File bí quyết phòng ngừa và hạn chế những sai sót khi thực hiện quyết toán thuế

File gồm những nội dung chính cụ thể như:

+ Những nội dung cần chuẩn bị và các quy định mới về thuế cần lưu tâm

+ Các quy định mới về chứng từ hoá đơn và tình huống xử lý, vận dụng trong quyết toán

+ Thảo luận tình huống: Các vấn đề DN thường mắc lỗi – Cách xử lý vướng mắc của DN

Phần 1 : Quyết toán thuế        

Phần 2 – Quyết toán thuế TNCN:Những điểm cần lưu ý , Thuế TNCN – TT 92/2015 – 6 ND MỚI

Phần 3 – Chứng từ - hoá đơn

Bạn vui lòng điền các thông tin dưới đây để có thể tải tài liệu hoàn toàn miễn phí!