File excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/7/2018

Căn cứ theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ ngày 01/7/2018, mức lương cở sở được điều chỉnh tăng thêm 90.000 đồng/tháng nên số tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động (NLĐ) cũng có một số thay đổi cho phù hợp.

Theo đó, cách tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/7/2018 dành cho người lao động cũng có chút thay đổi. Vì vậy, hóa đơn điện tử EasyInvoice cập nhật File excel tính đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 01/7/2018 cho các bạn kế toán được nắm rõ.

Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để có thể tải tài liệu hoàn toàn miễn phí!