DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO THÁNG HAY QUÝ?

01-06-2018

Có rất nhiều kế toán băn khoăn rằng doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tháng hay theo quý. Chính vì vậy, bài viết này của hóa đơn điện tử EasyInvoice sẽ giải thích cho các doanh nghiệp mới thành lập được rõ.

 

Doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý

 

Doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế GTGT theo quý

Căn cứ theo Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài Chính việc xác định kê khai thuế GTGT có quy định những đối tượng doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý và theo tháng, cụ thể:

* Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:

- Những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ của năm trước liền kề dưới 50 tỷ đồng thì sẽ kê khai thuế GTGT theo quý.

- Đối với những doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp mới thành lập sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý. Sau khi, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để xác định kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý.

Chẳng hạn như: Công ty hóa đơn điện tử EasyInvoice bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 01/2018 thì trong năm 2018 đó, EasyInvoice sẽ thực hiện kê khai theo quý. Sau khi hoạt động đủ 12 tháng và căn cứ vào doanh thu của năm 2015 để xác định kê khai thuế GTGT cho năm 2019. (Nếu doanh thu của công ty hóa đơn điện tử EasyInvoice dưới 50 tỷ thì EasyInvoice tiếp tục kê khai thuế GTGT theo quý, nếu doah thu trên 50 tỷ EasyInvoice thực hiện chuyển đổi sang kê khai thuế GTGT theo tháng)

* Đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

- Những doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì sẽ thực hiện lê khai thuế GTGT theo tháng.

Theo đó, với quy định trên, doanh nghiệp mới thành lập sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý và sau khi hoạt động 12 tháng nếu mức doanh thu của doanh nghiệp trên 50 thì sẽ chuyển sang kê khai thuế GTGT theo tháng, nếu doanh thủ dưới 50 thì doanh nghiệp mới thành lập tiếp tục kê khai thuế GTGT theo quý.

 

Doanh nghiệp mới thành lập sẽ kê khai thuế GTGT theo quý

 

Có thể bạn quan tâm

Thời hạn lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán cần biết

Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp mới thành lập

Cơ quan thuế yêu cầu thanh tra, kiểm tra - doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

Kê khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang kê khai theo tháng

Khi doanh nghiệp đã đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo tháng (tức là doanh nghiệp có doanh thu 12 tháng liên kê > 50 tỷ) và cũng thuộc đối tượng kê khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế theo Mẫu số 07/GTGT (có ban hành theo Thông tư 151/2014/TT-BTC)

Theo đó, doanh nghiệp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý để thực hiện khai thuế.

Trên đây, là câu trả lời cho băn khoăn về “doanh nghiệp mới thành lập kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý” của nhiều doanh nghiệp mới thành lập. Bài viết của hóa đơn điện tử EasyInvoice luôn đi vào trọng điểm và trả lời thắc mắc của các doanh nghiệp một cách dễ hiệu nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp và cung cấp những thông tin hữu ích khác cho doanh nghiệp mới thành lập ở bài viết sau.

 

Để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ

Điện thoại: 0981 772 388 - 0919 510 089

Email: contact@softdreams.vn

Facebook: https://www.facebook.com/easyinvoice.vn/