 

- Về điều kiện sử dụng HĐĐT của doanh nghiệp:

+ Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế (ví dụ như kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử...) hoặc doanh nghiệp có sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng (chuyển khoản qua Internet Banking để nộp thuế, hay những giao dịch khác)

 

+ Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật, chữ ký số để ký hóa đơn có thể dùng chữ ký số của doanh nghiệp vẫn sử dụng để ký các giao dịch với cơ quan thuế...

 

+ Có hệ thống hạ tầng: địa điểm, các đường truyền tải thông tin (Internet), mạng thông tin, thiết bị truyền tin (máy tính, thiết bị điện tử khác đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử (Server lưu tữ dữ liệu...)


+ Có đội ngũ người sử dụng, điều hành phần mềm Hóa đơn điện tử đủ trình độ để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định

+ Lựa chọn phần mềm hóa đơn của nhà cung cấp uy tín phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế.
 

Đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín

 

cung-cap-dich-vu-hoa-don-dien-tu

Hóa đơn điện tử EasyInvoice là sự lựa chọn tối ưu, uy tín cho các doanh nghiệp

 

Trên thị trường hóa đơn điện tử hiện nay, có rất nhiều đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín. Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice của Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams là phần mềm được Cục thuế Hà Nội, Cục thuế Bắc Ninh đánh giá cao về tính ưu việt và ổn định. Cùng với đó, là sự đánh giá tích cực về phía các doanh nghiệp là khách hàng về chất lượng phần mềm, hỗ trợ dịch vụ của đơn vị.

 

Phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice có hệ thống phần mềm hoạt động trên nền tảng online, sử dụng phiên bản website tiện lợi, thân thiện cho người dùng; Giao diện trực quan, dễ dàng sử dụng, quản lý theo danh mục; Hệ thống hỗ trợ lưu trữ online và offline. Đặc biệt, EasyInvoice luôn có 1 server chính để lưu trữ dữ liệu và 1 server để backup dữ liệu nhằm tránh rủi ro và đảm bảo hệ thống luôn được ổn định; Có sẵn kho mẫu hóa đơn đa dạng, do đó khách hàng có thể chủ động lựa chọn mẫu hóa đơn hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế mẫu hóa đơn theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp...

 

Bên cạnh đó, phần mềm hóa đơn điện tử EasyInvoice sở hữu nhiều tiện ích khác biệt, khả năng kết nối mở rộng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong nghiệp vụ phát hành hóa đơn hàng loạt, số lượng lớn hóa đơn; những báo cáo, thống kê của hóa đơn; tích hợp đầy đủ các tính năng cho quy trình tạo lập và xác thực hóa đơn theo yêu cầu của Tổng cục Thuế; tính hợp dữ liệu cao với phần mềm có sẵn của doanh nghiệp như: ERP, SAP, CRM, phần mềm kế toán; cập nhật, nâng cấp và update phiên bản phần mềm theo nhu cầu của doanh nghiệp, xu hướng và các thay đổi, quy định của cơ quan Thuế...

 

Báo giá hóa đơn điện tử

Với mục đích vừa mang đến một phần mềm hóa đơn điện tử chất lượng vừa hướng đến lợi ích về chi phí cho mọi đối tượng khách hàng. EasyInvoice luôn có những báo giá tổng quan, cụ thể và phù hợp nhất đến từng đối tượng khách hàng.

 

Nắm bắt được đặc thù của từng doanh nghiệp về quy mô, ngân sách, nhu cầu phát hành hóa đơn hằng năm khác nhau, chẳng hạn như:

-  Đối tượng doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu sử dụng ít hóa đơn hằng năm mong muốn lựa chọn một gói cước hóa đơn nhỏ phù hợp.

- Đối tượng doanh nghiệp phát hành số lượng hóa đơn trung bình cũng mong muốn có những gói báo giá phù hợp tránh tình trạng tốn kém, dư thừa tài nguyên phần mềm.

- Đối tượng doanh nghiệp có nhu cầu phát hành số lượng hóa đơn lớn, hàng loạt mong muốn có gói cước đảm bảo, đáp ứng chính xác nhu cầu của doanh nghiệp (khi phát hành hóa đơn điện tử càng nhiều doanh nghiệp sẽ có những ưu đãi và chính sách càng lớn)

 

Chính vì vậy, khi sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử mọi đối tượng khách hàng có quy mô, ngân sách, nhu cầu phát hành số lượng nhiều hay ít đều sẽ được chúng tôi có những báo giá để lựa chọn những gói hóa đơn có chi phí phù hợp nhất nhằm đem đến cho khách hàng những lợi ích tối đa về chi phí sử dụng hóa đơn điện tử

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/