File tải HTKK phiên bản 3.8.6

Để đáp ứng những yêu cầu nghiệp vụ phát sinh, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế lên phiên bản 3.8.6:

Theo đó, các ứng dụng được Tổng cục Thuế nâng cấp:

- Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.8.6)

Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để có thể tải tài liệu hoàn toàn miễn phí!